Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość ogłasza kolejną, siódmą już edycję konkursu historycznego ,, Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy", organizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - ks. Bp Marian Rojek, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Józef Kasprzyk oraz Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk.

Forma: zapis wspomnień, wywiad, reportaż, pamiętnik,  prezentacja.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu wskazanego w regulaminie konkursu.

Ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 15 kwietnia 2016r.

Organizator konkursu – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zachęca młodzież do licznego udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej związanej z lokalnym środowiskiem. Szczególnie liczymy, iż uczestnicy konkursu przygotują prace dotyczące tzw. białych plam historii Armii Krajowej w naszym regionie, w tym działań powojennych podejmowanych przez byłych żołnierzy AK, Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o wolną Polskę.

Dodatkowe, szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać dzwoniąc na poniższe nr telefonów:

•       Biuro Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00) - tel. 84 677 65 56

•       Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość - tel. 501 589 888.

 

REGULAMIN KONKURSU

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010