Organizacja oraz udział w uroczystym rozstrzygnięciu IV Konkursu historycznego pt.: Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy", zorganizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość, pod Patronatem Honorowym J.E. ks. bp. dra Mariana Rojka-Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza, sala Widowiskowa Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

Zobacz zdjęcia

XII Spotkania Teatralne Gimnazjów Powiatu Zamojskiego. Wzorem lat poprzednich poseł ufundował i wręczył kilkanaście nagród książkowych laureatom Spotkań, Gimnazjum im. S. Kard. Wyszyńskiego w Sitnie.

Uroczystość podsumowująca V edycję konkursu „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna" przebiegającego w roku szkolnym 2012/13 pod hasłem „Bogactwa Lubelszczyzny". Poseł ufundował oraz wręczył specjalną nagrodę książkową dla kilkuosobowego zespołu uczniów Gimnazjum przy ZS nr 5 w Krasnymstawie. W czasie uroczystości poseł otrzymał od harcerzy 10 Drużyny Harcerskiej Traperski Krąg z Suścia wyróżnienie, a od Dyrekcji Zespołu Szkół Publicznych w Suścu stosowne podziękowanie, Zespół Szkół Publicznych w Suścu.

Zobacz zdjęcia

Poseł brał udział w konferencji Postępowanie z raną przewlekłą, zorganizowaną przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Zamościu w okresie obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Międzynarodowego Dnia Położnej.
W trakcie uroczystości poseł zauważając wielki trud i zasługi obydwu środowisk medycznych w pracy dla dobra pacjenta, podziękował z tę ofiarną pracę i życzył zebranym reprezentantkom środowisk wszystkiego najlepszego.  Podkreślił  jednocześnie, iż wierzy, że  w ciągu najbliższych lat zostanie odpowiednio  dofinansowany system opieki zdrowotnej w Polsce, a przez to wzrosną także wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych. Na ręce Przewodniczącej ORPiP w Zamościu Pani Danuty Kusiak  złożył stosowny okolicznościowy list, sala Starej Elektrowni w Zamościu.

Spotkanie z członkami komisji konkursowej czwartej edycji konkursu „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienie o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy, której zadaniem był wspólny wybór najlepszych prac, wyłonienie  laureatów konkursu, sala B Delegatury LUW w Zamościu.

Uczestnictwo oraz współorganizacja w uroczystości patriotyczno-religijnej związanej z obchodami 70. rocznicy bitwy o Józefów i powstania tzw. Rzeczypospolitej Józefowskiej.

Zobacz zdjęcia

Czytaj artykuł->

Udział w obchodach 70. rocznicy pacyfikacji wsi Sochy, zorganizowanych przez mieszkańców w/w miejscowości , Stowarzyszenie Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich w Zwierzyńcu oraz Burmistrza Zwierzyńca,  kaplica w Sochach.

Spotkanie z członkami Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie- sprawy organizacyjne, plany dalszego funkcjonowania, Biuro Poselskie w Zamościu.

Spotkanie z przedstawicielami Związku Plantatorów Tytoniu w Lublinie. Dyskusja n/t obecnej sytuacji rolników zajmujących się produkcją tytoniu oraz potrzeby obrony interesów polskich plantatorów zagrożonych kolejnymi projektami legislacyjnymi Unii Europejskiej, siedziba Związku-ul. Krochmalna 4.

Udział w konferencji podsumowującej konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W czasie wystąpienia poseł jako Przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości skrytykował przygotowany dokument. Ponadto poinformował zebranych, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło w formie pisemnej Marszałkowi Województwa Lubelskiego swoje merytoryczne uwagi, wnioski oraz propozycje rozwiązań, które umożliwiłyby chociaż częściową poprawę w/w projektu. Podniósł ponadto problem praktycznie braku szerszych konsultacji społecznych nad tym ważnym dla rozwoju gospodarczego województwa  lubelskiego dokumentem, przypomniał o inicjatywie LRR , która w przesłanym apelu do samorządowców Lubelszczyzny, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych wnioskowała o aktywny udział w/w w konsultacjach.
Poseł zauważył, że autorzy projektu SRWL upierają się przy tezie nadrzędności wsparcia metropolii  tj. miasta Lublina jako "motoru" rozwoju Lubelszczyzny. Zaznaczył, iż Lublin powinien dostać należne mu środki na rozwój.Zauważył jednocześnie jednak pewien kres jego możliwości inwestycyjnych- na pewno w zagospodarowaniu większości środków przeznaczonych dla regionu- z uwagi na bardzo wysoki bo ok. 60 procentowy poziom zadłużenia budżetu miasta. Postulował dodatkowo o wsparcie uczelni działających na Lubelszczyźnie oraz stworzenie atrakcyjnej oferty dla młodych osób masowo opuszczających Lubelszczyznę.
Należy zauważyć, że podobnie krytyczne uwagi do omawianego dokumentu miała większość zabierających głos na w/w konferencji, Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Apel do samorządowców  Pobierz komunikat   Pobierz notkę prasową   Pobierz pismo do Marszałka   Pobierz komunikat Rady

