Udział w Odpuście ku czci św. Antoniego Padewskiego w Sanktuarium Ojców Bernardynów w Radecznicy.

W ramach akcji Polska jest jedna-Porozmawiajmy o Polsce poseł Sławomir Zawiślak wraz z posłem Wojciechem Kossakowskim spotkali się mieszkańcami Miasta i Gminy Zwierzyniec, Zwierzyniecki Dom Kultury.

W ramach akcji Polska jest jedna-Porozmawiajmy o Polsce poseł Sławomir Zawiślak wraz z posłem Wojciechem Kossakowskim spotkali się z mieszkańcami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn, Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie.  

 

W ramach akcji Polska jest jedna-Porozmawiajmy o Polsce poseł Sławomir Zawiślak wraz z posłem Markiem Kwitkiem- członkiem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkali się z rolnikami z terenu Gminy Nielisz,  Dom Ludowy w Złojcu.

IV Międzyosiedlowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe dla Mieszkańców Miasta Zamość. Jak w latach poprzednich, poseł ufundował puchary dla zwycięzców w  poszczegółnych kategoriach sportowych.

Konferencja prasowa z udziałem Parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, którzy przyjechali na Zamojszczyznę w ramach akcji Polska jest jedna-Porozmawiajmy o Polsce. W konferencji udział wzięli m.in.: poseł Marek Suski, poseł Jacek Bogucki, poseł Krzysztof  Lipiec, poseł Wojciech Kossakowski, poseł Krzysztof Sońta, poseł Bogusław Kowalski, poseł Marek Kwitek, poseł Jarosław Rusiecki, poseł Robert Telus, poseł Sławomir Zawiślak, senator Jerzy Chróścikowski, senator Waldemar Kraska, Sala Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Czytaj artykuł prasowy->

Czytaj artykuł prasowy->

Czytaj artykuł prasowy->

Uczestnictwo w festynie Święto Rodziny. Poseł ufundował nagrodę główną w loterii fantowej, Zespół Szkół w Płoskiem.
Poseł  wysłuchał koncertu Czterech Tenorów w ramach festiwalu "arte, cultura, musica e...", Rynek Wielki w Zamościu.
Poseł uczestniczył w festynie z okazji Dni Suchowoli.

Dzień Miodu i Pieroga. Udział we mszy św., festynie oraz konferencji na temat hodowli pszczół, w której uczestniczył profesor Władysław Huszcza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Plac Gminnego Ośrodka Kultury w Biszczy.  

Udział w Euro­pej­skich Igrzy­skach orga­ni­zo­wanych w ramach pro­jektu „Zie­lone Serca Europy – pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość”,  sta­dion spor­towy GLKS „Echo” w Zawa­dzie.

Na zaproszenie Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu poseł Sławomir Zawiślak uczestniczył w uroczystych obchodach 90-lecia Szkoły, Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu.

Spotkanie z mieszkańcami Hrubieszowa i członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Hrubieszowie, sala Urzędu Miasta w Hrubieszowie.

 Uroczyste otwarcie Punktu Informacji, Doradztwa i Integracji dla osób represjonowanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej i ich rodzin. Poseł uczestniczył w spotkaniu razem z weteranami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Zamojski Ratusz.

Poseł Sławomir Zawiślak wziął udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Krok za krokiem Pikniku Charytatywnym Razem dla Bondyrza. Wsparł również akcję mającą na celu zebranie funduszy na organizację obozu wakacyjnego dla dzieci.

Uczestnictwo w IX sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Poseł zabrał głos w sprawie sytuacji w spółkach PKS województwa lubelskiego, rozwiązań w zakresie systemu transportu zbiorowego.

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Adamów i członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, OSP w Suchowoli.     W spotkaniu uczestniczył  również senator Jerzy Chróścikowski.

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Łukowa i członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej , OSP-Dom Kultury w Łukowej. W spotkaniu wziął udział  również senator Jerzy Chróścikowski.

Zjazd Żołnierzy 9 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu.
Wizyta w województwie warmińsko-mazurskim. Uczestnictwo w spotkaniach parlamentarzystów z mieszkańcami Janowca Kościelnego oraz Kozłowa.
 

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010