19 stycznia 2011r. poseł Sławomir Zawiślak wziął udział w symbolicznym włączeniu do eksploatacji instalacji solarnej, która będzie wykorzystywana do zasilania w ciepłą wodę i centralne ogrzewanie 21 bloków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w Zamościu.

W celu realizacji przedmiotowej inwestycji władze zamojskiej spółdzielni jeszcze w 2008r. złożyły wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak w piśmie  z dnia 3 marca 2010r. Prezes Zarządu NFOŚiGW, Pan Jan Rączka poinformował Prezesa spółdzielni, iż w/w wniosek nie może być pozytywnie rozpatrzony z przyczyn formalnych

 Wspólną interwencja Posła, Prezesa spółdzielni oraz w ostatnim etapie władz samorządowych w Ministerstwie Środowiska oraz Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji tej inwestycji m.in.

Przedmiotowy projekt został zrealizowany dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, EkoFunduszu, oraz środków własnych spółdzielni. Całość przedsięwzięcia obejmuje 21 budynków mieszkalnych, na których zostały zainstalowane kolektory słoneczne, w celu wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania mieszkań. Zrealizowane przedsięwzięcie obejmuje 11 budynków mieszkalnych na Osiedlu Infułacka i Bohaterów Monte Cassino oraz 10 budynków na Osiedlu Wyszyńskiego.

 

 

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010