Poseł Sławomir Zawiślak w czasie wykonywania pracy poselskiej podjął szereg działań mających na celu wsparcie organizacji kresowych zaangażowanych w przygotowanie obchodów 70 rocznicy ludobójstwa, dokonanego na naszych rodakach przez ukraińskich nacjonalistów, na terenie 5 województw II RP tj. Wołyniu, Małopolsce Wschodniej, a także Lubelszczyźnie, które odbyły się 11 lipca 2013r. w Warszawie.
Poseł był jednym z inicjatorów spotkania, które odbyło się 20 marca 2013r. , podczas 36 posiedzenia Sejmu RP, w czasie którego przedstawiciele Federacji Organizacji Kresowych oraz władz Prawa i Sprawiedliwości omawiali zasady współpracy przy organizacji obchodów w/w 70 rocznicy ludobójstwa.  W spotkaniu tym, odbytym w gabinecie Wicemarszałka Sejmu RP, z ramienia PiS uczestniczyli także: Marek Kuchciński – Wicemarszałek Sejmu RP, Mariusz Błaszczak -Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz prof. Ryszard Terlecki – poseł na Sejm RP.
Kolejną interwencją posła było, złożenie wraz z grupą parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, 23 maja 2013r. interpelacji poselskiej do Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w sprawie organizacji obchodów 70 rocznicy zbrodni wołyńskiej- w załączeniu.
Informujemy ponadto, iż w efekcie inicjatywy posła Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Lubelskiego przygotował projekt uchwały upamiętniający w/w tragiczne wydarzenia, które przeszły do historii pod nazwą rzezi wołyńskiej, a dotknęła także mieszkańców Lubelszczyzny. Poseł uczestniczył dnia 24 czerwca br. w sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, w czasie której radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię, w latach 1939-1947.
Kolejnym efektem działań podjętych przez posła było uzyskanie zgody Szefa Kancelarii Sejmu i organizacja przez KP PiS w dn. 9-12 lipca br. na terenie Sejmu RP wystawy dotyczącej ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich. Wystawę, otwartą uroczyście 11 lipca tj. w dniu organizowanego przez Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznicy 11 lipca marszu w 70. rocznicę Rzezi  wołyńskiej, mogli zobaczyć posłowie, pracownicy Sejmu i Senatu, goście oraz przybywający na w/w marsz Kresowianie- przedstawiciele polskich rodzin zamieszkujący wschodnie tereny II RP.
Ponadto, poseł 22 maja 2013r. uczestniczył w uroczystym wręczeniu nagrody Kustosza Pamięci Narodowej dla zamojskiego Stowarzyszenia Polaków Pomordowanych na Wołyniu, które odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie. 9 czerwca br. wziął także  udział  w uroczystości z okazji obchodów 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej, jakie odbyły się na Zamojskiej Rotundzie.

Wspierał także zamojski Klub Gazety Polskiej w organizacji  spotkania z księdzem Isakowiczem-Zaleskim i projekcji filmu Marka Czapli o ludobójstwie na Wołyniu "Szlakiem Wołyńskich Krzyży", jakie odbyło się 9 czerwca 2013r. w Centrum Pastoralnym w Zamościu. Z inicjatywy Prezydium Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, którego poseł jest Prezesem, powstały historyczne filmy dokumentalne dokumentujące trudne stosunki polsko-ukraińskie, m.in. „Sahryń- pamięć zapisana w kamieniu".

Poseł Sławomir Zawiślak dziękuje wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom oraz ludziom dobrej woli za zaangażowanie i pracę na rzecz organizacji w naszym regionie uroczystości patriotyczno-religijnych upamiętniających ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej.

Czytaj interpelację ->

 

wolyniacy-1
wolyniacy-1

Pobierz galerię

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010