Uprzejmie informujemy, że Urząd Komunikacji Elektronicznej oficjalnie potwierdził iż Poczta Polska wygrała konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej na lata 2016-2025. Taki wynik konkursu potwierdza oczywisty fakt że Poczta Polska to  jedyny podmiot, który w sposób skuteczny i bezpieczny może świadczyć usługi pocztowe na terenie całego kraju. Przypomnijmy że w połowie lutego br. Poseł Sławomir Zawiślak skierował interpelację poselską do Prezes Rady Ministrów, Pani Ewy Kopacz w sprawie sytuacji Poczty Polskiej S.A. oraz jej przyszłości w obliczu konkursu na operatora wyznaczonego, w której podnosi kwestie dynamicznych przeobrażeń na rynku usług pocztowych oraz wpływ ewentualnych skutków utraty przez Pocztę Polską S. A. statusu ww. operatora na los zatrudnionych w tej spółce pracowników. Przetarg po bardzo krotkim okresie dostosowawczym ( inaczej niź w innych krajach UE ) został ogłoszony za akceptacją strony rządowej.

Odpowiedzi na szereg postawionych  w niej pytań  udzielił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jednocześnie z  uwagi na fakt, że ponadto plany dotyczące prywatyzacji Poczty Polskiej zostały w ww. odpowiedzi potwierdzone Poseł zdecydował się również zgłosić podczas 90. Posiedzenia Sejmu RP, w dn. 9 kwietnia br. pytanie w sprawach bieżących, w którym poruszył m.in. poza kwestiami wskazanymi w przedmiotowej interpelacji także problematykę rządowego projektu prywatyzacji tej Spółki w aspekcie jej aktualnego statusu legislacyjnego. Pełna treść interpelacji oraz złożonego pytania a także udzielone na nie odpowiedzi znajdują się na stronie internetowej Sejmu RP www.sejm.gov.pl, w zakładce Prace Sejmu ze wskazaniem na interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie. Poseł Sławomir Zawiślak cieszy się, że podniesienie w/w problemu w Sejmie, przy współpracy z załogą doprowadziło do podjęcia skutecznych działań niezbędnych do jego rozwiązania. Kwestie związane z Pocz­tą Pol­ską S.A. – spółką o wiel­oletniej tra­dy­cji Poseł podnosił od lat. W ramach obecnej kadencji poseł złożył m.in. interpelację w sprawie redukcji zatrudnienia w Poczcie Polskiej SA i jej ewentualnego wpływu na jakość i dostępność powszechnych usług pocztowych, na przykładzie woj. lubelskiego  oraz interpelację w sprawie kontraktów menedżerskich w Poczcie Polskiej SA.

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010