Rok 2015

Udział w 94 posiedzeniu Sejmu RP m.in.

- uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Infrastruktury, wypowiedź podnosząca problemy funkcjonowania spółki Skarbu Państwa Linii Hutniczo - Szerokotorowej sp. z o.o w związku z złożłonym przez rząd projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

- przygotowanie i podniesienie w/w tematu w procedurze zadawanego podczas obrad Sejmu pytania w sprawach bieżących.

Tego dnia w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sitnie odbyły się XIV Spotkania Teatralne gimnazjów Powiatu Zamojskiego. W ww. konkursie udział wzięło sześć zespołów aktorskich.  Wzorem lat ubiegłych Poseł ufundował dla laureatów Spotkań nagrody książkowe. Z uwagi na udział Posła w 94 posiedzeniu Sejmu ww. nagrody wręczył wydelegowany na konkurs pracownik biura poselskiego.

Poseł uczestniczył w zorganizowanym przez parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy dwudniowym festynie pod hasłem PARAFIADA 2015. Była to impreza o charakterze charytatywnym, zaś dochód z tego przedsięwzięcia przeznaczony został na budowę ołtarza w świątyni parafialnej. Poseł zdecydował się także wesprzeć finansowo ten szczytny cel. Poseł był jednym ze sponsorów w/w wydarzenia kulturalno-rozrywkowego.

Poseł uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych upamiętniających 72. rocznicę pacyfikacji Józefowa i okolicznych miejscowości oraz 72. rocznicę Rzeczpospolitej Józefowskiej.
Podczas uroczystości przypomniano dwie ważne dla zwycięstwa postaci dowódców Armii Krajowej – Konrada Bartoszewskiego „Wira" i Czesława Mużacza „Selima". Organizatorem uroczystości był Burmistrz Józefowa Roman Dziura i miejscowe koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.


http://www.gazetabilgoraj.pl/z-nowej-gazety/ps-33537-oddali-hold-poleglym/

Poseł uczestniczył w spotkaniu z Krystyną Marią Barbarą Leonowicz-Babiak, córką żołnierza AK- WiN Jana Leonowicza ps. "Burta", poetką, pisarką, malarką i dziennikarką, które odbyło się w siedzibie Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Poseł spotkał się z mieszkańcami powiatu Biłgorajskiego – członkami i sympatykami PiS oraz działaczami ruchów obywatelskich i społecznych, którzy udzieli poparcia kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich – Prezydentowi Elektowi Andrzejowi Dudzie oraz swoją pracą przyczynili się do jego zwycięstwa. Spotkanie odbyło się w miejscowości Sól.

Poseł wziął udział uroczystym rozstrzygnięciu zorganizowaneej przez ŚZŻAK Okręg Zamość -przy współudziale UDSKiOR - VI edycji Konkursu historycznego pt.: Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy" pod Patronatem Honorowym J.E. ks. bp dr Mariana Rojka-Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego, Klub 3 Batalionu Zmechanizowanego przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu
Wiecej informacji o konkursie w tym galeria zdjęć z przebiegu uroczystości dostępne są na stronie www.slawomirzawislak.pl w Aktualnościach.


http://www.gazetabilgoraj.pl/z-powiatu/historia-malej-ojczyzny/

http://ezamosc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=11041&Itemid=44

http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/61517/region-podsumowanie-konkursu-bdquo-historia-mojej.html

http://roztocze.net/nagrody-i-odznaczenia/

http://zamojska.org/historia-mojej-malej-ojczyzny-3/

W kościele O. Franciszkanów odbyła się uroczystość finału XXI Konkursu Plastyczno- Literackiego  „RODZINA NAJWSPANIALSZY ZAMYSŁ PANA BOGA" zorganizowanego przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich naszej Diecezji pod kierunkiem Marii Gmyz i Bożeny Orzechowskiej. Poseł Sławomir Zawiślak przyjmując zaproszenie jednocześnie na  poczet ww. konkursu ufundował nagrody oraz  dokonał ich wręczenia laureatom konkursu.

Poseł uczestniczył w uroczystości 10-tej rocznicy nadania Gimnazjum nr 2 w Zamościu imienia Jana Zamoyskiego, XVI Ordynata. W trakcie uroczystości Poseł zabrał głos oraz wręczył ufundowane przez siebie nagrody laureatom konkursu o Janie Zamoyskim.

GALERIA ZDJĘĆ

Poseł wziął udział w Marszu dla Życia i Rodziny. Marsz rozpoczął się Mszą św. odprawioną w kościele Św. Michała Archanioła w Zamościu. Po Mszy św. uczestnicy wyruszyli ul. Piłsudskiego na  zamojską Starówkę.

Poseł wziął udział w  - organizowanych przez samorząd miasta i gminu Zwierzyniec i ŚZŻAK Okręg Zamość  - uroczystościach Zjazdu Żołnierzy 9 p. p. Leg. Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej, który odbył się w Zwierzyńcu.

