W dniu 28 grudnia 2022 r. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja  prasowa, której tematem była promocja, nowo wydanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość we współpracy z Wydawnictwem KUL, książki pt. „Geniusz Patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej”. 

Publikacja powstała pod redakcją ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza oraz Posła Sławomira Zawiślaka, Prezesa ŚZŻAK O/Z jako wydawnictwo o charakterze naukowym (jest punktowana). Zadanie publiczne pn. „Wydanie publikacji zawierającej treść wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej wraz z promocją publikacji” sfinansowano ze środków pozyskanych przez ŚZŻAK O/Z od Fundacji ORLEN.

W publikacji zostały zaprezentowane treści przygotowane przez ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza, ks. dra Jerzego Króla, dra hab. Mieczysława Rybę - prof. KUL, dra Jacka Feduszkę, dra Łukasza Kota, mgr. Piotra Sobiło.

Prezentowana pozycja monograficzna poświęcona jest patriotyzmowi  w  różnych  jego  aspektach. Powstała na podstawie wykładów wygłoszonych w ramach zrealizowanego  przez  Światowy  Związek  Żołnierzy  Armii  Krajowej  Okręg  Zamość  grantu                  pn.  „Uniwersytet  Powszechny  w  Bondyrzu.  Wartości  ponadczasowe  –  cykl  wykładów  prezentujących  dorobek  polskiej  myśli  narodowej,  katolicko-społecznej                              i konserwatywnej”,  współfinansowanego  przez  Instytut  Dziedzictwa  Myśli  Narodowej  im.  Romana  Dmowskiego  i  Ignacego  Jana  Paderewskiego  w  ramach  programu  Fundusz  Patriotyczny  –  Edycja  2021  „Wolność  po  polsku”– Priorytet I.

Guz Geniusz okladka 1

Cała publikacja (.PDF) dostępna tutaj: https://akzamosc.pl/geniusz-patriotyzmu-jako-koniecznej-cnoty-spolecznej/

W konferencji udział wzięli Poseł Sławomir Zawiślak, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, autorzy tekstów - ks. prof. dr  hab. Tadeusz Guz, dr hab. Mieczysław Ryba - prof. KUL, dr Jacek Feduszka, dr Łukasz Kot, mgr Piotr Sobiło oraz przedstawiciele mediów i mieszkańców regionu.

Na wstępie konferencji przybyłych gości i uczestników, w tym obecnych ww. autorów tekstów, członków i sympatyków ŚZŻAK Okręg Zamość i Stowarzyszenia Rozwoju Lojalnego Zamojszczyzna, powitał jej organizator Poseł Sławomir Zawiślak Po powitaniu i przedstawieniu celu zwołanego spotkania Prezes Zarządu zwrócił się do ww. autorów dziękując za włożoną ogromną i wspaniałą pracę na rzecz powstania tej ważnej publikacji.

IMG20221228160157

Następnie głos zabrał każdy z autorów, przedstawiając swoje refleksje dotyczące  współpracy przy wydaniu publikacji, jednocześnie odnosząc się do zamieszczonego w niej własnego tekstu. Po prezentacji nowo wydanej publikacji Poseł Sławomir Zawiślak jeszcze raz podziękował autorom książki, Fundacji ORLEN, Wydawnictwu KUL, SRL Zamojszczyzna.

Po konferencji odbyły się otwarte wykłady: dra hab. Mieczysława Ryby, prof. KUL pt. „Rola chrześcijańskiej Polski w laickiej Europie” oraz ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza pt.  „O doniosłości patriotyzmu w kontekście promocji książki pt. Geniusz patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej”.

Spotkanie zakończyła dyskusja oraz poczęstunek dla uczestników wydarzenia.

Więcej tutaj:

https://akzamosc.pl/2022/12/30/organizacja-spotkania-promujacego-nowe-punktowane-wydawnictwo-swiatowego-zwiazku-zolnierzy-armii-krajowej-okreg-zamosc-pt-geniusz-patriotyzmu-jako-koniecznej-cnoty-spolecznej-28-grudnia-2022-r/

https://lublin.tvp.pl/65348523/w-duchu-patriotyzmu-i-wartosci-chrzescijanskich

https://radio.lublin.pl/2022/12/patriotyzm-w-roznych-aspektach-prezentacja-niezwyklej-monografii-w-zamosciu/

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010