f74ae773 1a53 4935 b80a f98d25d1667a

W dniu 6 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Armii Krajowej nr 3 w Zamościu odbył się Konkurs Wiedzy o Sejmie, zorganizowany z inicjatywy Posła na Sejm RP Pana Sławomira Zawiślaka oraz Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu.

Do Konkursu zgłosiło się 64 uczniów z siedmiu szkół ponadpodstawowych z terenu Zamojszczyzny, tj.: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu, I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu.

Cel konkursu to zachęcenie młodzieży do poszerzania wiedzy o współczesnym, polskim parlamentaryzmie, propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat Sejmu, jego organów, funkcji oraz procesu legislacyjnego. Konkurs składał się z dwóch części - wykładu i testu.

W pierwszej części wydarzenia, które otworzyło wystąpienie Posła S. Zawiślaka odbyły się wykłady wraz z prezentacją multimedialną, dotyczące m.in. architektury, historii Sejmu oraz przebiegu trybu ustawodawczego, które zostały przeprowadzone przez pracowników Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu - Panią Wiolettę Zakrzewską i Panią Alicję Gołuchowską-Smarzyńską.

Po prezentacji poświęconej historii i działalności współczesnego parlamentu, uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu konkursowego, w ramach którego odpowiedzieli na 30 pytań z zakresu polskiego parlamentaryzmu.

936375c2 0ee7 4de5 ac29 9e29923c4cfc

Po sprawdzeniu testu przez pracowników Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu okazało się, że poziom rywalizacji był bardzo wysoki i wyrównany, a uczniowie wykazali się bardzo wszechstronną wiedzą. Zdobywca drugiego miejsca został wyłoniony dopiero po dogrywce, ponieważ po pierwszym etapie dwóch uczniów (Jakub Wójcik i Jakub Kuźma) zdobyło po 26 punktów. Z kolei 29 na 30 możliwych prawidłowych odpowiedzi udzieliła Angelika Bryk. Cała trójka ww. uczniów reprezentowała I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Pozostali uczestnicy uzyskali także wysokie wyniki punktowe rozwiązanego tekstu. 

Ostatecznie zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce - Angelika Bryk – uczennica I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

II miejsce - Jakub Wójcik – uczeń I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

III miejsce - Jakub Kuźma – uczeń I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Gratulujemy zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom konkursu bardzo dobrych wyników i dziękujemy za udział w konkursie.

Laureatom konkursu przekazane zostały nagrody ufundowane przez Marszałek Sejmu – Panią Elżbietę Witek. Gospodarz obiektu, w którym odbył się konkurs - Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Armii Krajowej nr 3 w Zamościu otrzymała zestaw pamiątek przekazanych przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu.

Z kolei Poseł Sławomir Zawiślak ufundował zestawy upominków dla wszystkich uczniów uczestniczących w konkursie, także dla Dyrekcji szkół oraz opiekunów młodzieży.  Pracownikom Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu w podziękowaniu za wizytę w Zamościu przekazane zostały pamiątkowe wydawnictwa o naszym pięknym regionie.

Ponadto uczniowie, Dyrekcje szkół i opiekunowie młodzieży otrzymali również okolicznościowe dyplomy.

Na zakończenie spotkania Poseł S. Zawiślak jako organizator podziękował uczniom i nauczycielom za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie. Przypominając tradycje - organizowanego przez Posła od wielu lat -  konkursu, podkreślił duże znaczenie wiedzy o funkcjonowaniu polskiego parlamentu, systemu demokratycznego w naszym kraju, jednocześnie pogratulował uczestnikom decyzji przystąpienia do konkursu i obszernej wiedzy na temat funkcjonowania władzy ustawodawczej jaką jest polski parlament.

Słowa podziękowania parlamentarzysta skierował również do Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu i przedstawicieli Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu RP za pomoc w organizacji wydarzenia, z kolei wyrazy wdzięczności za wsparcie konkursu przekazał Pani Monice Żur Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Panu Arturowi Gontarzowi Kierownikowi Oddziału Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu.

Wydarzenie, które zostało także zaważone (za co dziękujemy) przez regionalne media, zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie.

https://lublin.tvp.pl/70375613/sprawdzili-swoja-wiedze-o-sejmie

https://radio.lublin.pl/2023/06/konkurs-pomaga-budowac-spoleczenstwo-obywatelskie-zdjecia/

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010