Na zaproszenie Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie poseł uczestniczył w promocji książki prof. Mieczysława Ryby pt. "Odkłamać wczoraj i dziś" połączonej z wykładem profesora "O prawdziwej historii jako mistrzyni dobrej polityki". W programie spotkania znalazły się  m. in.:  Koncerty Orkiestry Barokowej prowadzonej przez dr hab. Teresę Krasowską  oraz wykład prof. dr hab. Henryka Kieresia „Rola historii w kulturze", Trybunał Koronny w Lublinie.

,Udział w uroczystościach jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu. W trakcie wystąpienia poseł podziękował Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców za zaproszenie, z uznaniem odniósł się do dorobku edukacyjnego szkoły i złożył wszystkim najlepsze życzenia. Na ręce Dyrektora szkoły przekazał prezent dla uczniów tj. kilkanaście pozycji książkowych do szkolnej biblioteki, szkolna hala sportowa.

Przyjmując zaproszenie członków NSZZ Solidarność RI, sołtys Masłomęcza, poseł wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami gminy Hrubieszów, świetlica w Masłomęczu.

Na zaproszenie członków Związku Młodzieży Wiejskiej poseł wziął udział w  otwartym spotkaniu z mieszkańcami gminy Biłgoraj, świetlica Smólsko Duże

Poseł uczestnikiem konwencji Prawa i Sprawiedliwości podczas której zaprezentowano liderów PiS kandydujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, sala konferencyjna - siedziba PiS Warszawa ul. Nowogrodzka.

Udział w 64. posiedzeniu Sejmu RP.

Spotkanie z przedstawicielami samorządów gmin Telatyn, Łaszczów, Ulhówek i organizacji społecznych w sprawie organizacji uroczystości 70. rocznicy bitwy pod  Posadowem, Rzeczycą, Podlodowem, Ulhówkiem, Urząd Gminy Telatyn.

Na zaproszenie władz samorządowych gminy Ulhówek i organizacji społecznych poseł uczestniczył w uroczystościach religijno-patriotycznych ku pamięci pomordowanych przez UPA mieszkańców Tarnoszyna i okolicznych miejscowości, Kościół Parafialny p.w. Świętego Stanisława Biskupa w Tarnoszynie.

Poseł uczestniczył w IV Plebiscycie  na Najlepszego Sportowca i Trenera Zamościa roku 2013, zorganizowanego przez Zamojską Telewizję Kablową. W trakcie Gali poseł wręczył laureatom plebiscytu ufundowane puchary, życzył dalszych sukcesów sportowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sportowym,  Zamość- Hotel Mercure.

Udział w 63. posiedzeniu Sejmu RP.

Poseł jako Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość jednym  z uczestników konferencji ŚZŻAK Okręg Zamość. W trakcie konferencji poseł, wraz z członkami Prezydium Związku,  przekazał do wiadomości opinii publicznej wspólnie uzgodnioną z Weteranami AK decyzję o przekazaniu do Sądu Okręgowego w Zamościu wniosku z powództwem o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych Związku przez Stowarzyszenie Panorama Kultur w związku z fałszywą informacją, zawartą w publikacji „Śladami Żydów. Lubelszczyzna", o tym jakoby partyzanci, mieszkańcy Uchań mieli zamordować w lipcu 1944r. 80 obywateli II RP pochodzenia żydowskiego, Delegatura LUW w Zamościu.

Udział w posiedzeniu Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego podejmującego temat: przejść granicznych w woj. lubelskim, w tym potrzeby utworzenia stałego lotniczego przejścia granicznego w porcie lotniczym Lublin-Świdnik, budowy nowych przejść granicznych oraz problemów przejścia granicznego w Dołhobyczowie, które mimo tego że  jest już wybudowane, jednak nie zostało jeszcze oddane do użytku.

W spotkaniu udział wzięli także m.in. przedstawiciele Grupy Obrony Kolei na Zamojszczyźnie, którzy omówili m.in. problem likwidacji pociągu dalekobieżnego "Hetman" na odcinku Zamość – Rzeszów.

Poseł w trakcie swojego wystąpienia podnosił kwestie związane z problemem przejść granicznych i kolejnych działań rządu i planów władz samorządowych naszego województwa zmierzających do likwidacji połączeń kolejowych na Zamojszczyźnie.

W posiedzeniu uczestniczyło, oprócz posła, dziewięcioro parlamentarzystów naszego regionu, ustępująca wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc, samorządowcy ,  Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Poseł uczestnikiem  uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowanych przez działaczy środowisk patriotycznych w Komarowie-Osada.

Na zaproszenie Kapelana Garnizonu Zamość, ks. płka Bogusława Romankiewicza poseł wziął udział w uroczystościach odpustowych  ku czci  św. Jana Bożego, z udziałem Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka, Komendanta Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu ppłk Grzegorza Pytlaka, Dowódcy Garnizonu Zamość ppłk Tadeusza Nastarowicza, licznych zaproszonych gości i parafian, Kościół p.w. św. Jana Bożego w Zamościu.

Spotkanie otwarte z mieszkańcami gminy Dołhobyczów- powiat Hrubieszów, sala Gminnego Ośrodka Kultury w Dołhobyczowie.

Spotkanie organizacyjne w sprawie - podjętej z inicjatywy ŚZŻAK Okręg Zamość- organizacji 70 rocznicy obchodów walk Armii Krajowej pod Posadowem, Rzeczycą, Podlodowem, Ulhówkiem. W spotkaniu udział wzięli obok posła także Wójt Gminy Telatyn, Burmistrz Łaszczowa, przedstawicielka Wójta Gminy Ulhówek, reprezentanci organizacji pozarządowych z terenu powiatu tomaszowskiego i hrubieszowskiego, Urząd Gminy w Telatynie.

Udział w spotkaniu z samorządowcami, przedstawicielami organizacji społecznych- mającym na celu wspólną realizację - podjętego i przygotowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość - projektu organizacji 70 rocznicy bitwy pod Posadowem , sala Urzędu Gminy w Telatynie.

Poseł uczestnikiem rozstrzygnięcia XX Plebiscytu Sportowego Rewizji Tomaszowskich oraz podsumowania Roku Sportowego 2013r. W trakcie gali poseł wręczył ufundowaną przez siebie nagrodę rzeczową jednemu z zawodników, wyróżnionemu przez czytelników gazety, Tomaszowski Dom Kultury.

Udział w Mszy świętej w intencji "Żołnierzy Wyklętych" Tomaszów Lubelski, kościół p.w. Najświętszego Serca Jezus w Tomaszowie Lubelskim.

Organizacja i udział w uroczystości patriotyczno-religijnej obchodów święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu.

W programie uroczystości znalazły się m.in.: Msza Święta, ceremoniał wojskowy odprawiony przez żołnierzy 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu pod tablicą upamiętniającą byłą katownię UB w Zamościu przy ul. Żeromskiego, gdzie byli przetrzymywani i torturowani żołnierze AK, WiN, Żołnierze Wyklęci. Uroczystości zakończyła bezpłatna projekcja  filmów dokumentalnych poświęconych Żołnierzom Wyklętym, zorganizowana przez Klub Gazety Polskiej.

Zobacz zdjęcia  Komunikat prasowy

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010