Bogata i piękna historia, wspaniałe tradycje, światowej sławy zabytki wpisane na listę UNESCO, atrakcyjne położenie – taka jest charakterystyka Zamościa. Można by rzec, że to raj. A jednak tak nie jest, bo żyje się tu stosunkowo ciężko. Panuje duże bezrobocie, powszechne są niskie wynagrodzenia – powtarzają Zamościanie. Dlaczego tak jest?

Z kilku powodów, wśród których do najważniejszych należą następujące:

 • Dotychczasowa władza, pochłonięta bez reszty inwestycjami na Starówce, zapomniała o zwykłych mieszkańcach Zamościa, o ich problemach związanych z pracą, o potrzebach inwestycyjnych innych osiedli.
 • Dotychczasowa władza zapomniała o infrastrukturze drogowej, chodnikowej i kolejowej – dziś zamojskie drogi w wielu miejscach to po prostu dziura na dziurze, brak kolei do Zamościa oddala nasze szanse rozwojowe.
 • Dotychczasowa władza zapomniała o promocji gospodarczej miasta – po roku od uruchomienia zamojskiej podstrefy ekonomicznej podpisano umowę zaledwie z jednym inwestorem i to na dodatek wcale nie nowym, a funkcjonującym już wcześniej na terenie naszego miasta.
 • Dotychczasowa władza zamiast sprzyjać przedsiębiorczości postawiła na podwyższenie podatków i kosztów utrzymania, przegrane procesy n.p. w sprawie Morandówki zakończyły się nie tylko utratą miejsc pracy, ale także dały zły sygnał dla potencjalnych inwestorów.
 • Dotychczasowa władza zadbała o piękny wygląd Starówki, ale zapomniała o jej skutecznej promocji w Polsce i poza jej granicami.

CZAS TO ZMIENIĆ

Prawo i Sprawiedliwość taką zmianę gwarantuje. Proponuje rozwiązania, które przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, w tym  unijnych oraz własnych  przełożą się na poprawę życia w Zamościu:

OBSZAR BUDŻETU I GOSPODARKI

 • Należy skończyć z nierealistycznym planowaniem inwestycji w ramach uchwał budżetowych – w ostatnich czterech latach poziom realizacji założeń budżetowych w sferze inwestycji był bardzo niski,co skutkowało tym, że szereg potrzebnych inwestycji miejskich, które mogłyby być wcześniej zaplanowane przy racjonalnym podziale rzeczywistych środków, odsuwane było na kolejne lata.
 • Będziemy dążyć do równomiernego rozdziału nakładów inwestycyjnych pomiędzy wszystkie osiedla naszego miasta.
 • Trzeba powiedzieć, że w latach 2006-2009 większość środków inwestycyjnych zostało przeznaczonych na Stare Miasto. Oczywiście rewitalizacja Starówki była potrzebna i należy ją dokończyć w możliwie najkrótszym czasie. Trzeba to jednak robić racjonalnie z wykorzystaniem możliwie największej ilości środków zewnętrznych, nie zapominając o tym, że Zamość, to nie tylko Stare Miasto.
 • W trosce o powstawanie nowych miejsc pracy zamrozimy obciążenia podatkowe dla przedsiębiorców, tzn. damy gwarancję przedsiębiorcom, że podatki dla nich na pewno nie zwiększą się w następnym czteroleciu. Nie ma wątpliwości, że na drodze rozwoju gospodarczego największą barierą są duże, a jednocześnie niestabilne obciążenia podatkowe dla przedsiębiorców. Chcemy, aby każdy inwestor, prowadzący działalność gospodarczą w Zamościu, miał pewność co do kosztów swego funkcjonowania w naszym mieście – tylko wówczas nie będzie zmuszony do zwiększania tzw. „premii ryzyka”, która nie tylko odbija się negatywnie na uposażeniach pracowników, ale może nawet prowadzić do przekreślenia decyzji o inwestowaniu w Zamościu.
 • Podejmiemy działania na rzecz pozyskania dla naszego miasta nowych inwestorów zewnętrznych, także dla nieaktywnego w tym zakresie obszaru Zamojskiej Podstrefy Ekonomicznej.
 • Zablokujemy możliwości dalszego wznoszenia w obrębie Zamościa wielkopowierzchniowych marketów. Wygoda w robieniu zakupów w sklepie, w którym możemy znaleźć wszystko, jest oczywista. Niemniej jednak trzeba również pamiętać o interesach rodzimych kupców. Trzeba zauważyć, że od ich bytu zależy nie tylko los ich rodzin, ale także los licznych pracowników i dostawców, którzy działają na terenie Zamościa. Z tego powodu dalsze wspieranie inwestycji  wielkich sieci handlowych i budowanie kolejnych hipermarketów nie leży w interesie mieszkańców Zamościa.

