Zamość, 25 lipca 2011 r.

 

                                                                       Szanowni Państwo

                                                                       Redaktorzy Naczelni

                                                                       Dzienników, Czasopism

                                                                       Stacji Radiowych i Telewizyjnych

                                                                       Zamojszczyzny

 

Komunikat prasowy 

w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

dotyczącego niekonstytucyjności rozporządzeń Ministra Rolnictwa

w sprawie rent strukturalnych dla rolników

  

            W dniu 21 lipca 2011 r. w Lublinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła Sławomira Zawiślaka, członka sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i p.o. Prezesa Zarządu Okręgowego PiS w Okręgu nr 7, a także z udziałem Posła Krzysztofa Michałkiewicza, szefa struktur PiS w Okręgu nr 6 oraz przedstawicieli Związku Zawodowego rolników „Ojczyzna” – Pana Zdzisława Podkańskiego, jednocześnie Prezesa Stowarzyszenia „Piast” i Senatora Lucjana Cichosza z PiS. Przedmiotem konferencji, której przebieg można prześledzić na stronach internetowych iTVL (http://www.itvl.pl/news/minister-sawicki-zlamal-prawo-trzykrotnie---), był wniosek Związku Zawodowego „Ojczyzna” o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją rozporządzeń Ministra Rolnictwa zmieniających zasady uzyskiwania prawa do renty strukturalnej.

Zdaniem wnioskodawców rozporządzenia te naruszają konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Rolnicy, którzy uzyskali prawo do renty strukturalnej przed zmianą zasad w 2010 r., byli w zdecydowanie lepszej sytuacji, aniżeli ci, którzy wówczas złożyli poprawne wnioski, ale prawa do renty nie otrzymali – ich wnioski są dziś rozpatrywane wg innych zasad, znacznie mniej korzystnych.

Skala problemu jest bardzo duża – na 10870 wniosków, zakwalifikowanych jako poprawne, świadczenie otrzymało 6198 rolników. Blisko 4700 rolników zostało wpisanych na tzw. listę rezerwową, która w rzeczywistości okazała się fikcją. Pomimo spełniania warunków rolnicy ci nie uzyskali świadczenia z uwagi na brak środków finansowych, których nie zabezpieczył rząd PO-PSL. Po to, by ostatecznie wnioski tych rolników zostały odrzucone Minister Rolnictwa w 2010 r. wydał rozporządzenia, w których zmienił zasady uzyskiwania świadczenia w postaci renty strukturalnej w taki sposób, iż owe 4700 wniosków przestało spełniać kryteria określone w tych rozporządzeniach. Zdaniem związkowców taka zmiana jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa.

Poseł Sławomir Zawiślak podkreślił, że solidarność z rolnikami (reprezentującymi branżę niezwykle ważną nie tylko z punktu widzenia gospodarki kraju) i ze związkami zawodowymi ich reprezentującymi jest konieczna zwłaszcza dziś, w czasach szczególnie dla rolników trudnych. Rolnicy, tak jak każda inna grupa społeczna, mają swoje konstytucyjnie gwarantowane prawa, które muszą być respektowane. Poseł Zawiślak stwierdził dodatkowo, że faktyczne zablokowanie rent strukturalnych dla blisko 4700 rolników w znacznej mierze uderza w sektor rolny także na terenie województwa lubelskiego, a ponadto blokuje rozwój rolnictwa – jak inaczej nazwać uniemożliwianie przekazywania gospodarstw w ręce młodych, wykształconych rolników? Poseł przypomniał, że choć renta strukturalna wynosi 1013 zł i nie podlega waloryzacji, to jednak cieszy się ogromnym zainteresowaniem rolników, chcących przekazać swoje gospodarstwa tym, którzy mogą je rozwinąć w zakresie produkcyjnym.

Poseł Sławomir Zawiślak podkreślił także, że Prawo i Sprawiedliwość ma spójny opublikowany program rolny, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom rolników i żywotnemu interesowi narodowemu. Prawo i Sprawiedliwość ma wielu wywodzących się także ze środowiska wiejskiego sojuszników podejmujących się obrony polskiego rolnictwa. Są wśród nich– oprócz obecnych na konferencji –także działacze związku zawodowego NSZZ „Solidarność” RI, którzy aktywnie zabiegają o rozwój rolnictwa i polskiej wsi, przedstawiciele grup producenckich, itp. współpracujący z posłami Prawa i Sprawiedliwości. 

                                                                                                                                                                              

(-) Dariusz Górny

Dyrektor Biura Poselskiego Posła Sławomira Zawiślaka

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010