Rok 2015

Zebranie Prezydium Zarzadu ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Prezesów i przedstawicieli Kół Rejonowych celem uzgodnienia programu itp zaplanowanej na miesiac październik b.r uroczystości jubileuszu 25 -lecia działalności, sala konferencyjna Delegatury LUW w Zamościu.

Organizacja i udział w uroczystości przypominającej 76 rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziemnego odbytej w Zamościu, msza św - Katedra, pomnik zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej. Poseł wygłosił krótkie przemówienie i razem z delegacjami złożył kwiaty.

http://portalzamojski.pl/wiadomosci/polityka/862

Poseł przyjął zaproszenie Wójta Gminy Grabowiec, Proboszcza Parafii Św. Mikołaja w Grabowcu oraz Związków kombatanckich Gm. Grabowiec biorąc udział w uroczystości 76. Rocznicy napaści sowieckiej na Polskę. Uroczość odbyła się przy pomniku w Grabowcu- Górze.

Poseł przyjmując zaproszenie wyborców, mieszkańców ziemi hrubieszowskiej uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami:

Werbkowic   godz. 12.00  Gminny Ośrodek Kultury 
Miasta Hrubieszów godz. 14.30 sala Hrubieszowskiego Domu Kultury
Mircza godz. 17.00 Gminny Ośrodek Kultury
Dołhobyczowa godz. 18.30 Gminny Ośrodek Kultury

Udział w 101. posiedzeniu Sejmu RP.

Udział w uroczystości 18 rocznicy nadania szkole imienia por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM" w Chmielku połączonej z uroczystym przyznaniem szkole Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznawanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w uznaniu zasług w ochronie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łukowa.

http://www.gazetabilgoraj.pl/z-nowej-gazety/ps-34760-szkola-na-medal/

Poseł uczestniczył tego dnia w uroczystościach patriotyczno – religijnych upamiętniających 64. rocznicę śmierci Żołnierza Wykłętego por. Jana Leonowicza, ps. „Burta", który w wyniku zdrady i zasadzki zginął w tej wsi w 1951 roku. Uroczystości w Nowinach rozpoczęły się Mszą św., którą w intencji „Burty" odprawił ks. Łukasz Malec. Po Mszy św. głos zabrał poseł Sławomir Zawiślak, po czym uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik upamiętniający śmierć „Burty", gdzie złożono symboliczne wieńce. Ostatnim punktem tej uroczystości było spotkanie w domu weterana ppłk Bronisława Malca z posłem Sławomirem Zawiślakiem, członkami pocztów oraz harcerzami susieckiej „dziesiątki".


http://www.zsp_susiec.witrynaszkolna.pl/strona=aktualnosci

Przyjmując zaproszenie Dyrekcji i załogi Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej SA- Cukrownia Krasnystaw Poseł uczestniczył w uroczystej mszy świętej, która od 25 lat rozpoczyna kampanię cukrowniczą.

Poseł uczestniczył w obchodzonej w Krasnymstawie uroczystości upamientniającej Borowiczan- żołnierzy AK, BCh, NSZ, ktorzy po wojnie zostali wywiezieni przez sowietów z terenu ziemii krasnostawskiej na nieludzką ziemię. Poseł złożył wiązankę kwiatów przed tablicą zamieszczoną w miejscowym kościele.

Poseł był obecny na wystawie "Honwedzi i huzarzy na polskiej ziemii" wystawionej w zamojskim Muzeum Fortyfikacji i Broni a ukazującej m.in. życie codzienne w Galicji w czasie I wojny światowej. Na wystawie zaprezentowano m.in 10 dzieł znanych węgierskich rysowników komiksów zrzeszonych w Węgierskim Stowarzyszeniu Komiksowym.

Poseł uczestniczył tego dnia w uroczystości religijno-patriotycznej upamiętniającej żołnierzy Armii Polskiej walczącej w hitlerowskim najeźdźcą we wrześniu 1939 roku, która odbyła się w Zielonem (gm. Krasnobród) przy budynku tamtejszej szkoły podstawowej.

Poseł pośród uczestników otwarcia wystawy Honwedzi i Huzarzy na polskiej ziemi, Muzeum Arsenał w Zamościu.

Uczestnictwo w  uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego - zamordowanego przez funkcjonariuszy PUBP w Krasnystawie w styczniu 1945r - działacza ruchu ludowego m.in PSL Mikołajczykowskiego,  śp. Jana Czuby. W trakcie uroczystości poseł wygłosił przemowienie i złożył pod pomnikiem kwiaty, Krasnystaw Zastawie.

Przyjmując zaproszenie władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu poseł uczestniczył w uroczystości pokazującej wzrost potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu poprzez kompleksowe doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą, Laboratorium Mechaniki i Tworzyw Sztucznych ul. Szczebrzeska.

GALERIA ZDJĘĆ

Spotkanie z mieszkańcami Biłgoraja, powiatu biłgorajskiego zorganizowane w Sali przy biurze poselskim w Biłgoraju.

Udział w 100 posiedzeniu Sejmu RP.

Poseł wśród uczestników Diecezjalnego Święta Plonów, które jak co roku zorganizowano w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie.

GALERIA ZDJĘĆ

Udział w 99. posiedzeniu Sejmu RP.

Poseł spotkał się z mieszkańcami gminy Komarów.

Na zaproszenie Ks. Marka Gudza- Proboszcza Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Tworyczowie poseł uczestniczył w Dożynkach Parafialnych zorganizowanych w tej miejscowości. W wystąpieniu podziękował Rolnikom za plony.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010