OBSZAR INFRASTRUKTURY I MIENIA KOMUNALNEGO

 • Należy postawić na budowę i remont dróg i chodników oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej             (budowę kanalizacji,  oświetlenia itd.) na wszystkich osiedlach miasta. Zaniedbania w tym względzie są             ogromne. W wielu miejscach przejazd bez ryzyka uszkodzenia samochodu wymaga nie lada umiejętności od             kierowców. Mieszkańcy wielu osiedli skarżą się na fatalny stan chodników po których zwłaszcza po opadach             deszczu nie da się przejść suchą nogą. Fatalny stan infrastruktury drogowej i chodnikowej Zamościa jest                         przyczyną coraz większej ilości roszczeń wobec miasta, pochodzących od osób, które uległy wypadkom z tego       powodu.
 • Przeprowadzimy rewitalizację Nowego Miasta zgodną z potrzebami i sugestiami mieszkańców tego osiedla, oraz przedsiębiorców. Rynek Nowego Miasta naprawdę może być atrakcyjnym miejscem, wystarczy racjonalnie podejść do jego urządzania, wsłuchując się w głos mieszkańców.
 • Rozwiążemy, w sposób generalny, problem miejsc parkingowych w Zamościu. W wielu ważnych miejscach naszego miasta zaparkowanie bez ryzyka ukarania mandatem ze strony Straży Miejskiej czy Policji graniczy z cudem – brakuje nam wielu miejsc parkingowych w kluczowych miejscach naszych osiedli. Trzeba to zmienić poprzez budowę nowych miejsc parkingowych.
 • Postawimy na rozwój MZK Sp. z o.o. w Zamościu – Zamość, jego mieszkańcy i przybywający tu turyści potrzebują nowoczesnej infrastruktury komunikacji miejskiej, nowoczesnych autobusów, czytelnej i jasnej (multimedialnej) informacji na temat rozkładu jazdy, zadbanych i bezpiecznych przystanków autobusowych itp.).

OBSZAR OŚWIATY

 • Pomimo coraz mniejszej ilości uczniów dołożymy wszelkich starań, aby żadna szkoła nie uległa likwidacji. To ważne zarówno ze względu na miejsca pracy dla nauczycieli, ale także ze względu na dbałość o poziom i warunki nauczania w naszych szkołach.
 • Radykalnie zwiększymy stypendia motywacyjne dla uzdolnionych uczniów. Ich poziom jest żenująco niski – kwota stypendium wynosi ok. 70 zł rocznie. Musimy promować naszą najzdolniejszą młodzież, by to ona w niedalekiej przyszłości zatroszczyła się o nas i nasze miasto.
 • Nie dopuścimy do zmniejszenia finansów na oświatę. Sytuacja z ubiegłego roku, kiedy to wskutek „szkolnych” błędów nasza oświata została pozbawiona łącznie aż 9 mln zł, nie może się nigdy powtórzyć.
 • Zadbamy o budowę kompleksów sportowych przy szkołach. Rozwój fizyczny dużej populacji uczniów w Zamościu pozostawia bardzo wiele do życzenia. Winę za ten stan rzeczy ponosi skromna infrastruktura sportowa przy naszych placówkach oświatowych. Trzeba to zmienić,  zdrowie naszych dzieci jest najważniejsze.
 • Będziemy wspierać szkolnictwo wyższe w Zamościu. W ramach współpracy  wykorzystamy potencjał naukowy uczelni na rzecz tworzenia rozwiązań korzystnych dla zarządzania i funkcjonowania miasta.
 • Obecna władza zapomniała o potrzebach osób niepełnosprawnych . Skutecznie wdrożymy projekt budowy kompleksu rehabilitacyjno – sportowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Zamościu.
 • Zadbamy o bezpieczeństwo w naszych szkołach, poprzez zapewnienie uczniom opieki psychologa oraz dyżury strażników miejskich na ich terenie. Coraz więcej agresji, coraz większe zagrożenie zjawiskami patologicznymi w naszych szkołach, to problemy, którym trzeba stawić czoła.
 • Rozbudujemy już istniejącą bazę przedszkolną, dzięki czemu zwiększy się ilość miejsc dla najmłodszych mieszkańców.

