Poseł przyjął zaproszenie Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. St. Staszica w Hrubieszowie na konferencję zorganizowaną z okazji 70. rocznicy wymarszu z Ornatowic Oddziałów Armii Krajowej Obwodu Hrubieszów na pomoc Powstaniu Warszawskiemu 1944,   w trakcie której wziął udział w dyskusji- Hrubieszowski Dom Kultur

Czytaj ->
TRH: Patriotyczna konferencja z okazji 70. rocznicy wymarszu hrubieszowskiej AK na pomoc walczącej Warszawie

 

Udział w uroczystej mszy świętej, będącej pożegnaniem przez wiernych odchodzącego na emeryturę księdza prałata Zdzisława Ciżmińskiego, długoletniego Rektora kościoła św. Katarzyny w Zamościu.

Poseł uczestniczył w konferencji prasowej, podczas której przedstawił działania jakie podjął dla poprawy infrastruktury komunikacyjnej Zamościa i regionu. Szczegółowy przebieg konferencji znajduje się na stronie internetowej posła w zakładce Aktualności – „Konferencja prasowa w spr. projektu budowy przystanków kolejowych w Zamościu oraz przedłużenia pasażerskich połączeń kolejowych do Hrubieszowa", biuro poselskie w Zamościu.

Poseł jako Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość był głównym organizatorem oraz wziął udział w obchodach 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbyły się pod pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Partyzantów w Zamościu.

Czytaj ->
Zamość upamiętnił rocznicę Powstania Warszawskiego
ezamosc.pl

 

Organizacja i udział w uroczystości patriotycznej z okazji 70. rocznicy wkroczenia do w.w miasta Oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa", zorganizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przy współpracy z: 3 Batalionem Zmechanizowanym w Zamościu, Fundacją Niepodległości w Lublinie, Parafią p.w. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, Drużyną Harcerską ZHR działającą przy w.w Parafii.

Udział w 72 posiedzeniu Sejmu RP.

24 lipca odbyło się także specjalne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej, w trakcie którego poseł podniósł ważne kwestie, miedzy innymi dotyczące janosikowego, budowy trasy Via Carpatia czy połączeń kolejowych na Lubelszczyźnie.

Na zaproszenie organizatorów poseł uczestniczył w gali wręczenia nagród w plebiscycie Kroniki Tygodnia na Najpopularniejsze na Zamojszczyźnie Koła Gospodyń Wiejskich, stadion sportowy w Komarowie- pow. zamojski.

W ramach współpracy posła z kołami PZW na Zalewie Tuligłowy Okręg PZW Chełm oraz działające przy nim Koło PZW Krasnystaw zostay zorganizowane dwudniowe Zawody Wędkarskie o Puchar Posła na Sejm RP Stanisława Zawiślaka. Poseł ufundował puchar oraz nagrody dla zwycięzców zawodów.

Uroczystości zorganizowane przez Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy oraz Gminny Klub Sportowy "Relax" Radecznica upamiętniające 64 - tą Rocznicę Likwidacji Klasztoru i Gimnazjum w Radecznicy oraz II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej. Patronat nad uroczystościami objęli: IPN Oddział Lublin, Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne, Burza 2014, Fundacja Łączka, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum AK im. Fieldorfa "Nila" w Krakowie oraz Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. ks. Franciszka Blachnickiego w Zamościu.

Poseł pełniący jednocześnie społeczną funkcję Prezesa ŚZŻAK O. Zamość, osobiście uczestniczył w ww. uroczystościach udzielając organizatorom bezpośredniego wsparcia, także w aspekcie finansowym.

Uroczystości zorganizowane przez Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy oraz Gminny Klub Sportowy "Relax" Radecznica upamiętniające 64 - tą Rocznicę Likwidacji Klasztoru i Gimnazjum w Radecznicy oraz II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej. Patronat nad uroczystościami objęli: IPN Oddział Lublin, Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne, Burza 2014, Fundacja Łączka, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum AK im. Fieldorfa "Nila" w Krakowie oraz Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. ks. Franciszka Blachnickiego w Zamościu.

Poseł pełniący jednocześnie społeczną funkcję Prezesa ŚZŻAK O. Zamość, osobiście uczestniczył w ww. uroczystościach udzielając organizatorom bezpośredniego wsparcia, także w aspekcie finansowym.

  

Uczestnictwo w 71 posiedzeniu Sejmu RP.

Spotkanie ze środowiskiem kolejarzy i przedstawicielami strony społecznej zainteresowanymi wzmocnieniem obecności kolei na Zamojszczyźnie.Podczas spotkania poruszono aktualne problemy i szanse rozwoju kolei w Zamościu i regionie, siedziba zamojskiej sekcji PKP PLK.

Spotkanie z mieszkańcami oraz członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Rejonowe w Szczebrzeszynie.

Udział w wyjazdowym posiedzeniu Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego, dotyczącym  stanu infrastruktury drogowej na Lubelszczyźnie oraz planowanych inwestycji w tym zakresie.

W czasie swojego wystąpienia poseł m.in poinformował, że w czasie ostatnio odbytego 70. posiedzenia Sejmu RP z jego inicjatywy posłowie Prawa i Sprawiedliwości z terenu Lubelszczyzny złożyli na ręce Marszałek Sejmu RP interpelację poselską do Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie wykorzystania pojawiającej się szansy budowy i modernizacji za fundusze unijne szlaku komunikacyjnego „Via Carpatia" ( S-19 ).

Poseł zwrócił się z apelem o poparcie inicjatywy parlamentarzystów PiS przez  pozostałych parlamentarzystów Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego, Wojewodę Lubelskiego, Zarząd Województwa Lubelskiego i przesłanie do rządu wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Współorganizacja i udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych upamiętniających 70. rocznicę bitwy pod Osuchami, Osuchy gm. Łukowa, pow biłgorajski.

Po okolicznościowym przemówieniu wygłoszonym jak co roku w imieniu Weteranów AK- członków ŚZŻAK poseł ( jako jeden z fundatorów ) wraz z członkami Prezydium Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wręczył  nagrody książkowe dla finalistów XV Powiatowego Konkursu o AK i BCh na Ziemi Biłgorajskiej. Na zakończenie obchodów poseł, w hołdzie żołnierzom AK, złożył na cmentarzu partyzanckim wieniec.

Udzial w 70. posiedzeniu Sejmu RP.

W trakcie przerwy między posiedzeniem plenarnym Sejmu RP  poseł gościł oraz osobiście oprowadził i zapoznał z pracami Wysokiej Izby delegację radnych i sołtysów z Gminy Łabunie na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Łabunie.

Udział w uroczystości patriotyczno- religijnej za pomordowanych w latach 1939-1945 mieszkańców i żołnierzy AK, Drogojówka gm. Trzeszczany, pow. hrubieszowski. 

Poseł uczestnikiem uroczystości patriotyczno-religijnych związanych z 70. rocznicą   pacyfikacji Grabowca i okolic, Grabowiec pow. zamojski.

Poseł uczestniczył w Konferencji Historyczno-Naukowej z okazji 70. rocznicy bitwy pod Osuchami z udziałem m.in. pracowników IPN w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie, aula Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju.

Uroczystości patriotyczno – religijne przy Pomniku „PAMIĘCI POMORDOWANYCH POLAKÓW W LATACH 1939-1947 PRZEZ FASZYSTÓW NIEMIECKICH I UKRAIŃSKICH ORAZ  NKWD I UB", miejscowość Staszic, gm. Uchanie.

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010