Działalność społeczna Posła S. Zawiślaka – efekty ostatnich działań społeczników zrzeszonych w kierowanych przez Posła Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna

Działalność społeczna Posła S. Zawiślaka – efekty ostatnich działań społeczników zrzeszonych w kierowanych przez Posła Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna

Poseł Sławomir Zawiślak od 1998 r. jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, już od kilkunastu lat, z woli Weteranów AK pełni funkcję Prezesa Okręgu. W ramach tej społecznej, patriotycznej …
Współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie

Współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie

Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak od 17 lat pracujący na rzecz ruchu strażackiego w Parlamentarnym Zespole Strażaków, j…
Zaproszenie na Mszę Św. w intencji naszych braci i sióstr zamordowanych na Kresach Wschodnich, 11 lipca 2023, Biłgoraj

Pozostałe aktualności

04.07.2023
Poseł Sławomir Zawiślak przyjął zaproszenie i objął Patronatem Honorowym jubileusz 25-lecia Zamojski…
13.06.2023
W dniu 6 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Armii Krajowej nr 3 w Zamościu odby…
24.05.2023
Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka Biuro Komunikacji Społ…
12.02.2023
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie — udział w spotkaniu, którego celem było rozwiązanie problemów …

sl ak

ZOBACZ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ NA FACEBOOKU ŚZŻAK OKRĘG ZAMOŚĆ 

szanowni-panstwo

To dla mnie ogromny zaszczyt, iż od 2005 roku konsekwentnie obdarzacie mnie Państwo swoim zaufaniem. Dziękuję za aktywną współpracę zarówno dla dobra publicznego, jak i rozwiązywania problemów dotykających polską rodzinę. Mając na uwadze wynik podejmowanych działań, skierowano do mnie wiele ciepłych słów i podziękowań za skutecznie zrealizowane wspólne przedsięwzięcia, co dodawało mnie i moim licznym współpracownikom sił do pracy. Serdecznie za to wsparcie dziękuję.

Jestem żonaty, mamy dwoje dzieci. Ukończyłem studia na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku historycznym. Ukończyłem studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (2016r ) na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie, Executive. W czasie mojej dotychczasowej pracy zawodowej, przed objęciem w 2005r funkcji posła na Sejm RP pełniłem funkcje w administracji rządowej, samorządowej oraz prowadziłem własną działalność gospodarczą.

Od 2001 roku jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Przez ten czas pełniłem i pełnię wiele funkcji organizacyjnych, m.in. przez kilkanaście lat byłem Prezesem Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości - Okręg nr 7 Chełm, funkcjonującego organizacyjnie na terenie byłych województw Biała Podlaska, Chełm i Zamość. Od 11 marca 2013 r. jako Przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości koordynowałem pracę polityczną PiS w dwóch okręgach wyborczych, tj. Okręgu wyborczym nr 6 i Okręgu wyborczym nr 7.  Do zadań Lubelskiej Rady należało m.in. reprezentowanie stanowiska PiS w sprawach wojewódzkich, organizacja akcji społeczno-politycznych i kampanii wyborczych. Jestem członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości oraz członkiem Zespołu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości od początku jego powstania.

Już piątą kadencję jestem parlamentarzystą. W trakcie pracy poselskiej, na zgłaszane przez mieszkańców regionu wnioski i prośby, podejmuję liczne interwencje m.in. w formie pism, interpelacji oraz zapytań poselskich w sprawach gospodarczych, społecznych i rolnych. Podejmuję również tematy, które przedkładane są jako projekty zmian do obowiązujących ustaw. Angażuję się społecznie poprzez wspieranie pracy organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży oraz krzewienia postaw patriotycznych wśród polskiego społeczeństwa. Bardzo ważne jest dla mnie bez mała dwudziestoletnie członkostwo w strukturach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i współpraca z weteranami-żołnierzami Armii Krajowej. Od 2008 r., z ich woli, pełnię funkcję Prezesa Zarządu Okręgowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Za swoją wieloletnią działalność oraz realizację licznych projektów na rzecz środowiska Weteranów Armii Krajowej oraz krzewienia postaw patriotycznych i etosu AK  zostałem wyróżniony przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych medalami Pro Memoria, Pro Patria, Pro Bono Poloniae. Jest dla mnie ogromnym zaszczytem, że postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy (także Premiera Mateusza Morawieckiego) zostałem uhonorowany medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, a  Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyróżnił mnie brązowym medalem "Za zasługi dla obronności kraju".

Od początku mojej działalności poselskiej szczególną wagę przykładam do pracy dla dobra kraju, zwłaszcza mieszkańców województwa lubelskiego. Działam na rzecz poprawy rozwoju gospodarczego naszego regionu i warunków funkcjonowania przedsiębiorczości, jego infrastruktury kolejowej i drogowej oraz wewnętrznej spójności przestrzennej, tworzenia miejsc pracy, zwiększenia dbałości państwa o polską rodzinę, podnoszenia i rozwiązywania problemów rolnictwa.

Duża część mojej pracy jest bezpośrednią reakcją na potrzeby mieszkańców regionu. W moim Biurze Poselskim, obok podejmowanych interwencji, spotkań z Interesantami, od 2005 roku świadczone są  bezpłatne porady prawne. Zakres poradnictwa dotyczy zagadnień z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego oraz spraw gospodarczych. Osoby, które korzystają z porad mogą liczyć na wyjaśnienie przepisów dotyczących zgłaszanych spraw oraz pomoc w przygotowaniu odpowiednich pism przez dyżurującego mecenasa. W ramach świadczonej pomocy prawnej udzielonych zostało już kilkanaście tysięcy porad.

Więcej informacji o mojej pracy poselskiej znajdziecie Państwo tutaj: https://www.facebook.com/SlawomirZawislakPoselNaszejZiemi/

Zachęcam także do zapoznania się z moją  ponad dwudziestoletnią działalnością społeczną w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość na stronie www.akzamosc.pl i https://www.facebook.com/SZZAKZamosc/

Serdecznie zapraszam do Biura Poselskiego w Zamościu i filii biura w Hrubieszowie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej lub pod numerem tel. (84) 638-44-02. 

szanowni-panstwo-podpis

loading...

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010