Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec

 

Odpowiadając na pisemny wniosek sołtysów wsi z terenu Gminy Rudnik w sprawie konieczności przeprowadzenia modernizacji drogi wojewódzkiej nr 837, poseł Sławomir Zawiślak 4 kwietnia 2012r. skierował do Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana stosowne pismo interwencyjne w powyższej kwestii- w załączeniu.

Efektem podjętych przez posła działań jest odpowiedź członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pana Jacka Sobczaka- w załączniku. Ponadto wg. przekazanych posłowi informacji w efekcie interwencji pracownicy Sejmiku Województwa Lubelskiego skontaktowali się z w/w przedstawicielami strony społecznej.

Liczymy, że wynikający z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, obowiązek zarządcy do utrzymania nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich oraz wykonywania interwencyjnych robót utrzymaniowych zabezpieczających, wsparty słusznym protestem społecznym zaskutkuje w tym przypadku możliwie pilną realizacją oczekiwanej inwestycji.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010