W związku z prośbą Księdza Prałata Romana Marszalca, Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie o wsparcie działań zmierzających do uzyskania funduszy potrzebnych do przeprowadzenia renowacji kościoła w w/w miejscowości, poseł Sławomir Zawiślak zwrócił się do Dyrektora Departamentu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

 

            W ramach zaznaczenia rangi warto dodać, iż kościół w Krasnobrodzie jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków. Budynek świątyni został wybudowany w latach 1690-1699 w stylu barokowym wg. projektu Jana Michała Linka. Kościół parafialny w Krasnobrodzie stanowi główne centrum kultu maryjnego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i skupia rzesze pielgrzymów z terenu Zamojszczyzny.

            Z tego względu środki finansowe są niezbędne na prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane, planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji. Szczególnie istotna jest wymiana pokrycia dachowego, likwidacja uszkodzeń w izolacji budynku, które powodują stałe zawilgocenie ścian świątyni oraz utratę jej walorów estetycznych.

               Z uwagi na fakt, iż administrująca obiektem parafia pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie nie jest w stanie udźwignąć tak dużego przedsięwzięcia finansowego konieczna jest pomoc państwa.

            Mając na uwadze powyższe, poseł Zawiślak zwrócił się do Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o wnikliwe rozpatrzenie w/w wniosku, złożonego w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe priorytet I Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych, i w miarę możliwości jego pozytywne rozstrzygnięcie.

           Inwestycja została zrealizowana.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010