Poseł Sławomir Zawiślak od 1998 r. jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, już od kilkunastu lat, z woli Weteranów AK pełni funkcję Prezesa Okręgu. W ramach tej społecznej, patriotycznej działalności wspólnie ze społecznikami zrzeszonymi  w Związku oraz parterami  realizuje liczne projekty, kształtujące postawy patriotyczne, rozwijające świadomość narodową, kultywujące etos Armii Krajowej.

loga szzak srlz

Obok organizacji patriotyczno-religijnych uroczyści rocznicowych, które wpisane są w kalendarz stałych wydarzeń Związku podejmowane są nowe inicjatywy, których celem jest upamiętnienie osób, wydarzeń, rocznic i miejsc związanych z historią Zamojszczyzny, obrona dobrego imienia i pamięci AK,  a także tworzenie warunków do historycznej promocji regionu, kultywowanie tradycji lokalnych i zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego.

Efekty kolejnych wspólnych działań, współpracujących z Posłem S. Zawiślakiem społeczników.

W niedzielę 23 lipca br. w Szczebrzeszynie odbyły się obchody upamiętniające 79. rocznicę wkroczenia do miasta oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. Ceremoniał wojskowy zapewnił 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy a oprawę muzyczną uroczystości Orkiestra Dęta „Echo Kniei”. Gościem honorowym wydarzenia był Andrew Klukowski, wnuk Doktora Zygmunta Klukowskiego. To już kolejna wizyta wnuka Doktora Klukowskiego na obchodach w Szczebrzeszynie. W 2019 r. na zaproszenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej O/Z przylecieli do Polski ze Stanów Zjednoczonych Andrew Klukowski i Helen Klukowski-May wraz ze swymi rodzinami. Po części oficjalnej odbyła się inscenizacja walk o Ratusz Miejski w Szczebrzeszynie przygotowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej „WIR” z Biłgoraja, z zaproszonymi partnerami. Inscenizacja, jak co roku, przyciągnęła licznych widzów, poznających w ten sposób historię działalności PPP na terenie Zamojszczyzny.

https://akzamosc.pl/2023/07/31/upamietnienie-79-rocznicy-wyzwolenia-szczebrzeszyna-przez-oddzial-armii-krajowej-dowodzony-przez-tadeusza-kuncewicza-ps-podkowa-23-lipca-2023-r-szczebrzeszyn/

Poniżej także efekty współpracy z Rodzinami Żołnierzy Niezłomnych II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej.

Pod patronatem Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka odbyła się na Zamojskiej Rotundzie uroczystość  odsłonięcia płyty pamiątkowej poświęconej żołnierzom zrzeszenia WiN oraz II Inspektoratu Zamojskiego AK dowodzonego przez płka Mariana Pilarskiego „Jar”. Organizatorami tej ważnej uroczyści byli: Rodziny Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Ww. płyta pamiątkowa została zamieszczona w celi nr 20, która powstała i została urządzona przez ŚZŻAK O/Z. Z inicjatywy Związku na Rotundzie po raz pierwszy przedstawiona została działalność AK i jej kontynuacja, tj.  powojenne formacje niepodległościowe na Zamojszczyźnie. Dotychczas w celi nr 20 znajdowały się w m.in. 4 tablice informacyjne dotyczące Powstania Zamojskiego, działalności I i II Inspektoratu Zamojskiego AK oraz Samodzielnego Obwodu WIN Tomaszów Lubelski. Przygotowane przez ŚZŻAK Okręg Zamość projekty tablic, ich treść i grafika były konsultowane i zaakceptowane przez Oddział IPN w Lublinie. Podczas powyższych uroczystości została odsłonięta i poświęcona płyta upamiętniająca następujących Żołnierzy AK: płk Marian Pilarski „Jar” – Komendant Obwodu Zamość Zrzeszenia WiN i II Inspektoratu Zamojskiego AK, kpr. Lucjan Adamczuk „Słomka”, Adam Altmajer „Jodła”, kpt. Stanisław Bizior „ Eam”, Dominik Brodaczewski „Wróbel”, kpr. Jan Gorączka “Lont”, ppor. Jan Hadam ps. Agrest, ppor. Paweł Kalinowski „Francuz”, ppor. Henryk Kwaśniewski „Lux”, ppor. Wacław Kwaśniewski „Mściwy”, por. Jan Leonowicz “Burta”, plut. Tadeusz Łagoda „Barykada”, szer. Eugeniusz Malec „Rysiek”, szer. Antoni Mojżesz „Romek”, Bolesław Ożóg „Jaskółka”, ppor. Stanisław Pakos „Wrzos”, Kazimierz Piotrowski „Cygan”, ppor. Józef Pyś „Ostry”, szer. Stanisław Rajtar „Śmiguła”, ppor. Ludwik Rogalski „Kanciarz”, Stanisław Samiec „Pasek”, plut. Piotr Smagała „Sroka”, Andrzej Stachyra  „Saturnin”, kpt. Roman Szczur vel. Szumski „Urszula”, ppor. Mieczysław Szewczuk „Włoch”, ppor. Wincenty Mieczysław Wróblewski „Szum”, ppor. Antoni Zawiślak „Brzytwa”. W wydarzeniu uczestniczyli członkowie rodzin Żołnierzy Niezłomnych II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej.

