Dnia 16 czerwca 2013r. poseł Sławomir Zawiślak złożył do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi interpelację poselską w sprawie obrotu ziemią w Polsce po 2016 r.- w załączeniu. Czytaj->
W podjętej interwencji poseł zwrócił uwagę na fakt, iż już stosunkowo w niedługim czasie, bo 1 maja 2016r. zakończy się 12-letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców, wynegocjowany przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Od tej daty obywatele państw należących do UE będą mogli kupować polską ziemię na tych samych zasadach, na jakich mogą ją nabywać polscy obywatele.
W w/w interpelacji poseł podniósł m.in. aktualny problem niezgodnego z prawem procederu zakupu polskiej ziemi poprzez tzw. słupy, w którym uczestniczą mieszkańcy naszego kraju, którzy formalnie kupują grunty, ale de facto nabywcami ziemi są obywatele innych państw, którzy od  2016 r. będą te transakcje mogli zalegalizować, stając się jej pełnoprawnymi właścicielami. Powołując się na rozwiązania zastosowane w krajach Unii Europejskiej ( Francja itp.), poseł zwrócił uwagę na potrzebę wdrożenia pilnych rozwiązań prawnych zabezpieczających zachowanie naszej ziemi dla polskich rolników.
Właśnie dla utrzymania polskiej własności ziemi już 1 lutego 2013r. Posłowie Klubu Prawo i Sprawiedliwość złożyli do Marszałek Sejmu RP projekt ustawy nowelizujący ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym zapisano m.in., iż nabywcami własności ziemi rolnej o pow. co najmniej 1 ha będą mogli być tylko polscy rolnicy indywidualni, prowadzący lub zamierzający tworzyć gospodarstwa rodzinne; projekt zmierza do takiego uregulowania, aby ziemia rolna pozostawała własnością faktycznych rolników; projekt redefiniuje również pojęcie rolnika indywidualnego, za którego ma być uważany tylko ten, który osobiście pracuje w prowadzonym gospodarstwie.
Na w/w problem poseł zwrócił uwagę także jako współautor artykułu przygotowanego wspólnie z europosłem Januszem Wojciechowskim i posłem Zbigniewem Babalskim, który został zamieszczony w wydanej przez Prawo i Sprawiedliwość gazecie Polska Ziemia.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010