Uprzejmie informujemy, iż dnia 3 czerwca 2015r. w Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i zakończenie zorganizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość -przy współudziale UDSKiOR - VI edycji Konkursu historycznego pt.: Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy" pod Patronatem Honorowym J.E. ks. bp dr Mariana Rojka-Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego.

Zasadniczymi celami konkursu jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

W tegorocznej edycji do konkursu przystąpiły 24 szkoły z terenu działania ŚZŻAK Okręg Zamość, w tym 5 szkół podstawowych, 13 szkół gimnazjalnych oraz 6 szkół ponadgimnazjalnych - łącznie 41 uczestników, reprezentujących:
Zespół Szkół Publicznych w Suścu, Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych N9r 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu, Zespół Szkół Nr2, Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie, Zespół Szkół Nr 5, Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamościu, Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Telatynie, Zespół Szkół w Zwierzyńcu, Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie, Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Zespół Szkół w Werbkowicach, Zespół Szkół Nr 2 w Hrubieszowie, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie, Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

Dnia 20.05. br. w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

Nauczyciele- przedstawiciele szkół:
mgr Monika Żur – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu, PRZEWODNICZĄCA Komisji,
mgr Andrzej Krukowski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu,
mgr Jolanta Kurantowicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie,
mgr Anna Wilczyńska – Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym,
mgr Kinga Birut – Solak – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biłgoraju,
mgr Maria Kaliszczuk – Zespół Szkół w Werbkowicach,
mgr Bożena Wolańczuk – Zespół Szkół w Werbkowicach,
mgr Irena Staroń – Zespół Szkół w Zwierzyńcu,
mgr Waldemar Wolanin – Zespół Szkół Katolickich im. Św. Ojca Pio w Zamościu

Przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość:
Jerzy Blicharz – Koło ŚZŻAK w Biłgoraju,
ppłk Zbigniew Kruk – Wiceprezes Zarządu ŚZŻAK Zamość,
mjr Tadeusz Kopeć - Wiceprezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość,
mjr Wacław Baj – ŚZŻAK Okręg Zamość,
Marian Derkacz – Sekretarz Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość.

W/w komisja dokonała oceny prac i wybrała zwycięzców konkursu.

Uroczystość zakończenia konkursu tj. ogłoszenia jego wyników i wręczenia nagród oraz dyplomów dla wszystkich uczniów, także ich opiekunów, Dyrektorów szkół i członków komisji konkursowej rozpoczęła się 3 czerwca o godz. 11.45 zbiórką uczestników konkursu, oraz zaproszonych gości przy pomniku Pamięci Ofiar Faszyzmu (były obóz przejściowy) na ul. Piłsudskiego w Zamościu. Po uroczystym złożeniu wieńców i kwiatów przez delegacje uczestników uroczystości na salę w/w Klubu wprowadzono poczet sztandarowy ŚZŻAK Okręg Zamość i następnie odśpiewano hymn narodowy. Z kolei w imieniu organizatora konkursu głos zabrał Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, który m.in. powitał zgromadzonych i przedstawiając efekty tegorocznej, już IV edycji konkursu podziękował za pomoc w jego organizacji Patronom Honorowym, Dyrektorom szkół, nauczycielom, członkom związku w tym Weteranom AK -wszystkim tym, którzy od lat popierają inicjatywę ZWIAZKU i przyczyniają się do uświetnienia konkursu. Pogratulował także uczniom -uczestnikom konkursu wysokiego poziomu prac i podziękował im za decyzję wzięcia udziału w tym specyficznym, ambitnym konkursie.
Poseł podziękował także mediom za przekazywanie opinii publicznej informacji o naszym konkursie historycznym oraz innych inicjatywach oraz działaniach podejmowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Zaprosił także wszystkich na przyszłoroczną edycję konkursu.

Następnie głos zabrali: J.E.Ks. Biskup dr Marian Rojek - Ordynariusz Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej, Minister Bożena Żelazowska -Zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Sekretarz Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie płk Ryszard Dorf.
Organizatorzy konkursu wręczyli dyplomy podziękowania za wsparcie konkursu J.E. Ks. Biskupowi M. Rojkowi, Ministrowi J. Ciechanowskiemu oraz Minister B. Żelazowskiej.
W dalszej części uroczystości Pani Minister Bożena Żelazowska oraz poseł S. Zawiślak, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość wręczyli odznaczenia przyznane przez w/w urząd na wniosek ŚZŻAK Okręg Zamość tj. MEDAL PRO PATRIA i Medal okolicznościowy Obrońcy Ojczyzny 1939-1945 uczestnikowi Wojny Obronnej 1939 i żołnierzowi Armii Krajowej Panu Leonowi Słobodzie - członkowi Koła ŚZŻAK Okręg Zamość w Tomaszowie Lubelskim. Z uwagi na stan zdrowia Pana Leona - w imieniu tegorocznego stulataka - odznaczenia odebrała Sekretarz Koła ŚZŻAK w Tomaszowie Lubelskim Pani Lucyna Rebizant.

