Poseł Sławomir Zawiślak wraz z parlamentarzystami z naszego regionu Poseł Anną Dąbrowską-Banaszek i Posłem Dariuszem Stefaniukiem wystosowali do Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego wspólne stanowisko w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zakłada zmiany dotyczące organizacji funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego poprzez likwidację filii w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

W opinii parlamentarzystów jest to rozwiązanie nieuzasadnione, godzące w dobro dziecka, niekorzystne dla rodzin starających się o adopcję, jak również pracowników Ośrodka Adopcyjnego, zatrudnionych w filiach, którzy będą musieli dojeżdżać do będących w znacznej odległości miejsc pracy. Wniosek o likwidację filii OA jest nierozważny, nieuzasadniony, nierzetelny pod względem merytorycznym i finansowym.

Powyższe stanowisko zostało złożone w sekretariacie Marszałka osobiście przez Posła S. Zawiślaka, jak również wysłane drogą mailową do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzego Szwaja z prośbą o jego przekazanie Radnym w celu zapoznania się z jego  treścią.

Ww. parlamentarzyści, popierając sprzeciw środowisk lokalnych, w tym rodzin adopcyjnych, liczą na odstąpienie od procedowania projektu zmieniającego uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej i ponowne przeanalizowanie tego tematu z korzyścią dla dzieci i pracowników tych ośrodków.

Interwencja wspólna Marszałek Ośrodki Adopcyjne 0001

  Interwencja wspólna Marszałek Ośrodki Adopcyjne 0003 Interwencja wspólna Marszałek Ośrodki Adopcyjne 0002

 

https://radio.lublin.pl/2022/02/lubelscy-poslowie-przeciw-likwidacji-filii-osrodka-adopcyjnego/

https://zyciezamoscia.pl/informacje/sprzeciw-poslow-wobec-likwidacji-filii-osrodka-adopcyjnego/

https://roztocze.net/pl/694_spoleczenstwo_i_patriotyzm/348089_nie-dla-likwidacji-filii-osrodka-adopcyjnego-w-zamosciu-chelmie-i-bialej.html

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lubelskie-poslowie-przeciwni-likwidacji-filii-osrodkow-adopcyjnych,n,1000302770.html,n,1000302770.html

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,182251,28084012,lubelskie-z-czterech-osrodkow-adopcyjnych-chca-zrobic-jeden.html

https://radio.lublin.pl/2022/02/na-razie-nie-bedzie-likwidacji-filii-osrodka-adopcyjnego-radni-chca-dokladniej-przyjrzec-sie-sprawie/

https://www.dziennikwschodni.pl/biala-podlaska/co-z-osrodkami-adopcyjnymi-w-regionie-po-krytyce-rops-proponuje-nowe-rozwiazanie,n,1000303691.html

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010