Spotkanie z Radnymi Sejmiku Województwa Lubelskiego reprezentującymi Klub PiS w sprawie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, siedziba Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Konferencja w sprawie Karty Nauczyciela, zorganizowana przez Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność". Poseł w czasie wystąpienia wsparł stanowisko środowiska nauczycielskiego postulujące zachowanie Karty Nauczyciela w obecnym kształcie oraz wnioskujące o niepogarszanie organizacji i zasad funkcjonowania oświaty w Polsce, siedziba NSZZ „Solidarność" w Lublinie.

Poseł uczestniczył w festynie z okazji Dnia Rodziny w Płoskiem. Dla uczestników  konkursów zorganizowanych podczas festynu ufundował nagrody książkowe, boisko Zespołu Szkół w Płoskiem.

Udział w Walnym Zjeździe Okręgowym Prawa i Sprawiedliwości Okręg nr 7- Chełm, w czasie którego zostali wybrani delegaci na czerwcowy II Kongres PiS w Katowicach, Krasnostawski Dom Kultury.

Jako patron  honorowy poseł wziął udział w Marszu dla Życia i Rodziny w Zamościu.

 

Oglądaj->

Źródło zamosc.tv

Uczestnictwo i współorganizacja corocznego Zjazdu Żołnierzy 9 Pułku Piechoty AK Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu, kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu.

Zobacz zdjęcia

Na zaproszenie zamojskiego Stowarzyszenia Polaków Pomordowanych na Wołyniu poseł uczestniczył w uroczystości wręczenia w/w organizacji nagrody Kustosza Pamięci Narodowej.
Nagroda ta ustanowiona została w 2002 r. przez pierwszego Prezesa IPN, na wniosek ówczesnego Dyrektora IPN w  Krakowie J. Kurtyki i ma ona charakter honorowy. Przyznawana jest corocznie przez Kapitułę, w skład której wchodzą: Prezes IPN, dotychczasowi laureaci oraz osoby przez nie wskazane, Zamek Królewski w Warszawie.

Czytaj->

Źródło Tygodnik Zamojski

Na zaproszenie Wójta Gminy Mircze, Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu, Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, Stowarzyszenia Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych poseł wziął udział w uroczystości z okazji 150. rocznicy bitwy pod Mołożowem, Miętkiem, Starą Wsią i Tuczapami, Mołożów- przy Mogile Powstańczej z 1863 roku.

Udział w konferencji Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, dotyczącej 150. rocznicy wybuchu  powstania styczniowego, siedziba  Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Konferencja prasowa członków Lubelskiej Rady Regionalnej PiS w temacie sposobu prac samorządu województwa lubelskiego nad  aktualizacją projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz w sprawie oceny LRR samego projektu dokumentu zatwierdzonego przez Zarząd Sejmiku WL dopiero z końcem kwietnia br. -Biuro Poselskie Posła S. Zawiślaka w Zamościu.
Jako Przewodniczący LRR PiS, poseł  zorganizował tego dnia również spotkanie prawie stu liderów Prawa i Sprawiedliwości  z terenu województwa lubelskiego w Krasnobrodzie.  Podczas konferencji podjęto tematy organizacyjne dotyczące funkcjonowania PiS na Lubelszczyźnie, szczególnie w perspektywie zbliżających się kampanii wyborczych oraz kontynuowano dyskusję na temat oceny SRWL oraz innych dokumentów ważnych dla rozwoju województwa lubelskiego.

Pobierz komunikat

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010