W ramach prowadzonej działalności poselskiej poseł Sławomir Zawiślak wspiera liczne konkursy, plebiscyty, uroczystości, imprezy sportowe itp. fundując ze środków prywatnych nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, oraz obejmując Patronaty Honorowe nad różnego rodzaju przedsięwzięciami.

Na początku br. odbyły się wydarzenia o charakterze sportowym - XV Plebiscyt Piłkarski organizowany przez Kronikę Tygodnia, w którym Poseł jak co roku ufundował i wręczył puchar dla najlepszej drużyny piłkarskiej Zamojszczyzny oraz V Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Zamościa roku 2014, w którym Poseł również ufundował puchar dla zwycięzcy.

W ramach obchodów Święta Kobiet -obchodzonego na terenie gminy Hrubieszów-   rozstrzygnięto konkurs „Kobieta Europejka 2015 – z Hrubieszowa na Urząd w Parlamencie Europejskim". Na rzecz ww. konkursu Poseł ufundował i wręczył jego laureatkom specjalne upominki. Cześć upominków trafiła także do członków zespołu, którzy przedstawili ciekawą część artystyczną.

Jedną z ostatnio podjętych przez posła inicjatyw była organizacja IV już edycji Zamojskiej Spartakiady Dzieci i Młodzieży - Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Poseł jako główny organizator, patron honorowy ufundował Zwycięzcom poszczególnych konkurencji puchary, statuetki oraz dyplomy.

Wzorem lat ubiegłych Poseł ufundował także nagrody dla Laureatów tym razem XIV Spotkań Teatralnych Gimnazjów Powiatu Zamojskiego organizowanych co roku  z inicjatywy Pani Dyrektor Gimnazjum w Sitnie – Pani Alicji Monastyrskiej.

Poseł, poprzez ufundowanie nagród, udzielił ponadto pomocy w organizacji następujących wydarzeń:

•         kilku edycji konkursów matematycznych „Szpak" i „Zagimak" organizowanych przez  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu.

•         VIII Festynu Rodzinnego w  Jarosławcu 2015, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową wraz z Gimnazjum. W ramach wsparcia rzeczowego festynu Poseł ufundował i wręczył dzieciom, zwycięzcom konkursów kilkanaście nagród książkowych.

•         Parafiady 2015 - zorganizowanym przez parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy dwudniowego festynu. Była to impreza o charakterze charytatywnym, zaśdochód z tego przedsięwzięcia przeznaczony został na budowę ołtarza w świątyni parafialnej. Poseł zdecydował się także wesprzeć finansowo ten szczytny cel oraz był jednym ze sponsorów w/w kulturalno-rozrywkowego wydarzenia.

•         finału XXI Konkursu Plastyczno- Literackiego  „RODZINA NAJWSPANIALSZY ZAMYSŁ PANA BOGA" zorganizowanego przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich naszej Diecezji pod kierunkiem Marii Gmyz i Bożeny Orzechowskiej. Poseł Sławomir Zawiślak przyjmując zaproszenie, na  poczet ww. konkursu ufundował nagrody oraz  dokonał ich wręczenia laureatom.

•         XXI Finału Plebiscytu Sportowego Rewizji Tomaszowskich połączonego z Podsumowaniem Roku Sportowego 2014, jaki odbył się w Tomaszowskim Domu Kultury. Podobnie jak w latach poprzednich Poseł jako jeden ze sponsorów wsparł tegoroczny Plebiscyt fundując i osobiście wręczając nagrodę rzeczową dla jego Zwycięzcy.

•         II Ogólnopolskiego Biegu Wokół Twierdzy Zamość. W trakcie zawodów Poseł dokonał wręczenia nagród najlepszym zawodnikom.

•         uroczystości 10-tej rocznicy nadania Gimnazjum nr 2 w Zamościu imienia Jana Zamoyskiego, XVI Ordynata. W trakcie uroczystości Poseł zabrał głos oraz wręczył ufundowane przez siebie nagrody laureatom konkursu o Janie Zamoyskim.

Ponadto poseł od kilkunastu lat działający społecznie w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, od kilku lat jako Prezes Zarządu wraz z członkami Związku jest współorganizatorem licznych uroczystości oraz innych inicjatyw mających na celu krzewienie postaw patriotycznych i etosu Armii Krajowej.

W tym roku odbyły się zatem kolejne edycje konkursów:

•         VI edycja Konkursu historycznego pt.: Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy", której Poseł był współorganizatorem, podczas których ufundowane były cenne nagrody rzeczowe i dyplomy .

•         VI edycja Interdyscyplinarnego Konkursu Historycznego „Dzieci Zamojszczyzny" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu we współpracy z Muzeum Zamojskim. Na poczet ww. konkursu Poseł ufundował  nagrody oraz dokonał ich wręczenia jego laureatom.

•         III edycja Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Chłopcy Malowani", zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość oraz Klub Batalionowy w Zamościu, w którym Poseł ufundował też nagrody dla uczestników.

•         w Muzeum Zamojskim odbył się konkurs historyczny „Trudne decyzje, kontrowersyjne wybory - Żołnierze Wyklęci". Poseł ufundował 10 nagród dla laureatów konkursu, w tym jednej specjalnej za uzyskanie najlepszego wyniku.

Poseł jako patron honorowy i organizator uczestniczył w zorganizowanym przez - kierowany społecznie przez posła -  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość  ( przy współpracy z Kołami Rejonowymi ŚZŻAK Okręg Zamość w Gorzkowie i Żółkiewce ) oraz Urzędem Miasta Krasnystaw koncercie patriotycznym Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, jaki odbył się w sali ZS Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krasnystawie. Podczas części oficjalnej poprzedzającej ww. występ dokonał m.in. uroczystego powitania przybyłych gości oraz wręczył odznaczenia członkom ŚZŻAK Okręg Zamość.

W tym roku przypada także 70 rocznica Bitwy pod Kuryłówką. Uroczysty honorowy patronat nad uroczystością objął sejmowy Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który reprezentowany był przez posła Zawiślaka i M. Golbę.

Poseł wsparł także organizowaną - pod Patronatem Prezydenta RP A. Dudy przez Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem, Federację Kawalerii Ochotniczej, Niezrzeszone Oddziały Kawalerii Ochotniczej i innych - rekonstrukcję Bitwy pod Komarowem 1920 r w ramach uroczystości 95 rocznicy tej bitwy.

W ostatnich dniach był organizatorem dwudniowych uroczystości jubileuszu  25 lecia działalności ŚZŻAK Okręg Zamość podczas, których m.in. zorganizował koncert rockowy " Panny Wyklęte" oraz Koncert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Pod Patronatem posła i przy wsparciu rzeczowym (  w postaci ufundowania nagród dla uczestników ) odbyła się także historyczna Gra Miejska dla młodzieży, zorganizowana we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej, Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu, Zespołem Szkół w Dubience z terenu powiatu chełmskiego.

Poseł S. Zawiślak tradycyjnie wspiera działalność organizacji kresowych. W tym roku m.in porzez uczestnictwo w Komitecie Honorowym zorganizowanego w Warszawie Dnia Jednosci Kresowian. Za pomoc organizacyjną dostał od organizatorów pisemne podziękowanie.

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010