OBSZAR KULTURY I SPORTU

 • Należy konsekwentnie wspierać instytucje kultury w Zamościu. Poziom finansowania tak ważnych instytucji, jak m.in. Zamojskiego Domu Kultury, Książnicy Zamojskiej, Muzeum czy też Orkiestry Symfonicznej jest niewystarczający. W ZDK brakuje wszystkiego – począwszy od podstawowego wyposażenia sal, po godne wynagrodzenia dla pracowników. Często jest tak, zwłaszcza przy okazji dużych imprez kulturalnych, jak „Zamojskie Lato Teatralne”, że pracownicy ZDK pracują kilkanaście godzin na dobę bez właściwego honorarium. Podobne problemy dotyczą Muzeum, Książnicy Zamojskiej, Orkiestry Symfonicznej. Tak dalej być nie może. Kultura w Zamościu nie może być „kulą u nogi” rządzących. My zdecydowanie zwiększymy dotację na kulturę i postawimy na kompleksową rozbudowę Zamojskiego Domu Kultury. Postawimy na budowę siedziby dla Orkiestry Symfonicznej.
 • Trzeba przeprowadzić modernizację amfiteatru w Zamościu. To właśnie tam mogłoby się odbywać wiele imprez kulturalnych, które teraz mają miejsce na Starówce. Zyskaliby na tym wszyscy – zarówno uczestnicy tych imprez, jak i mieszkańcy Starego Miasta.
 • Doprowadzimy do odrodzenia KS „HETMAN” na bazie spółki miejskiej. Takie rozwiązania przyjęło kilka innych miast w Polsce, niektóre z nich się sprawdziły. Trzeba skorzystać z tych pozytywnych doświadczeń. Wizytówka Zamościa, jaką był Hetman  grający w drugiej lidze, została zmarnowana przez rządzących – dość powiedzieć, że na II-ligowy Hetman Miasto przeznaczało ok. 100 tys. zł rocznie, podczas gdy obecnie ASPN otrzymała aż 300 tys. zł. A to wszystko za zgodą Pana Prezydenta M. Zamoyskiego. Czy tak powinno być?
 • Finansowanie klubów sportowych w Zamościu stanie się powszechne i proporcjonalne. Wsparcie finansowe będzie dotyczyć zarówno sportu dzieci i młodzieży jak i seniorskiego sportu wyczynowego.
 • Będziemy aktywnie wspierali organizacje działające na rzecz wykorzystania potencjału oraz aktywności społecznej, kulturalnej emerytów i rencistów- mieszkańców naszego miasta.  Zadbamy o zwiększenie oferty kulturalnej dla tej grupy mieszkańców.

