Rok 2015

Poseł uczestniczył w Ogólnopolskiej  Konferencji pt. Ochrona godności rodzica i dziecka w sądownictwie rodzinnym – w kontekście prawno-społecznym, jaka odbyła się tego dnia w Sali konferencyjnej „Aspirant" w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 2.

Poseł jako główny organizator, fundator nagród oraz patron honorowy uczestniczył w IV już edycji Zamojskiej Spartakiady Dzieci i Młodzieży - Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Tegoroczny Komitet Organizacyjny Spartakiady tworzyli także: Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Zamojskiego, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, KS „Agros Zamość", Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki oraz Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki, MKS „Padwa Zamość", Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Uczniowski Klub Sportowy III LO im. C.K. Norwida, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu, Klub Gazety Polskiej w Zamościu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Puls", Drukarnia „Attyla" oraz Towarzystwo Szachowe Zamojskie Centrum Wystawowe "Szachy Świata". Tegoroczna edycja odbyła się na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu oraz salach sportowych III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu, Zespołu Szkół Nr 6 w Zamościu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu.

Łącznie w Spartakiadzie udział wzięło udział około 1000 uczestników reprezentujących 57 szkół z terenu Zamojszczyzny. W ramach Spartakiady zostało przeprowadzonych 16 konkurencji biegowych w których uczestniczyło 402 zawodniczek i zawodników. Rozegrano także 2 turnieje piłki nożnej : szkoły podstawowe i gimnazja ( 17 drużyn - 184 piłkarzy ), 2 turnieje piłki ręcznej : dziewcząt szkoły podstawowe i chłopców gimnazja ( 9 drużyn, 102 zawodników ), 2 turnieje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców- szkoły ponadgimnazjalne (8 drużyn, 86 zawodników ) oraz turniej szachowy w którym wzięło udział 147 szachistów (107 chłopców i 40 dziewcząt) w 3 kategoriach wiekowych, reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja.


Zwycięzcom poszczególnych konkurencji, zgodnie z zapisami regulaminów uroczyście wręczono 45 pucharów, 20 statuetek oraz 234 medali a także dyplomy ufundowane przez posła S. Zawiślaka. Ponadto poseł Sławomir Zawiślak wraz ze sponsorami zawodów przygotował 84 nagrody rzeczowe dla w/w zwycięzców konkurencji oraz innych m.in wymienionych w regulaminach uczestników Spartakiady. Szczegółowy opis części oficjalnej, wykaz poszczególnych konkurencji oraz listy zwycięzców znajdują się na stronie Posła Zawiślaka w zakładce Aktualności. Informacje o tegorocznych zawodach można też znaleźć w artykułach medialnych dostępnych poniżej.


http://lublin.tvp.pl/19653781/spartakiada-ku-pamieci
http://www.zamosconline.pl/text.php?id=11150&rodz=spo
http://zyciezamoscia.pl/zapowiedz/iv-zamojska-spartakiada-dzieci-i-mlodziezy-pamieci-ofiar-tragedii-smolenskiej-14-04-2015-r/
http://roztocze.net/spartakiada-dzieci-i-mlodziezy-po-raz-czwarty-w-zamosciu/

Udział w uroczystościach obchodów 75 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, kościół św. Katarzyny w Zamościu.

Poseł S. Zawiślak, jednocześnie jako Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 71 Rocznicę Mordu na mieszkańcach Poturzyna i okolicznych wsi. Wraz z pocztem ŚZŻAK Okręg Zamość wziął udział w okolicznościowej Mszy Świętej odprawionej przy pomniku w Poturzynie. Podczas ww. uroczystości Poseł wygłosił przemówienie oraz złożył - razem z innymi delegacjami-  wiązankę kwiatów.

http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/59758/gm-telatyn-uroczystosci-w-71-rocznice-mordu.html

http://www.tomaszowski.com.pl/index.php/telatyn/1794-poturzyn-upamietnili-pomordowanych

Udział w oficjalnych uroczystościach upamiętniających Ofiary Tragedii Smoleńskiej. Uroczystości zaczęły się o godz. 8 mszą św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca. Następnie przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu Prezes PiS Jarosław Kaczyński złożył kwiaty w obecności parlamentarzystów PiS i licznie zgromadzonych osób. Zapalono znicze.
5 lat temu delegacja udająca się na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej poległa pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, prof. Lech Kaczyński- Prezydent RP, Jego żona Maria, ostatni Prezydent Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, parlamentarzyści i wysocy urzędnicy państwowi, dowódcy wojskowi, duchowni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, załoga samolotu. W obecnym czasie bardzo ważna jest pamięć o tych, którzy zginęli, ale równie ważne jest wyjaśnienie okoliczności Narodowej Tragedii. Poznanie prawdy musi nastąpić w imię szacunku dla Ofiar i majestatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Tego dnia poseł uczestniczył także w podobnych uroczystościach zorganizowanych w Biłgoraju.

Udział w kolejnym posiedzeniu Sejmu RP.

Poseł jako główny organizator tegorocznej IV edycji Zamojskiej Spartakiady Dzieci i Młodzieży Pamięci Ofiar Tragedii Smoleńskiej uczestniczył w spotkaniu osób zaangażowanych w jej organizację. Spotkanie  odbyło się w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.