Następnie, przedstawiciele Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Prezesem S. Zawiślakiem, z udziałem Sekretarza ZG ŚZŻAK dokonali wręczenia Medali za Zasługi na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, które otrzymali:
mgr Alicja Borkowska - dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie
mgr Sylwia Horoszkiewicz - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkól Mundurowych
mgr Krzysztof Klikicki - nauczyciel, SP im. M. Dąbrowskiej w Jarosławcu
mgr Ewa Bałuta - nauczyciel, ZS Nr 5 w Zamościu
mgr Jolanta Kurantowicz - nauczyciel, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie

Po dekoracji miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów i nagród jego uczestnikom. W konkursie przewidziano następujące nagrody Tracer kamery sportowe, Czytniki e-booków, Dyski zewnętrzne ADATA, 3 nagrody specjalne. Ponadto 29 uczniów otrzymało dyplomy- wyróżnienia i nagrody w postaci książek i przenośnych pamięci USB.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac w/w komisja konkursowa ustaliła następujące wyniki:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce - Patrycja Ożóg – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,
II miejsce – Oliwia Basaj - Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,
III miejsce – Klaudia Pysiewicz - Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu
III miejsce – Klaudia Sak – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczorkach.

Wyróżnienia:

Wiktoria Pogudz, Wiktoria Kusiak, Emilia Witko, Aleksandra Caryk, Aleksandra Kozyra, Aleksandra Malec, Aleksandra Rybka – Zespół Szkół Publicznych w Suścu;
Aleksandra Sadza – Zespół Szkół w Zwierzyńcu, Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny,
Kamil Ochmański - Zespół Szkół w Zwierzyńcu, Filia Szkoły Podstawowej im. Marii i Jana Pacześnych w Wytłoczce,
Maksymilian Lalik – Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
w Krasnobrodzie.

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Paweł Pacyk – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie,
II miejsce – Katarzyna Grabowska – Zespół Szkół w Zwierzyńcu, Gimnazjum im. Róży Zamojskiej ,
III miejsce – Katarzyna Malec – Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie,
III miejsce – Weronika Kowalska – Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny
w Skierbieszowie.

Wyróżnienia:

Weronika Węcławik – Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie,
Agata Bondyra – Zespół Szkół Nr 2, Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu,
Patrycja Korol, Łucja Przytuła – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie,
Kacper Radliński – Zespół Szkół Nr 5, Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamościu,
Wiktoria Byczyńska – Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju,
Kinga Chwaleba, Dominik Krawczyk, Barbara Ciećko, Aleksandra Sawa – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Telatynie,
Michał Malinowski – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie,
Paweł Ślusarz – Zespół Szkół w Werbkowicach, Gimnazjum im. Polskich Noblistów,
Elżbieta Dąbrowska – Zespół Szkół Nr 2 w Hrubieszowie, Publiczne Gimnazjum.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Jakub Czarnecki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej
w Zamościu,
II miejsce – Emilia Obirek – Zespół Szkół Publicznych w Suścu
Wioletta Obirek - Zespół Szkół Publicznych w Suścu
III miejsce – Agnieszka Naworol – Zespół Szkół Nr 2, Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Wyróżnienia:

Kinga Nabłonek, Dariusz Bryk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,
Jakub Wodyk – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu,
Joanna Kapuścińska – Zespół Szkół Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu,
Aleksandra Zawada – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie,
Katarzyna Helena Siwiło – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

Ponadto wszystkim uczniom i ich opiekunom a także Dyrekcjom Szkół i członkom komisji konkursowej wręczono okolicznościowe dyplomy.

Pamiątkowe dyplomy otrzymali:

Nauczyciele – Opiekunowie uczestników konkursu:

mgr Anna Rojek – Zespół Szkół Publicznych w Suścu
mgr Anna Szozda – Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie
mgr Aleksandra Skowron – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu
mgr Krzysztof Klikicki – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu
mgr Agnieszka Baraniecka – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
w Zamościu
mgr Magdalena Bojarczuk – Zespół Szkół Nr2, Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu
mgr Ewa Kowalewska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego
w Zamościu
mgr Jolanta Kurantowicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie
mgr Ewa Bałuta – Zespół Szkół Nr 5, Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamościu
mgr Iwona Ostolska – Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju
mgr Michał Pałczyński – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
mgr Agata Malec – Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie
mgr Sylwia Adamczuk – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Telatynie
mgr Ewa Grudewicz – Zespół Szkół w Zwierzyńcu, Gimnazjum im. Róży Zamojskiej,
Filia Szkoły Podstawowej im. Marii i Jana Pacześnych w Wytłoczce
mgr Iwona Gałecka – Zespół Szkół w Zwierzyńcu, Szkoła Podstawowa
im. Dzieci Zamojszczyzny
mgr Jolanta Grelak – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie
Katarzyna i Wiesław Kowalscy
mgr Celina Lalik – Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
mgr Bożena Wolańczuk – Zespół Szkół w Werbkowicach, Gimnazjum
im. Polskich Noblistów
mgr Elżbieta Dąbrowska – Zespół Szkół Nr 2 w Hrubieszowie , Gimnazjum
mgr Małgorzata Proncer – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie
mgr Elżbieta Zub – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach
mgr Agnieszka Jamroż – Zespół Szkół Nr 2, Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Dyrektorzy szkół:

