Sławomir Zawiślak

Poseł na Sejm RP                                                                                                             Warszawa, 17.11.2011 r.

Klub Parlamentarny PiS

 

                                                                                                                 Szanowny Pan

                                                                                                                 Marek Sawicki

                                                                                                                 Minister

                                                                                                                 Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Zapytanie poselskie

w sprawie sytuacji rolników, którym Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o. zalegają z płatnością za dostarczony rzepak

 

Jeszcze przed eskalacją protestu rolników m.in. z terenu Zamojszczyzny, którym Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o. zalegały z płatnością za dostarczony rzepak, pracownicy mojego Biura Poselskiego przygotowali odpowiednie pozwy w postępowaniu nakazowym.

11 sierpnia br. osobiście spotkałem się z rolnikami na blokadzie drogi krajowej   w Bodaczowie. Odpowiadając na oczekiwania protestujących, udałem się wraz z delegacją rolników do  siedziby zakładu, celem podjęcia negocjacji z władzami spółki. Niestety, pracownicy ochrony poinformowali, że  nieobecni są członkowie Zarządu, ani inni pracownicy, którzy mogliby udzielić wiążących informacji na temat możliwości uregulowania zaległości wobec rolników. W czasie spotkania przedstawiłem ponadto rolnikom prawne możliwości działania, a także zadeklarowałem wsparcie odpowiednim pismem do Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Dlatego też dnia 11 sierpnia 2011r. wystąpiłem z pismem interwencyjnym do Prokuratora Okręgowego w Zamościu   z wnioskiem o objęcie nadzorem śledztwa w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez członków Zarządu Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie sp. z o.o., polegającego na oszustwie plantatorów rzepaku, kontrahentów spółki.   W odpowiedzi Prokurator Okręgowy pozytywnie ustosunkował się do wszystkich moich postulatów i poinformował, że postępowanie w tej sprawie zostało objęte „zwierzchnim nadzorem służbowym tut. Prokuratury Okręgowej”.   Dodatkowo w moim Biurze Poselskim były przygotowywane wzory pozwów dla rolników, którzy zdecydowani są wystąpić przeciwko Zakładom Tłuszczowym           w Bodaczowie Sp. z o.o. na drogę sądową.

            Jak informują lokalne portale informacyjne Pan Minister w czasie spotkania  z Wiceprezesem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku Panem Szymonem Kuczyńskim obiecał, iż jako pierwsi środki finansowe z dopłat bezpośrednich mieliby właśnie otrzymać plantatorzy rzepaku. Z wstępnych ustaleń dziennikarzy wynika ponadto, iż w chwili obecnej w/w zakład zalega tysiącom rolnikom, plantatorom rzepaku około 35 milionów złotych.

            Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytanie oraz o przekazanie podsumowania efektów podjętych działań:

  1. Jakie inne działania w sprawie rolników, którym Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o. zalegają z płatnością za dostarczony rzepak, poza wskazanym w niniejszej interpelacji planem, podjął lub zamierza podjąć Pan Minister?

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010