Poseł Sławomir Zawiślak podejmował wielokrotnie działania mające na celu wyegzekwowanie przyznania przez NFZ dla szpitali i innych placówek służby zdrowia z terenu województwa lubelskiego, w tym również Zamojszczyzny zdecydowanie większych środków finansowych.

Pierwsze pisma w tej sprawie poseł skierował do Prezesa NFZ już w kwietniu br. Poseł bardzo aktywnie podnosił problem nieproporcjonalnego podziału środków finansowych przez NFZ z przeznaczeniem dla poszczególnych oddziałów Funduszu. Podobnie kwestię niewywiązywania się przez NFZ ze zobowiązań finansowych wobec szpitali Zamojszczyzny m.in. z tytułu „nadwykonań” jeszcze z lat 2009-2010. Jak istotny był to problem w pracy posła świadczy liczba skierowanych do Minister Zdrowia interpelacji poselskich- łącznie 4 ( w VI kadencji Sejmu).

Ostatnimi, jak dotąd, podjętymi interwencjami posła Zawiślaka są: pismo z dn. 24 października br. do Prezesa NFZ Pana Jacka Paszkiewicza oraz interpelacja poselska z dn. 18.11.2011r. do Ministra Zdrowia.

Poseł w swoim piśmie podkreślił, iż koalicyjny rząd PO-PSL zapowiadał, że pieniądze na służbę zdrowia będą dzielone sprawiedliwie. Tymczasem na podstawie decyzji Prezesa NFZ blisko 600 mln zł z rezerwy Narodowego Funduszu Zdrowia ma trafić do placówek służby zdrowia działających na terenie województwa mazowieckiego (najwięcej, bo aż 535 mln zł ), reszta do województwa pomorskiego (41 mln zł) i śląskiego (15 mln zł).

Poseł protestując przeciwko takim praktykom w swoim piśmie, pytał Prezesa NFZ o to, z jakich źródeł i kiedy dokładnie zostaną uregulowane zaległości finansowe z tytułu tzw. „nadwykonań” wobec placówek służby zdrowia z terenu naszego województwa.

W otrzymanym piśmie z dnia 8 listopada br., Prezes NFZ stwierdził, że wykazany przez posła podział funduszy na 2012r. środków z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na koszty świadczeń opieki zdrowotnej jest już ostateczny i nie ma możliwości, aby województwo lubelskie otrzymało w przyszłym roku zdecydowanie więcej pieniędzy.

Informujemy ponadto, iż zgodnie z deklaracją złożoną w pismach przesłanych do dyrektorów szpitali naszego regionu, dnia 18.11.2011r. poseł skierował do Ministra Zdrowia Pana Bartosza Arłukowicza interpelację poselską w sprawie podziału rezerwy NFZ i płatności za nadwykonania.

Wobec skandalicznej postawy przedstawicieli koalicji rządzącej Poseł liczy na współpracę m.in z dyrektorami placówek służby zdrowia, mającą na celu podjęcie skutecznych działań na rzecz poprawy sytuacji finansowej placówek służby zdrowia z terenu województwa lubelskiego.

 

W załączeniu:

  1. Interpelacja poselska z dnia 18.11.2011r. w sprawie podziału rezerwy NFZ i płatności za nadwykonania.

  2. Pismo z dnia 24.10.2011r. posła Sławomira Zawiślaka do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Jacka Paszkiewicza.

  3. Pismo z dnia 08.11.2011r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Jacka Paszkiewicza.

  4. Interpelacje poselskie posła Sławomira Zawiślaka.

Czytaj interpelację poselską->

 


 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010