Uprzejmie informujemy, że w czwartek, 1 grudnia 2022 r. podczas drugiego dnia 67. Posiedzenia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął przy jednym głosie wstrzymującym się, przygotowaną przez posła S. Zawiślaka, popartą przez grupę posłów PiS, uchwałę w sprawie uczczenia Powstania Zamojskiego w 80. rocznicę jego wybuchu (druki nr 2812 i 2819)

https://orka.sejm.gov.pl/…/F57FBE9595541DA…/%24File/2786.pdf

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=5076A951E8D3E50BC125890B0074904C

Wystąpienie Posła Sejm RP:

https://www.facebook.com/watch/?v=3358644354372015

wystapienie sejm 2022

Przypomnijmy, parlamentarzysta w dniu 6 października br. jako poseł-wnioskodawca złożył w Sejmie RP projekt uchwały w sprawie uczczenia tegorocznej rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. 

uchwała 80 powstanie zamojskie

Następnie w dn. 16 listopada br. na sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu poseł S. Zawiślak przedstawił uzasadnienie potrzeby przyjęcia tej uchwały przez Sejm  RP. Członkowie komisji przyjęli projekt uchwały przez aklamację – pełny zapis przebiegu posiedzenia tutaj:

(https://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/4B574D64C55E0CE3C125890B004A59F0/%24File/0324409.pdf)

Przedstawianie przez posła na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu,  następnie  na posiedzeniu Sejmu RP dnia 1 grudnia br, uzasadnienia potrzeby przyjęcia tej uchwały było po zorganizowanych w Warszawie państwowych uroczystościach (https://akzamosc.pl/2022/11/25/posel-na-sejm-rp-slawomir-zawislak-prezes-swiatowego-zwiazku-zolnierzy-armii-krajowej-okreg-zamosc-organizatorem-centralnej-panstwowej-uroczystosci-z-okazji-80-rocznicy-wybuchu-powstania-zamojskieg/) kolejnym ważnym, krokiem podnoszącym do rangi narodowej upamiętnienie ofiar ludobójczych wysiedleń polskiej ludności Zamojszczyzny, w tym Dzieci Zamojszczyzny i po raz pierwszy bohaterów zapomnianego, krwawego, ale zwycięskiego Powstania Zamojskiego.

Intencją złożenia przez posła S. Zawiślaka projektu uchwały była przede wszystkim potrzeba przywrócenia w zbiorowej pamięci wydarzeń, które 80 lat temu miały miejsce na terenie Zamojszczyzny. Szczególnie w kierunku  przypomnienia bohaterskiej postawy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego (Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich), którzy zbrojnie przeciwstawiali się wówczas niemieckiej eksterminacji Narodu Polskiego. Powstanie Zamojskie było drugim co do wielkości po Powstaniu Warszawskim oraz największym pod względem czasowym i terytorialnym aktem zorganizowanego oporu Polaków przeciw zbrodniczej polityce III Rzeszy niemieckiej. Rozpoczęte w czasie największych sukcesów militarnych nazistowskich Niemiec zakończyło się krwawym zwycięstwem. Okupant niemiecki ostatecznie wstrzymał wysiedlenia dzięki silnemu i dobrze zorganizowanemu oporowi zbrojnemu oddziałów AK i BCh. Ostatecznie zamiast planowanych pierwotnie ponad 600 miejscowości, Niemcy zdołali wysiedlić niespełna połowę, bo 293.

Powyższe inicjatywy były kolejnymi działaniami podjętymi także w ramach społecznej działalności posła S. Zawiślaka, prezesa ŚZŻAK O/Z i współpracującego z parlamentarzystą licznego, patriotycznego środowiska mieszkańców Zamojszczyzny. Wspólnie ze środowiskiem ŚZŻAK O/Z, w którym poseł pełni funkcję Prezesa, mieszkańcami Zamojszczyzny  od wielu lat podejmowane były liczne przedsięwzięcia i inicjatywy na rzecz upowszechniania i pielęgnowania pamięci o żołnierzach PPP, walczących w Powstaniu Zamojskim. Więcej: https://akzamosc.pl/2021/12/30/uczcijmy-79-rocznice-zapomnianego-powstania-zamojskiego-1942-1943-apel-o-wspolne-intensywne-upamietnienie-jego-nazwy-patriotycznego-czynu-naszych-przodkow-w-przestrzeni-publicznej/

Jednym z ważniejszych wydarzeń, które udało się zrealizować dzięki staraniom parlamentarzysty, była organizacja we współpracy z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministrem Janem Józefem Kasprzykiem, po raz pierwszy, centralnych obchodów 80. rocznicy Powstania Zamojskiego, które odbyły się 20 listopada 2022 r. w Warszawie.

Poseł S. Zawiślak  liczy, że niniejsze starania spowodują, że Powstanie Zamojskie, historia o tragicznych wydarzeniach i walce zbrojnej, które rozgrywały w latach 1942-1943 na Zamojszczyźnie  będzie znana wszystkim Polkom i Polakom.  Przywrócenie narodowej pamięci o mało znanym wśród Polaków Powstaniu Zamojskim, obok celu edukacyjnego, zawiera dodatkowy przekaz dla współczesnego pokolenia Polaków. Pamiętając o wielkich czynach naszych przodków odnajdujmy w sobie siłę, by pokonać wszelkie współczesne trudności i zwyciężać w interesie Ojczyzny, w sytuacjach wydawałoby się beznadziejnych.

Poseł S. Zawiślak jako poseł-wnioskodawca serdecznie dziękuje za przyjęty projekt poselski członkom sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, uzyskane jednogłośne jego wsparcie, Kolegom i Koleżankom z Klubu Parlamentarne PIS za podpisanie się pod projektem uchwały. Dziękuje też za zgodne i prawie jednogłośne głosowanie za przyjęciem uchwały wszystkim Posłom RP.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010