OBSZAR TURYSTYKI I PROMOCJI MIASTA

 • Należy postawić na promocję gospodarczą Zamościa. Czas najwyższy skończyć z mitem, że Zamość może stać się zagłębiem turystycznym. Zabytki naszego miasta mogą być dodatkowym impulsem dla przedsiębiorców planujących inwestycje w naszej części kraju. Nigdy jednak nie będzie tak, że będą one głównym źródłem utrzymania dla Zamościa, a taki właśnie mit zdaje się prześladować niektórych obecnie nim rządzących.
 • Dołożymy wszelkich starań, by w Zamościu organizowane były każdego roku targi, cieszące się uznaniem i zainteresowaniem w całym regionie i kraju. Jesteśmy przekonani, że tylko w taki właśnie sposób może odbywać się efektywna promocja naszego miasta ze wszystkimi jego walorami, w tym  turystycznymi, a dzięki temu promocja ta przyczyni się również do radykalnego ożywienia gospodarczego.
 • Będziemy efektywniej wydawać środki na promocję miasta. Dobrym przykładem jest tutaj Sandomierz,  miasto o podobnej wielkości i o zbliżonych walorach turystycznych do Zamościa. Władze Sandomierza doprowadziły do tego, że jest on widoczny w reklamach internetowych i telewizyjnych. Skutecznie zachęcono również producentów filmu „Ojciec Mateusz” do umiejscowienia akcji filmu w Sandomierzu. Takiej promocji potrzeba właśnie Naszemu Miastu i taką politykę promocyjną będziemy realizować w najbliższym czteroleciu.

OBSZAR RODZINY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

 • Dołożymy wszelkich starań by zwiększyć poziom świadczeń socjalnych. Najlepszą polityką społeczną jest dobra polityka gospodarcza, zapewniająca miejsca pracy, jak mawiał autor niemieckiego „cudu gospodarczego” Ludwig Erhardt. To prawda, choć nie zmienia to faktu, że pewna część mieszkańców naszego miasta zawsze będzie wymagała dodatkowej pomocy.
 • Wybudujemy schronisko dla bezdomnych kobiet. Choć problem bezdomności w Zamościu nie ma takiej skali jak w niektórych innych miastach, to jednak występuje. Zwłaszcza zimą bezdomność stanowi zagrożenie dla życia dotkniętych nią Zamościan, zwłaszcza kobiet. Solidarność międzyludzka wymaga od nas takiej właśnie inwestycji.
 • Wybudujemy nowe mieszkania komunalne. Problem mieszkaniowy jest jednym z największych, z jakimi boryka się nasze miasto. Jedynym jego rozwiązaniem jest budowa nowych bloków komunalnych i adaptacja tych budynków należących do miasta, w których mieszkania takie mogłyby się znajdować.
 • Należy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom jednego z najlepiej funkcjonujących w Polsce ośrodków rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, jaki prowadzi w Zamościu Stowarzyszenie „Krok za krokiem”. Ośrodek ten, oprócz ogromnej pomocy jaką świadczy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży naszego miasta i okolic, stał się już także wizytówką Zamościa. Dlatego wykorzystując możliwości samorządu będziemy wspierać działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Nie można powiększać dochodów do budżetu miasta kosztem placówek ochrony zdrowia z terenu Zamościa. Tak właśnie niestety stało się w przypadku decyzji Prezydenta Miasta Zamościa o wysokości podatku od nieruchomości skierowanej pod adresem Szpitala im. Jana Pawła II. Wszystkim znane są poważne kłopoty finansowe służby zdrowia. Podnoszenie w tej sytuacji podatku od nieruchomości jest dodatkowym obciążaniem słabej finansowo, ale jakże potrzebnej nam wszystkim instytucji. Tego robić nie wolno.

OBSZAR SAMORZĄDU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 • Trzeba zadbać o równy rozdział środków na działalność samorządową pomiędzy poszczególne osiedla.
 • Dołożymy wszelkich starań w zakresie rozszerzenia współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi i Wspólnotami na rzecz rozwoju miasta i poszczególnych jego osiedli.
 • Będziemy wspierać działalność organizacji pożytku publicznego
 • Podejmiemy współpracę z działającym na terenie Miasta Zamościa Polskim Związkiem Działkowców celem uruchomienia wspólnych działań na rzecz poprawy ciągów pieszo – jezdnych w obszarach ogródków działkowych.

OBSZAR PRAWORZĄDNOŚCI

 • Administracja miejska musi bezwzględnie przestrzegać prawa. Koszty lekkomyślnych decyzji, podejmowanych niezgodnie z prawem,  mogą być ogromne – wystarczy przypomnieć spór wokół „Morandówki” i milionowe roszczenia LUBET-u oraz „Zapiecka”.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010