Poseł Sławomir Zawiślak, podobnie jak miało to miejsce kilka lat temu, podjął interwencję poselską w sprawie utrudnionego dostępu mieszkańców powiatu biłgorajskiego do usług rehabilitacyjnych.
   Podjęte działania są wynikiem zgłoszonego posłowi problemu niedostatecznej ilości miejsc, w których pacjenci mogliby skorzystać z bezpłatnych rehabilitacyjnych usług medycznych na terenie powiatu biłgorajskiego. Z przekazanych posłowi informacji wynika, iż dostęp do tych usług jest w znacznym stopniu ograniczony. Zainteresowani taką pomocą medyczną pacjenci wyrażali protest wobec zbyt małej ilości środków z NFZ na finansowanie tego rodzaju usług medycznych oraz niezadowolenie z faktu, iż świadczenia te są nierównomiernie dostępne na terenie całego powiatu.
Poseł odpowiadając na w/w prośby, dnia 28 stycznia br. skierował stosowne pismo do Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Krzysztofa Tuczapskiego- w załączeniu.
   W udzielonej posłowi odpowiedzi w/w adresat poinformował, że wszystkie środki finansowe przeznaczone na świadczenia rehabilitacyjne corocznie są wykorzystywane w całości. Dyrektor wskazał także, iż Oddział NFZ w Lublinie nie znajduje uzasadnienia do ogłoszenia postępowań uzupełniających, nieprzewidzianych w planie zakupu świadczeń na 2013 rok. Jednak w przypadku zmiany planu rzeczowo-finansowego Lubelskiego Oddziału NFZ być może zostanie rozważona możliwość ogłoszenia w 2013 roku postępowań konkursowych uzupełniających-odpowiedź w załączeniu.
Poseł uważa, że w dobie kryzysu finansowego służby zdrowia, skutkującego mniejszą dostępnością pacjentów do usług medycznych  także samorządowcy powinni monitorować sprawy związane z organizacją opieki zdrowotnej i wspierać działania polityków i organizacji pozarządowych zgłaszających obecnemu rządowi  skalę potrzeb jak i problemu służby zdrowia. Poseł dodatkowo deklaruje, iż będzie na bieżąco obserwował tę sprawę, a w razie konieczności podejmie kolejne interwencje w celu zabezpieczenia dostępu do w/w usług wszystkim mieszkańcom powiatu biłgorajskiego.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010