W Biurze Poselskim Posła Sławomira Zawiślaka w Biłgoraju odbyła się konferencja prasowa podsumowująca przebieg kampanii wyborczej Prezydenta Elekta Andrzeja Dudy na terenie Okręgu nr 7 - Chełm.

Po podsumowaniu kampanii wyborczej Poseł S. Zawiślak zaapelował do mediów, strony społecznej, wszystkich zainteresowanych kwestią działalności kolei w Polsce, a szczególnie - funkcjonującego m.in na Lubelszczyźnie - ważnego podmiotu gospodarczego jakim jest PKP LHS sp. z . o. o. o wspólne monitorowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
W przypadku potwierdzenia się niepokojących ocen projektu ustawy poseł - który wraz z Wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury przygotował i złożył w tej kwestii interpelację poselską - zgłosił wolę podjęcia współpracy z wszystkimi osobami i środowiskami zainteresowanymi obroną interesów państwa polskiego a także obecnego modelu funkcjonowania państwowej spółki z siedzibą w Zamościu.

Poseł wziął udział w uroczystości jubileuszu 25- lecia uzyskania przez Miasto Zwierzyniec praw miejskich. Jubileusz rozpoczął się od uroczystej sesji Rady Miejskiej, która rozpoczęła się w Zwierzynieckim Centrum Kultury. 25- lecie miasta uświetniły także wystawa „Samorząd. Demokracja. Wolność. Ja, Ty, My = Samorząd" oraz koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego.

Poseł wziął udział w jubileuszu 10-lecia działalności Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o., który odbył się w sali Hotelu Artis w Zamościu.

W Biurze Poselskim Posła Sławomira Zawiślaka w Zamościu odbyła się konferencja prasowa podsumowująca przebieg kampanii wyborczej Prezydenta Elekta Andrzeja Dudy na terenie Okręgu nr 7 - Chełm ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny. W konferencji udział wzięli udział Poseł Sławomir Zawiślak – Pełnomocnik PiS na Okręg Nr 7 – Chełm oraz reprezentanci części powiatów z terenu działalności kierowanego przez posła Okręgowego Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w ww. Okręgu.

W drugiej części ww. konferencji Poseł poinformował dziennikarzy, że zainteresował władze Klubu Parlamentarnego PiS tematem zatwierdzonej przez rząd 28 kwietnia br. propozycji legislacyjnej, skierowanej następnie15 maja do Sejmu RP a dotyczącej m.in spółki PKP LHS Sp. z. o.o. Z inicjatywy posła do Ministrów Obrony Narodowej, Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych skierowana została także interpelacja w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Poseł S. Zawiślak zaapelował do mediów, strony społecznej, wszystkich zainteresowanych kwestią działalności kolei w Polsce, a szczególnie PKP LHS sp. z . o. o. o wspólne monitorowanie sprawy i ocenę projektu w/w ustawy.

Poseł uczestniczył w VIII sesji Rady Miasta Zamość podczas której m.in. podniósł temat - przedłożonego przez rząd- projektu ustawy dot kolei, która zagraża dotychczasowemu funkcjonowani dobrze prosperującej spółki jaką jest Linia Hutniczo-Szerokotorowa Sp. z o.o z siedzibą w Zamościu. Przed sesją poprzez media poseł zaapelował do zamojskich radnych o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarczego budowy i przebudowy dróg na terenie Miasta Zamościa w latach 2016 – 2018".

http://ezamosc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=10970&Itemid=37

http://slawomirzawislak.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3043%3Ainicjatywa-na-rzecz-wdroenia-do-realizacji-programu-budowy-drog-w-zamociu&catid=41%3Aaktualnosci-2015&Itemid=99

Poseł wziął udział w 93. posiedzeniu Sejmu VII kadencji.

Poseł przyjął zaproszenie do udziału w zawodach strzeleckich zorganizowanych w ramach turnieju wszechstronnego strzelca, które odbyły się na Strzelnicy Miejskiej - Rotundzie w Zamościu. Organizatorem turnieju był Klub Strzelectwa Sportowego „VIS" zaś celem przedsięwzięcia popularyzacja strzelectwa sportowego, umożliwienie sportowej rywalizacji oraz wyłonienie wszechstronnych strzelców.

Poseł spotkał się z mieszkańcami Biłgoraja i powiatu w Filii swojego Biura Poselskiego w tym mieście. Podjęty został m.in temat trudnej sytuacji w miejscowym szpitalu. Poseł obiecał interwencję z zaangażowaniem innych polityków także z Warszawy.

Poseł uczestniczył w finałowej konwencji wyborczej kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd Prezydenta RP dr Andrzeja Dudy, która odbyła się tego dnia w Warszawie. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Dobra zmiana". Wśród uczestników konwencji były małżonka i córka kandydata PiS na prezydenta oraz prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Spotkanie otworzył występ satyryka Janusza Rewińskiego. Odśpiewano hymn państwowy.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010