• udział w sesji dotyczącej budżetu Powiatu Zamojskiego, Delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.
 • udział w sesji dotyczącej budżetu Miasta Zamość, Zamojski Ratusz.

udział w sesji Rady Gminy Zamość, Urząd Gminy Zamość.

spotkanie z przedstawicielami Zamojsko-Roztoczańskiego Związku Gmin, Zamość świetlica PGK Sp. Z O. O.

26 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Poseł wziął udział w uroczystościach rocznicowych w Komarowie. Uczestniczył w Mszy Św. oraz złożył kwiaty na grobie  senatora Wiesława Lipki.

uczestnictwo w uroczystości XV-lecia istnienia Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych „Krok za Krokiem” w Zamościu. W związku z powyższą rocznicą odbyła się  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.„W poszukiwaniu rozwiązań systemowych”. Za okazywane wsparcie w dotychczasowym okresie działalności Ośrodka, Poseł został uhonorowany „Złotym Aniołem”.

Zebranie Zarządu Okręgu Zamość Światowego Związku Żołnierzy  Armii Krajowej i przedstawicielami kół terenowych  Związku.

III Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej poświęcony pamięci Agnieszki Osieckiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie.

Spotkanie z wyborcami oraz przedstawicielami społeczności lokalnej z terenu Gminy Sitno.

 • uroczystości związane z 65 rocznicą wysiedleń i pacyfikacji Zamojszczyzny, Skierbieszów. Uroczystości odbyły się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
 • udział w sesji Powiatu Zamojskiego – Sala Konferencyjna Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.

spotkanie powyborcze z przedstawicielami środowisk popierających Posła w wyborach  parlamentarnych.

spotkanie z Dyrekcją i Radą Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej Św. Ojca Pio.

 • nadzwyczajne posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w sprawie zasad restrukturyzacji Oddziału Cukrowni Wożuczyn, Lubelski Urząd Wojewódzki.
 • spotkanie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji i inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw, Lubelski Urząd Wojewódzki.

spotkanie Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami Gminy Łukowa Dotyczyło ono kwestii organizacyjnych w sprawie realizacji projektu renowacji Pomnika Poległych na cmentarzu wojennym w Osuchach. Komitet wspólnie z Urzędem Gminy Łukowa, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej oraz aktywnym udziale Posła podjął inicjatywę przebudowy pomnika na cmentarzu partyzanckim.

uroczystość  patriotyczno-religijna z okazji 89-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Zamość.

uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego oraz Certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego wymagania i wytyczne stosowania PN-EN ISO 14001, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

spotkanie z Zarządem organizacji podzakładowej NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej w Zamościu, Krasnobród.

wybory parlamentarne. Wybór Posła na kolejną VI kadencję Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • spotkanie z członkami Zarządu Zamojskiego Oddziału NSZZ Solidarność.
 • na zaproszenie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu Poseł uczestniczył we wspólnym zasadzaniu drzew na terenie tworzonego Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnego i podziękowaniu Pierwszym Darczyńcom, Bondyrz (Gmina Adamów).

inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

udział w konferencji, z udziałem Ministra Ochrony Środowiska, prof. Jana Szyszki, „Kierunki i możliwości akumulacji CO2 oraz pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy Lubelszczyzny”,  siedziba Nadleśnictwa Biłgoraj.

obchody  Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Zamość połączone z uroczystością Poświęcenia Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół w Sitańcu.

 • spotkanie z wyborcami -  Zwierzyniec, sala kina Zwierzynieckiego Domu Kultury i Rekreacji.
 • spotkanie z wyborcami w miejscowości Radecznica, Urząd Gminy.
 • spotkanie z wyborcami w miejscowości Feliksówka (Gmina Adamów).

udział w sympozjum „Rodzina kolebką powołań” zorganizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Inteligencji w Zamościu. Sympozjum odbyło się w ramach XIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

uroczysta Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu.

uroczystość 15-lecia Caritas Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej, Hrubieszów

Spotkanie z mieszkańcami Miasta i Gminy Frampol, Gminny Dom Kultury we Frampolu

Patriotyczno-religijna uroczystość z okazji 65 rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego i odsłonięcie  pomnika  poświęconego partyzantom Batalionów Chłopskich, Zamość

 • Obchody 90-lecia powstania Harcerstwa Zamojskiego.  W czasie uroczystości Poseł został odznaczony Srebrną Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa

  Zobacz więcej ->
 • Konwent Szpitali Zamojszczyzny, Zamojski Ratusz, Sala Consulatus

Uroczystość rozpoczęcia kampanii,  Cukrownia Werbkownice

 • 5 – lecie Polskiego Cukru, Cukrownia Krasnystaw
 • Festiwal Muzyki Młodego Pogranicza, Wisznice, Powiat  Bialski

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010