IMG 8723.bak

Kierowany społecznie od kilkunastu lat przez Posła S. Zawiślaka Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość od ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i etosu Armii Krajowej, angażując się m.in. w edukację i patriotyczne wychowanie młodzieży, rozwijanie obywatelskich inicjatyw – organizacja uroczystości, inscenizacje historyczne, nagrywanie filmów,  publikacje, konkursy, opieka nad Weteranami AK, pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej, obrona godności oraz dobrego imienia AK i Jej żołnierzy. Więcej: www.akzamosc.pl

Działalność Prezesa Związku została zauważona także przez środowisko polonijne co zaowocowało nawiązaniem roboczych kontaktów. Ważnym efektem podjętej współpracy była wizyta w Zamościu (w poniedziałek 3 lipca br.) Pani Yvette Popławskiej, polonijnej działaczki społecznej na stałe mieszkającej w Belgii. Pani Yvette Popławska jest założycielką i Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów, Autorów, Dziennikarzy i Prawników Virtualia ART - Organizacja Polonijna na rzecz Rozwoju i Promocji Kultury Polskiej z siedzibą w Belgii; polską poetką, pisarką, eseistką, dziennikarką, wydawcą, animatorką kultury, fotografikiem, podróżniczką; zaangażowaną w upamiętnienie działalności Generała Stanisława Maczka; więcej o działalności Yvett Popławskiej Facebook: https://www.facebook.com/msvirtualiaart/ Fanpage: https://www.facebook.com/yvette.poplawska ).

IMG 8726 IMG 8727

Niecodzienna wizyta miała na celu uhonorowanie Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka Honorowym Medalem Pamiątkowym Polska-Belgia Jubileum X-lecia MS AADP Virtualia ART 2013-2023. Była ona życzliwą reakcją na brak możliwości uczestnictwa Posła S. Zawiślaka (zaplanowany udział w posiedzeniu Sejmu RP) w Gali z okazji ww. Jubileuszu, która ma się odbyć w dniach 6.07. - 7.07.2023 r. w Towarzystwie Miłośników Wrocławia w Kamieniczce Małgosia w Rynku oraz w Auli Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy na 6.07. i 7.07.2023 SZ page 0001 Zapraszamy na 6.07. i 7.07.2023 SZ page 0002

IMG 8688Miła wizyta była okazją do szerszego przybliżenia patriotycznej pracy kierowanego przez Posła S. Zawiślaka Związku oraz pokazania ważnych miejsc związanych z tą działalnością.  Przyjmując zaproszenie Prezesa Sławomira Zawiślaka oraz reprezentujących ŚZŻAK O/Z członków: kpt. Józefa Łaby oraz Franciszka Dudy, Pani Yvett odwiedziła m.in., będące  własnością Związku, Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu (więcej https://akzamosc.pl/muzeum/).

IMG 8698

W programie było również złożenie kwiatów przy Pomniku Żołnierzy AK Inspektoratu Zamojskiego znajdującego się w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 - obok Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po wspólnym złożeniu kwiatów Pani Prezes Yvette Popławska dokonała wręczenia przyznanego Posłowi S. Zawiślakowi odznaczenia. Prezes S. Zawiślak w imieniu władz i członków Związku przekazał Pani Yvett upominki, w tym książki wydane przez ŚZŻAK O/Z.

Więcej, w tym nagranie z przebiegu wręczenia odznaczenia:

https://kurierlubelski.pl/polonia-docenila-prace-spoleczna-posla-slawomira-zawislaka-uczczono-to-medalem/ar/c13-17691505

IMG 8730

Kolejny punkt wizyty stanowiło przedstawienie z udziałem Tomasza Dudka- Prezesa Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem, odsłoniętego w ubiegłym roku przy wsparciu ŚZŻAK O/Z (jako partnera inwestycji), Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej.

Dziękujemy Pani Yvette Popławskiej za odwiedzenia miasta Zamościa, Zamojszczyzny oraz gratulujemy owocnej, społecznej działalności na rzecz krzewienia patriotyzmu, upowszechniania polskiej kultury poza granicami naszej Ojczyzny. Wierzymy, że ta nawiązana już wcześniej współpraca Posła S. Zawiślaka oraz kierowanego przez niego ŚZŻAK O/Z z patriotycznym środowiskiem polonijnym będzie bodźcem do rozwinięcia współpracy w działaniach podnoszących pamięć o narodowych Bohaterach, odważnie podnoszących prawdę historyczną o okresie II wojny światowej i latach powojennych, kształtujących postawy patriotyczne wśród współczesnego pokolenia Polek i Polaków.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010