Rok 2015

Uczestnictwo w Diecezjalnym Opłatku Kół Rodziny Radia Maryja, sala L.O w Biłgoraju.

 

Artykuły:

BIŁGORAJ: Diecezjalny opłatek Rodziny Radia Maryja (FOTO)
bilgoraj.com.pl

Spotkanie opłatkowe sympatyków Radia Maryja
bilgorajska.pl

Spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja
gazetabilgoraj.pl

Przyjmując zaproszenie organizatorów poseł uczestniczył w spotkaniu opłatkowym powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości w Tomaszowie Lubelskim, sala OSiR w Tomaszowie Lubelskim.

Poseł gościem na Noworoczno-Opłatkowym Spotkaniu Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość z udziałem Ks. Bpa. dra M. Rojka, Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, budynek Kurii Diecezjalnej w Zamościu.

Udział w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków ŚZŻAK Okręg Zamość, mieszkańców gminy Stary Zamość, sala Domu Kultury w Starym Zamościu.

Na zaproszenie Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A poseł uczestniczył w spotkaniu opłatkowym pracowników i plantatorów buraka cukrowego, Archikatedra w Lublinie oraz Zajazd " Złota Podkowa " Świdnik.

Spotkanie z członkami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości, mieszkańcami miasta Zamościa, sala OSW OHP w Zamościu.

Udział w spotkaniu opłatkowo- noworocznym członków i sympatyków Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, sala Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Poseł współorganizatorem i uczestnikiem spotkania opłatkowego zamojskich struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości  oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. odprawionej przez J.E. Ks. Biskupa Mariana Rojka w Kościele Rektoralnym św. Katarzyny, a następnie w sali Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego OHP odbyło się uroczyste spotkanie w którym wzięło udział kilkaset osób a wśród nich m.in. J. E. Ks Biskup Marian Rojek, Weterani Armii Krajowej, członkowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość, Prezesi Kół Rejonowych, Prezydent Miasta Zamościa Pan Andrzej Wnuk, reprezentująca senatora J. Chróścikowskiego Pani Teresa Hałas -Przewodnicząca struktur wojewódzkich NSZZ Solidarność RI, radni PiS Sejmiku Województwa Lubelskiego, Rady Powiatu, Miasta Zamość, Rad Gmin, inni samorządowcy, członkowie licznych- współpracujących z PiS i ŚZŻAK Okręg Zamość organizacji pozarządowych.Oprawę muzyczną mszy świętej i koncert kolęd w sali OHP wspaniale wykonał chór " Ale Cantare z Płoskiego ".

GALERIA ZDJĘĆ

Bal studniówkowy II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, OSIR w Zamościu.

Udział w spotkaniu opłatkowym środowiska Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, sala Hotelu Polonia w Zamościu.

Na zaproszenie organizatorów poseł uczestniczył w spotkaniu opłatkowym środowiska członków ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Komarowie oraz przedstawicieli licznych organizacji ( Rodzina Radia Maryja, NSZZ Solidarność RI itp. ) współpracujących z Prawem i Sprawiedliwością na terenie gminy Komarów, sala OSP Zubowice.

Poseł uczestnikiem uroczystości imieninowych- spotkania z Solenizantem J. E. Ks. Biskupem Mariuszem Leszczyńskim, Dom Diecezjalny w Zamościu.

Udział w posiedzeniu Sejmu RP.

Udział w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Żółkiewka, powiat Krasnystaw, siedziba Koła.

Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków PiS powiatu biłgorajskiego, kościół p.w. WNMP i sala Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Udział w uroczystościach 72 rocznicy Wysiedlenia ludności z terenu Gminy Uchanie, kościół p.w. WNMP i Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach.

Poseł przyjmując zaproszenie Pań uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Koła Gospodyń Wiejskich w Rachodoszczach gmina Adamów, budynek dawnej Szkoły Podstawowej.

Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków NSZZ Solidarność z terenu gminy Stary Zamość, Gminny Dom Kultury w Starym Zamościu.

Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków PiS z terenu miasta i gminy Szczebrzeszyn.

Udział w spotkaniu Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego z Zarządem Województwa Lubelskiego i Wojewodą Lubelskim, podczas którego poruszono problematykę realizacji inwestycji komunikacyjnych w województwie lubelskim-sala kolumnowa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Poseł wskazał w trakcie swojego wystąpienia na konieczność podniesienia jakości i skuteczności pracy Zespołu oraz problemy dotyczace m.in.

- konieczności wykorzystania szansy na pozyskanie środków UE dla budowy ( także na Lubelszczyźnie ) trasy S-19, oraz kontynuacji inwestycji na S-17 z koniecznością rozwiązania problemu korków w Kołbieli.

- potrzeby  wsparcia modernizacji infrastruktury kolejowej m.in. na trasie Warszawa - Lublin, tras regionalnych m.in. na Zamojszczyżnie. Poseł zauważył przy tym fakt, konsekwentnego odrzucania przez koalicję PO-PSL od 2008r wszystkich korzystnych dla Lubelszczyzny poprawek do budżetu państwa. W głosowaniach w/w budżetu na rok 2015 odrzucono także regionalne poprawki złożone przez posła m.in.  wnioskującą o 9 mln zł na " rewitalizację linii kolejowej nr 72 na odcinku Zamość- Hrubieszów z przywróceniem komunikacji pasażerskiej - I etap".

- potrzeby budowy obwodnicy zachodniej miasta Zamościa - przebudowy ulic 1Maja, Dzieci Zamojszczyzny i Szczebrzeskiej. Poseł zadał pytania dotyczące stanu dokumentacji tej inwestycji, przygotowanej przez Zamość już w XII 2006r, nie przyjętej do realizacji przez Urząd Marszałkowski w 2014r. Miasto Zamość złożyło ten projekt na listę priorytetową w nowej unijnej perspektywie finansowej. Poseł zadał w tym temacie pytania :

- czy ten projekt w obliczu, zapowiadanej w trakcie -zwołanej z inicjatywy Klubu Radnych PiS - sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Lubelskiego aktualizacji w/w listy priorytetowej - może zostać ponownie złożony i ewentualnie przyjęty

- czy gdyby skutecznie pozyskano fundusze unijne na przebudowę obwodnicy zachodniej Zamościa istnieje szansa na wykorzystania zapisów specustawy drogowej, dającej możliwość szybszego wykonania tej oczekiwanej przez mieszkańców miasta inwestycji

W trakcie dyskusji z Marszałkiem Województwa Lubelskiego poseł zapowiedział złożenie pisma w sprawie w/w regionalnych inwestycji z prośbą o pisemną odpowiedź.

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010