Poseł S. Zawiślak przygotował interpelację poselską w sprawie planowanego rozszerzenia składu Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, którą 10 października br. wraz z grupą posłów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości złożył do Ministra Skarbu Państwa Pana Włodzimierza Karpińskiego.
W/w interpelację za posłem podpisali m.in. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS poseł Mariusz Błaszczak, poseł Krzysztof Jurgiel-Przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Jan Krzysztof Ardanowski-Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
W podjętej interwencji poseł Sławomir Zawiślak wskazał bardzo niepokojące poczynania rządu PO-PSL, który nie realizując plantatorsko-pracowniczej prywatyzacji spółki, jednocześnie pobierając bardzo wysoką dewidendę (Min. Finansów w ciągu 7 lat zabrał 1 mld 350 mln zł ) zagrożając tym samym płynności finansowej i uniemożliwiając jej rozwój, równocześnie zwiększa ilość członków jej Zarządu do pięciu osób. Decyzja ta w tak trudnym położeniu ekonomicznym spółki nie posiadaja racjonalnego uzasadnienia, zwłaszcza, że przedstawiciele rządu przed organami Sejmu bardzo dobrze oceniają pracę obecnego 3 osobowego Zarządu spółki, a w najbliższym czasie KSC S.A będzie musiała sprostać kosztochłonnym wymaganiom, jakie wymusi na niej liberalizacja rynku cukru w UE.
 Poseł wraz z parlamentarzystami zwrócił się do Ministera Skarbu z prośbą o przekazanie wyjaśnień w w/w sprawie, także z uwagi na fakt zaniepokojenia tymi planami także ze strony plantatorów buraka cukrowego i pracowników KSC S.A. Przekazując swoją opinię podnosili oni, że w tym roku spółka przekazując cały swój zysk tj. ok. 500 mln zł do budżetu Państwa tym samym skazując się na konieczność zaciągania kredytu, nie może wydawać pieniędzy na opłacenie zwiększenie Zarządu spółki. Chyba, że celem rządu jest tymczasowe zapewnienie pracy dla osób związanych z obozem władzy tj. do momentu planowanego upadku tej dotąd prężnej spółki i jej sprzedaży z niższą cenę prywatnemu podmiotowi gospodarczemu.
Poseł mając na uwadze interes narodowy a także polskich plantatorów buraka cukrowego i pracowników cukrowni w dalszym ciągu będzie monitorował, zgłoszony mu w/w problem.

Czytaj->

Czytaj interpelację->

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010