Kadencja VIII
Interpelacje, którym nadano bieg Zobacz
Zapytania, którym nadano bieg Zobacz
Pytania w sprawach bieżących Zobacz
Głosowania Zobacz
Opiniowanie projektów UE Zobacz

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych

  • Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna

Przynależność do komisji i podkomisji

  • Komisja do Spraw Unii Europejskiej (więcej...)
  • Komisja Gospodarki i Rozwoju (więcej...)
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 612)
  • Komisja Polityki Senioralnej (więcej...)
  • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261)
Przynależność do zespołów parlamentarnych
  • Parlamentarny Zespół ds. rolnictwa ekologicznego
  • Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej
  • Parlamentarny Zespół ds. Turystyki
  • Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego
  • Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny
  • Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.
  • Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego (wiceprzewodniczący)
  • Parlamentarny Zespół Strażaków
  • Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych (wiceprzewodniczący)

Zobacz także pozostałe kadencje

Praca w Sejmie - kadencja VII

Praca w Sejmie - kadencja VI

Praca w Sejmie - kadencja V

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010