Poseł S. Zawiślak jeszcze raz dziękuje za propozycję objęcia patronatem organizacji uroczystości, jej współorganizację z udziałem kierowanych przez niego Stowarzyszeń. Parlamentarzysta  otrzymał od przedstawicieli Rodzin Żołnierzy Niezłomnych II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej podziękowanie za wsparcie i zaangażowanie na rzecz upamiętnienia działalności ww. Żołnierzy AK.

https://akzamosc.pl/2023/07/27/uroczystosc-odsloniecia-plyty-pamiatkowej-poswieconej-zolnierzom-zrzeszenia-wolnosc-i-niezawislosc-oraz-ii-inspektoratu-zamojskiego-armii-krajowej-dowodzonego-przez-plk-mariana-pilarskiego-jar-2/

Kolejna uroczystość zorganizowana z inicjatywy Rodziny Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego AK odbyła się w niedziele 23 lipca br. w Zawalowie.  Uroczyste odsłonięcie płyt pamiątkowych poświęconych Żołnierzom zrzeszonym WiN i Żołnierzom  II Inspektoratu Zamojskiego AK oraz 80. Rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego, bohaterskim Żołnierzom oddziału „Wikilna”, walczącym pod dowództwem ppor. Józefa Kaczoruka ps. „Ryszard”.

https://akzamosc.pl/2023/07/29/zawalow-23-lipca-2023-uroczystosc-odsloniecia-plyty-pamiatkowej-poswieconej-zolnierzom-win-i-zolnierzom-ii-inspektoratu-zamojskiego-armii-krajowej-bestialsko-zamordowani-poleglii-w-walce/

Ważne rocznice – 80. rocznica zbrodni wołyńskiej. Udział parlamentarzysty w ogólnopolskich uroczystościach 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej. Wspólnie z innymi parlamentarzystami Poseł S. Zawiślak uczcił pamięć ofiar, wymordowanych w okrutny sposób ponad 100 tysięcy Polek i Polaków. Złożenie wieńca przy Grobie Nieznanego Żołnierza, udział we Mszy Świętej w Kościele Św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży oraz udział  w warszawskim Marszu Pamięci ludobójstwa ukraińskiego na Wołyniu i Kresach.

https://www.facebook.com/SlawomirZawislakPoselNaszejZiemi/posts/pfbid013ALHdnTbxA4rATZsgPpFka6wPbpnrkx2CZ4attcSdLPQvuZ1KeyaNLyrPuCVegxl

Wcześniej uczestnictwo w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej zorganizowanych m.in. w Zamościu przez Zarząd Stowarzyszenia Upamiętniania Pomordowanych na Wołyniu z siedzibą w Zamościu oraz w Hrubieszowie przez środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

https://www.facebook.com/SlawomirZawislakPoselNaszejZiemi/posts/pfbid02RedR12Mox8KSiWeK7R3NUbpwpij718RpdPdz8EiHkky1fbyKn8cmNHaxnaUGE1gl

Działalność społeczna uzupełniana jest i rozwijana przez kierowane przez Posła Zawiślaka drugie społeczne stowarzyszenie – tj. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. W ostatnim czasie stowarzyszenie podjęło dwie nowe inicjatywy.

