25 czerwca br. poseł uczestniczył w XXIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, w czasie której decydowano m.in. o sprzedaży biłgorajskiego PKS. Posła podobnie jak i radnych wojewódzkich Prawa i Sprawiedliwości niepokoi sposób procedowania w tak ważnej społecznie kwestii. Jednym z tego przykładów był brak, w materiałach, które otrzymali radni, rzetelnych informacji n/t obecnej sytuacji tego przedsiębiorstwa.

     W swoim wystąpieniu podczas obrad Sejmiku poseł zgodził się z opinią wygłoszoną w imieniu radnych wojewódzkich PiS przez radnego Artura Sobonia. Zdaniem posła radni przed podjęciem decyzji powinni wiedzieć, w jaki sposób Zarząd Województwa zamierza przeprowadzić sprawę sprzedaży spółki, a nie jedynie poznawać wstępną propozycję urzędników zawartą w uzasadnieniu Departamentu Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego. Poseł krytycznie odniósł się m. in do sposobu ustalenia ceny sprzedaży spółki ponieważ że w sprawozdaniu zabrakło wiadomości o metodach przeprowadzenia wyceny PKS, danych o bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej spółki, czy wreszcie stanowiska zarządu samej firmy. Poseł dodatkowo zwraca uwagę na fakt, iż w treści samego uzasadnienia mamy do czynienia z danymi, które po weryfikacji w dokumentach nie potwierdzają się.

   Poseł zgodził się ponadto z opinią, że radni Sejmiku Wojewódzkiego nie powinni być traktowani jak maszynka do głosowania – mają wyrazić zgodę na sprzedaż, bądź nie, bez zapewnienia im możliwości np. określenia Zarządowi warunków dotyczących najniższej możliwej ceny sprzedaży. Wyraził przekonanie, że taki sposób przeprowadzania tak ważnej sprawy jest błędem i nawet jeśli możliwości prawne niekiedy być może ograniczają ingerencję Sejmiku, to tym bardziej Zarząd powinien zrobić wszystko, aby radni przed podjęciem w tego typu sprawie decyzji mieli rzetelny komplet informacji.

    Posła S. Zawiślaka niepokoi fakt, że samorząd województwa po przejęciu od Skarbu Państwa majątku PKS-ów obecnie zapomina, że wziął na siebie nie tylko odpowiedzialność za w/w majątek ale także za zatrudnionych pracowników ale jednocześnie obowiązek zabezpieczenia transportu publicznego dla mieszkańców województwa. Nie napawa optymizmem sytuacja, że swoje działania w ważnym sektorze transportu publicznego Zarząd Sejmiku Wojewódzkiego, składający się z przedstawicieli koalicji PO-PSL ogranicza jedynie do radykalnych i szkodliwych dla zabezpieczenia transportu publicznego decyzji o sprzedaży majątku PKS-ów. Zaniepokojenie dalszym losem PKS w Biłgoraju oraz linii przewozowych obsługiwanych przez tą spółkę jest tym bardziej uzasadnione w kontekście przykładu sprzedaży PKS w Białej Podlaskiej, gdzie po jego likwidacji zniesiono wiele linii, których nie odtworzył komercyjny transport prywatny. Mieszkańcy wielu miejscowości zostali w praktyce pozbawieni komunikacji. Poseł deklaruje, iż w dalszym ciągu będzie upominał się o zabezpieczenie możliwości korzystania przez mieszkańców tak powiatu biłgorajskiego jak i naszego województwa z usług publicznego transportu zbiorowego. Dlatego też apeluje do władz Sejmiku Województwa Lubelskiego o rozwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących tego sektora usług publicznych także w kontekście obowiązujących zapisów m.in. ustawy o transporcie publicznym.

Czytaj->

Nowa Gazeta Biłgorajska

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010