mgr Janusz Kiecana – Zespół Szkół Publicznych w Suścu
mgr Anna Węcławik - Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie
mgr Wiesław Monachowski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej
w Zamościu
mgr Agnieszka Herc - Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu
mgr Beata Chmura – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
w Zamościu
mgr Alicja Dubel - Zespół Szkół Nr2, Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Zamościu
mgr Alicja Ciupa - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego
w Zamościu
mgr Andrzej Czapla - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Krasnobrodzie
mgr Maria Trześniowska - Zespół Szkół Nr 5, Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamościu
mgr Maciej Buczek - Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju
mgr Zygmunt Kamiński - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
mgr Zbigniew Złomańczuk - Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie
mgr Barbara Wójcik – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Telatynie
mgr Jan Czochra - Zespół Szkół w Zwierzyńcu
mgr Mariusz Skubisz - Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie
mgr Joanna Szykuła - Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich
mgr Maria Kaliszczuk - Zespół Szkół w Werbkowicach
mgr Alicja Borkowska - Zespół Szkół Nr 2 w Hrubieszowie
mgr Mariusz Łęcki - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie
mgr Elżbieta Zub - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczorkach

Dyplomy wręczono także ks. biskupowi, ministrowi Ciechanowskiemu, zastępcy szefa Udskior – Pani Bożenie Żelazowskiej, księdzu Marianowi Wywie- Kierownikowi i Reżyserowi grupy teatralnej "Warto " z Hrubieszowa oraz Kierownik Klubu Batalionowego – Pani Agnieszce Biernackiej. Łącznie rozdano ponad 100 okolicznościowych dyplomów.

Nagrody rzeczowe, dyplomy w asyście Weteranów- żołnierzy AK mjr. Tadeusza Kopcia, kpt. Czesławy Lesiuk, posła na Sejm RP - Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość S. Zawiślaka, por A. Jaroszyńskiego - Wiceprezesa ŚŻŻAK Okręg Zamość wręczała Pani Minister B. Żelazowska.
Uroczyste rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu uświetnił spektakl w wykonaniu grupy teatralnej WARTO z Hrubieszowa pt. " SYBIR - NIE WIADOMO CO BĘDZIE ". W spektaklu wzięło udział około 60 młodych aktorów. Widowisko poruszało bardzo delikatny, trudny temat - Sybiru. Spektakl składał się z jedenastu odsłon, pojawiły się też sceny w formie pantomimy. Jego główni bohaterowie to młody człowiek - chodzący do liceum i jego dziadek, który był na Sybirze. Ważnym celem spektaklu była chęć nie tylko pokazania tego, co działo się na Sybirze, ale zaniepokojenie naszego sumienia tym, że my współcześni mamy wiele wspólnego z tamtą rzeczywistością, jakże bolesną i trudną. Aktorzy zwrócili szczególną uwagę na ludzi starszych, na ich doświadczenie życiowe i historię, którą mogą nam przekazać - a tak szybko odchodzą.

Po spektaklu organizatorzy zaprosili uczestników uroczystości na poczęstunek.
W uroczystości udział wzięli m.in : Patron honorowy konkursu J.E Ks Biskup dr M. Rojek- Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Zastępca Szefa UDSKiOR Bożena Żelazowska, Przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość m.in Weterani AK, członkowie Zarządu, Prezesi Kół Rejonowych, członkowie Komisji Konkursowej, A. Wnuk -Prezydent Miasta , Przedstawiciel Prezesa ZG ŚZŻAK w Warszawie - Sekretarz Związku płk Ryszard Dorf, Monika Żur – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu, Agnieszka Kowal, Dyrektor Wydziału Oświaty UM Zamość, księdz Marian Wyrwa- kierownik grupy teatralnej WARTO z Hrubieszowa, kpt Wojciech Brykner, reprezentujący d-cę Garnizonu Zamość, Bogdan Leszczuk, Dyr. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu. Obecni byli także liczni przedstawiciele szkół, pozarządowych organizacji niepodległościowych i kombatanckich oraz mieszkańcy miasta Zamościa i regionu.
Tegoroczna, IV już edycja konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy" odbyła się dzięki współpracy naszego związku z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który także współfinansował jego organizację.

GALERIA ZDJĘĆ   INFORMACJE O KONKURSIE

Zdjęcia do pobrania - kliknij

Media:

Historia małej Ojczyzny
gazetabilgoraj.pl

Zamość: Podsumowano szóstą edycję konkursu historycznego, publikujemy wyniki
ezamosc.pl

Podsumowanie konkursu „ Historia mojej małej Ojczyzny" (wyniki, zdjęcia)
tygodnikzamojski.pl

Nagrody i odznaczenia
roztocze.net

Historia mojej małej Ojczyzny
zamojska.org

 

 

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010