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem – podpisanie  umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem” a Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna dotyczącej współpracy na rzecz organizacji ćwiczeń proobronnych  HUZAR z Wojskiem Polskim HUZAR, które odbędą się w ramach 103. Rocznicy Bitwy pod Komarowem – Komarowska Potrzeba 2023.  Umowa dotyczy wspólnych działań na rzecz przeprowadzenia i rozwoju ćwiczeń.

SRL Zamojszczyzna w ramach umowy partnerskiej zobowiązane zostało do czynnego działania na rzecz organizacji kolejnych edycji ćwiczeń HUZAR jako ważnego elementu podnoszącego obronność kraju z wykorzystaniem potencjału cywilnego lokalnej społeczności. Stowarzyszenie zostało też upoważnione do podejmowania działań, w zakresie promocji Komarowskiej Potrzeby – ćwiczeń proobronych HUZAR, kontaktu z mediami, w tym wystąpień publicznych kontaktów z instytucjami rządowymi oraz samorządowymi oraz do procedowania i wnioskowania o środki na rzecz przeprowadzenia ćwiczeń. SRL Zamojszczyzna od 2021 r. (od początku swojej działalności) wspierało to ważne, patriotyczne wydarzenie. Dzięki społecznej pracy Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”  i współpracujących z nim partnerów co roku jest przypominana i upamiętniana zwycięska bitwa polskiej kawalerii z przeważającymi siłami bolszewickimi w czasie wojny 1920 roku.

https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/wspolpraca-ze-stowarzyszeniem-bitwa-pod-komarowem-podpisanie-umowy-partnerskiej-pomiedzy-stowarzyszeniem-bitwa-pod-komarowem-a-stowarzyszeniem-rozwoju-lokalnego-zamo/

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna podjęło się także produkcji filmu dokumentalnego przedstawiającego Bohatera ziemi biłgorajskiej - ppor. Józefa Steglińskiego ps. „Cord”. Film dokumentalny pt. Ten skrawek ziemi to wolna Polska…Rzecz o Józefie Steglińskim „Cordzie” w reżyserii Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków poświęcony będzie historii Bohatera walk o wolność Ojczyzny z okresu II wojny światowej na terenie Zamojszczyzny, dowódcy AK Obwodu Biłgorajskiego, oraz poruszy ważne wątki przebiegu bitwy pod Osuchami.

https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/stowarzyszenie-rozwoju-lokalnego-zamojszczyzna-producentem-filmu-dokumentalnego-przedstawiajacego-bohatera-ziemi-bilgorajskiej-walczacego-o-wolnosc-ojczyzny-w-okresie-ii-wojny-swiatowej-ppo/

Dnia 1 sierpnia 2023 r. pod pomnikiem Inspektoratu Zamojskiego AK przy ul. Partyzantów odbyła się zamojska uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.  Organizatorami obchodów byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Parafia Katedralna pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza Apostoła w Zamościu, 18. Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna oraz Urząd Miasta Zamość. Co roku obchody pozwalają mieszkańcom Zamościa i okolic wspólne oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.

https://akzamosc.pl/2023/08/04/upamietnienie-79-rocznicy-wybuchu-powstania-warszawskiego-1-sierpnia-2023-r-zzamosc/

Więcej informacji na temat poselskiej i społecznej działalności na fb i stronach internetowych:

https://akzamosc.pl/

https://www.facebook.com/SZZAKZamosc/?ref=embed_page

https://zamojszczyzna.org/

https://www.facebook.com/SRLZamojszczyzna/?ref=embed_page

Poseł Zawiślak dziękuje za bardzo dobrą współpracę społecznikom, Koleżankom i Kolegom ze stowarzyszeń oraz wszystkim partnerom. W ramach kontynuacji, społecznej pracy parlamentarzysta zaprasza do współpracy także w innych, ważnych dla mieszkańców, współczesnych tematach oraz do udziału w najnowszych, ogłoszonych projektach:

https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/stowarzyszenie-rozwoju-lokalnego-zamojszczyzna-zaprasza-do-udzialu-w-projekcie-pn-roztoczanski-festiwal-tworczosci-ludowej-w-zwierzyncu-ktory-zostanie-zorganizowany-dnia-13-sierpni/

https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/zaproszenie-do-udzialu-w-festiwalu-piesni-powstania-zamojskiego-edycja-2023/

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010