Tego dnia do m.in. Zamościa przyjechał Andrzej Duda, kandydat PIS na urząd Prezydenta RP. Ww. odwiedził m.in. Rynek Wielki, gdzie spotkał się z mieszkańcami naszego miasta oraz złożył kwiaty przy tablicy upamiętniającej Józefa Piłsudzkiego.
Centralnym punktem wizyty A. Dudy był udział w zorganizowanej przez Posła wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i Stowarzyszeniem Internowanych Zamojszczyzny Ogólnopolskiej Patriotycznej Konwencji Wyborczej, która odbyła się w Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu.

Przygotowanie Ogólnopolskiej Patriotycznej Konwencji Wyborczej Andrzeja Dudy - kandydata na urząd Prezydenta RP

Z Zamościa kandydat PiS udał się do Tomaszowa Lubelskiego, następnie Hrubieszowa, Chełma oraz Krasnegostawu.

Poseł uczestniczył w VI sesji Rady Miasta Zamość.

Poseł wśród widzów siódmego już plenerowego widowiska Misterium Męki Pańskiej na Karolówce. W przedstawieniu, odtwarzającym mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa wystąpili członkowie Grupy Teatralnej WARTO działającej przy parafii pw. Świętej Bożej Opatrzności na Karolówce.

Tego dnia w biurze poselskim Posła Sławomira Zawiślaka przy ulicy Piłsudzkiego 27A w Zamościu odbyła się konferencja prasowa. Podczas konferencji Poseł wraz z Piotrem Małyszem, zamojskim radnym, koordynującym współpracę zamojskiego sztabu wyborczego z centralą w Warszawie oraz Radosławem Maksymowiczem, Pełnomocnikiem sztabu wyborczego PiS w powiecie hrubieszowskim przedstawił informacje na temat dotychczasowego przebiegu Kampanii Wyborczej Andrzeja Dudy - Kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość na urząd Prezydenta RP na terenie Okręgu nr 7- Chełm. Przedmiotem konferencji było ponadto przekazanie informacji na temat planowanej wizyty Andrzeja Dudy na terenie naszego Okręgu m.in. na Zamojszczyźnie.

http://zamojska.org/andrzej-duda-zamosciu-i-regionie/

Poseł wraz z pocztem sztandarowym ŚZŻAK Okręg Zamość uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych ( dochówku ) śp. sierżanta Józefa Franczaka ps. "Lalek", ostatniego Żołnierza Wyklętego. Msza pogrzebowa została odprawiona w Archikatedrze Lubelskiej następnie ceremonię zakończono na cmentarzu w Piaskach.

GALERIA ZDJĘĆ

Udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Józefa Franczaka ps " Lalek "- ostatniego Żołnierza Wyklętego RP

Poseł jako Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowych Okręg Zamość uczestniczył w dwudniowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Światowego Związku Żołnierzy AK w Warszawie.

Tego dnia w Muzeum Zamojskim odbył się konkurs historyczny „Trudne decyzje, kontrowersyjne wybory - Żołnierze Wyklęci". Uczestnikami konkursu byli uczniowie gimnazjów, głównym organizatorem konkursu był ZS Nr 2 w Zamościu. W imieniu Posła, który tego dnia przebywał w Warszawie w związku z oficjalną rejestracja kandydata PiS na urząd prezydenta RP wręczenia ufundowanych przez niego 10 nagród dla laureatów konkursu, w tym jednej specjalnej za uzyskanie najlepszego wyniku dokonał pracownik  jego biura poselskiego wraz z członkami delegacji Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość – patrona honorowego konkursu.

Poseł uczestniczył w rejestracji kandydata Andrzeja Dudy na Prezydenta RP w siedzibie PKW Warszawie i jako Przewodniczący Okręgowego Sztabu Wyborczego miał z terenu powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, włodawskiego i zamojskiego przekazał 31938 zebranych podpisów.

GALERIA ZDJĘĆ


http://zamojska.org/andrzej-duda-zamosciu-i-regionie/

Poseł brał udział w programie TV Lublin między Sejmem a Sejmikiem poruszającym problematykę polsko-ukraińskich przejść granicznych. Zorganizowana dyskusja, w której oprócz Posła S. Zawiślaka uczestniczyli także Wojciech Sawa Wójt Gminy Dorohusk, Mariusz Grad Poseł PO oraz profesor Andrzej Gil politolog z KUL poprzedzona została informacją o wynikach ostatniego raportu NIK.

http://lublin.tvp.pl/19373898/23-marca-2015

Poseł uczestniczył w - zorganizowanych przez siebie - szkoleniach dla rolników n/t możliwości pozyskania środków finansowych z PROW 2014-2020, które odbyły się w Turobinie (Remiza OSP),
- Aleksandrowie (sala GOK)
- oraz w Józefów (sala MOK).

Udział w 89. posiedzeniu Sejmu RP VII.

Poseł uczestniczył w - zorganizowanych przez siebie - szkoleniach dla rolników PROW 2014-2020, które odbyły się w
- Potoku Górnym (sala GOK),
- oraz w Biszczy (sala GOK).

Poseł uczestniczył w - zorganizowanych przez siebie - szkoleniach dla rolników PROW 2014-2020, które odbyły się w
- Tarnawatce (sala GOK),
- Tomaszowie Lubelskim (sala UG)
- oraz w Rachaniach (sala GOK).

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010