Na zaproszenie Dowódcy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego poseł uczestniczył w uroczystości obchodów Święta Pułku. Poseł za swoją pracę patriotyczną i dobrą współpracę z w/w jednostką wojskową został odznaczony odznaką pamiątkową 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala", która została nadana przez Kapitułę Odznaki.

W trakcie uroczystości poseł na ręce dowódcy przekazał stosowny list gratulacyjny. W swoim wystąpieniu wyraził swoje uznanie i podziękowanie - za wykazywany przez te 20. lat- profesjonalizm służby oficerów i żołnierzy Pułku oraz doskonałe osiągnięcia wojskowe. Najlepszym ich dowodem są przyznawane jednostce liczne wyróżnienia, nagrody, ale również udane misje zagraniczne. Jako poseł, ale także jako osoba pełniąca społeczną funkcję Prezesa Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość podziękował dowództwu pułku i jego żołnierzom za wspaniałą współpracę ze Związkiem i innymi organizacjami patriotycznymi przy organizacji uroczystości patriotyczno-religijnych, oraz dbałość Dowództwa o promocję obronności w naszym kraju. Poseł życzył Dowódcy, oficerom i żołnierzom Pułku dalszej szczęśliwej i owocnej służby dla Ojczyzny, docenianej poprzez przyznawanie licznych awansów wojskowych oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

GALERIA

Uroczystość nadania imienia Sportowo-Artystycznej Akademii Uśmiechu Przedszkolu Samorządowemu nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Za działalność parlamentarną także udział w uroczystości poseł został uhonorowany stosownym podziękowaniem, sala Tomaszowskiego  Domu Kultury.

Poseł uczestnikiem uroczystości 15. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Zamościu, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność" w Zamościu poseł wziął udział w  obchodach 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989r, sala CKF Stylowy w Zamościu.

W ramach organizacji  Zamojskich Dniach Papieskich w 15. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Zamościu  poseł uczestniczył w „Wielkim koncercie papieskim" w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego z zespołem, Rynek Wielki w Zamościu.

Spotkanie z mieszkańcami i członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Rejonowe w Szczebrzeszynie.

Spotkanie z mieszkańcami miasta, przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie organizacji  w Szczebrzeszynie uroczystości patriotyczno-religijnych związanych z 70. rocznicą wyzwolenia miasta przez oddział AK dowodzony przez Tadeusza Kuncewicza „Podkowę", sala szkoły nauki języków obcych.

Udział w posiedzeniu Sejmu RP.

Na zaproszenie Przewodniczącej Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu poseł uczestniczył w uroczystej Mszy św. upamiętniającej 71 rocznicę mordu Polaków na Wołyniu, Kościół Garnizonowy p.w. Jana Bożego w Zamościu.

Udział w 69. posiedzeniu Sejmu RP.

W trakcie przerwy między posiedzeniem plenarnym i pracami w komisjach sejmowych  poseł oprowadził młodzież II LO im. M. Konopnickiej z Zamościa po Sejmie i Senacie RP oraz zapoznał  z zasadami funkcjonowania parlamentu.

Poseł wśród gości uczestniczących w rozstrzygnięciu XX Konkursu Plastyczno-Literackiego " Święty Jan Paweł II nauczyciel miłości do dzieci i młodzieży" zorganizowanego przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej.

Poseł ufundował nagrodę główną w konkursie, która została wręczona  osobie wylosowanej spośród kilkuset uczestników konkursu, kościół OO. Franciszkanów w Zamościu.

Rozstrzygnięcie konkursu III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zamość o tytuł najaktywniejszego samorządu uczniowskiego. Poseł przekazał dla zwycięzców konkursu materiały sejmowe oraz ufundował kilkanaście nagród książkowych dla zwycięzców w/w konkursu, Sala Consulatus UM Zamość.

Spotkanie w sprawie organizacji uroczystości patriotyczno-religijnej związanej z likwidacją Klasztoru i Gimnazjum w Radecznicy oraz akcji likwidacyjnej II Inspektoratu Zamojskiego AK przeprowadzonej w 1950r. przez Urząd Bezpieczeństwa, Sanktuarium w Radecznicy pow. zamojski.

 

 

Organizacja i udział w uroczystości patriotyczno-religijnej związanej z obchodami 70. rocznicy bitwy pod Posadowem, Rzeczycą, Podlodowem, Ulhówkiem. Została ona zorganizowana z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość we współpracy z Samorządami Gmin Telatyn, Ulhówek i Miast Łaszczów, Tomaszów Lubelski, 2 Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym im. H. Dobrzańskiego „Hubala" oraz organizacjami pozarządowymi:  Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego w Telatynie, Stowarzyszeniem Feniks w Łaszczowie, Grupą Rekonstrukcji Historycznej 9 pp. , przy wsparciu Urzędu ds. i Osób Represjonowanych, Posadów- pow. Tomaszów Lubelski.

Oglądaj->

Panorama Lubelska

Panorama Lubelska

Uroczystości patriotyczno-religijne związane z obchodami 71. rocznicy pacyfikacji Józefowa i okolicznych miejscowości - 71. Rocznicy Rzeczypospolitej Józefowskiej.

Poseł gościem i Patronem Honorowym Zjazdu Absolwentów, zorganizowany z okazji 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie, pow. biłgorajski. Poseł w trakcie uroczystości po wystąpieniu przekazał na ręce Pani Dyrektor stosowny list gratulacyjny, w którym podziękował wszystkim nauczycielom i wychowankom za lata prowadzonej wzorowej pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz indywidualnej służby na rzecz dobra naszej Ojczyzny.

Udział w 68 posiedzeniu Sejmu RP.

Wizyta  w Posadowie, gm, Telatyn, pow. tomaszowski związana z podsumowaniem uzgodnień dotyczących organizacji przez m.in. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość  uroczystości patriotyczno-religijnej obchodów 70. Rocznicy bitwy AK z UPA pod Posadowem, Rzeczycą, Podlodowem, Ulhówkiem, planowanej na dzień 1 czerwca br.

Organizacja oraz udział w uroczystym rozstrzygnięciu V edycji Konkursu historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy", zorganizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość, pod Patronatem Honorowym J.E. ks. bp. dra Mariana Rojka-Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego. W trakcie uroczystości m.in wręczono nagrody rzeczowe oraz dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom młodzieży itp, sala Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Dzień Rodziny w Płoskiem. Poseł ufundował gry, torby sportowe i inne nagrody rzeczowe dla młodych uczestników festynu, boisko przy Zespole Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem, gm. Zamość.

Najnowsza galeria

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010