W czasie licznych protestów rolników w Sejmie dnia 05.02.br obradowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na jej - ustalone dużo wcześniej - posiedzenie miał przybyć minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

  • Podczas posiedzenia sejmowej komisji podjęty został temat tragicznej sytuacji w rolnictwie m.in. kryzys na rynku trzody chlewnej, temat depopulacji dzików w 2015r, a także miały być przedstawione postulaty podnoszone w trwających w całym kraju rolniczych protestach. Niestety, minister Sawicki nie przybył na komisję. Tłumaczył się spotkaniem z delegacją związku niemieckich rolników – mówi poseł Sławomir Zawiślak, poseł na Sejm RP i członek Komisji.
  • Licznie przybyli na Komisję rolnicy chcieli rozmów z Ministrem, który wzywał do rozmów nie na drogach ale w urzędowych warunkach. Także i większość posłów chciała aby minister pojawił się na komisji i odniósł się do nurtujących rolników problemów. Dlatego posłowie opozycji - oburzeni zachowaniem Ministra - przegłosowali wniosek o przerwanie posiedzenia Komisji i zobowiązanie Ministra do przybycia na jej posiedzenie.

Komisja zebrała się powtórnie po 6 godzinach przerwy a przybyły Minister w swojej odpowiedzi na podniesione przez rolników i posłów problemy nazbyt często - w swojej niemocy - mówił m.in. o potrzebie powołania zespołów do ich rozwiązywania a nawet w ogólnych wypowiedziach wydawało się, że oczekiwał aby to rolnicy te rozwiązania przeforsowali w Unii Europejskiej celem zabezpieczenia polskich interesów. Szkoda, że Minister nie zauważył że rząd PO-PSL przez prawie 8 lat swoich rządów - mając w kraju pełnię władzy a ponadto obowiązek skutecznego reprezentowania interesów polskich także naszych rolników w UE nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Komisja zakończyła obrady o 21.00 a efekty jej obrad rolnicy poznają w najbliższym czasie. Aczkolwiek nie wierzę w pozytywną sprawczość rządu PO-PSL to na pewno rolnikom życzę wszystkiego najlepszego. Jako członek Zespołu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości wraz z kolegami będę nadal kontynuował konieczną pracę na rzecz poprawy losu polskiej wsi.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010