szczebrzeszyn-70-rocznicaUprzejmie informujemy, że 27 lipca br. w Szczebrzeszynie odbyła się uroczystość obchodów 70. rocznicy wkroczenia do w.w miasta Oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa", która została  zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przy współpracy z: 3 Batalionem Zmechanizowanym w Zamościu, Fundacją Niepodległości w Lublinie, Parafią p.w. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, Drużyną Harcerską ZHR działającą przy w.w Parafii.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych i uczestników. Uroczystą Mszę św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy 9 pp. AK, w Kościele p.w. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, sprawował ks. biskup Mariusz Leszczyński.  Po Mszy św., w której uczestniczyli m.in. członkowie rodziny T. Kuncewicza, grup rekonstrukcji historycznej, zaproszeni goście, poczty sztandarowe jej uczestnicy przeszli pod budynek miejskiego Ratusza, gdzie została odsłonięta i poświęcona ufundowana przez UM Szczebrzeszyn pamiątkowa tablica mjr " Podkowy ". Pod tablicą zostały złożone kwiaty.

Następnie miała miejsce rekonstrukcja wejścia w lipcu 1944r. do Szczebrzeszyna Oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa", którą odtworzyli rekonstruktorzy zaproszeni przez ŚZŻAK Okręg Zamość: SHR wrzesień39- Kraków/ Oddział Lublin, GRH Kresy - Białystok, PSK- Garwolin, Lubelskie Środowisko WDP AK, Tomaszowski Szwadron im. I Pułku Kawalerii KOP w Tomaszowie Lubelskim. Oddział dokonał wkroczenia do miasta historyczną trasą, mieszkańcy miasta kwiatami powitali żołnierzy AK.

Uczestnicy uroczystości, uformowaną kolumną:  orkiestra „Echo Kniei", kompania honorowa 3bz w Zamościu, poczty sztandarowe, uczestnicy uroczystości za oddziałem AK przeszli pod pomnik AK, gdzie została odegrana scena powitania oddziału „Podkowy" przez dra Z. Klukowskiego. Następnie generał dywizji K. Szymański odebrał meldunek dowódcy kompanii honorowej. W dalszej kolejności odśpiewano Hymn Narodowy, dokonano uroczystego wciągnięcia flagi narodowej na maszt.

Powitania zaproszonych gości i mieszkańców Szczebrzeszyna i regionu dokonał pan Andrzej Skiba Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Szczebrzeszynie. Z kolei specjalne okolicznościowe przemówienie wygłosiła córka Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa" pani Maria Kuncewicz, która ze wzruszeniem wspominała swojego ojca.

Następnie, przedstawiciele Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Prezesem S. Zawiślakiem, dokonali wręczenia Odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, którą decyzją Prezydium Związku otrzymali:

- ksiądz prałat dr  Wiesław Galant
- ksiądz kanonik Andrzej Pikula
- szeregowy Bronisław Maluga - Koło ŚZŻAK w Starym Zamościu
- Andrzej Skiba - Prezes Koła w Szczebrzeszynie.

W dalszej części uroczystości odczytany został Apel Poległych, żołnierze  3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu oddali Salwę Honorową.

Jednym z ostatnich punktów programu uroczystości było złożenie - przez liczne delegacje wieńców i kwiatów - pod pomnikiem AK. W imieniu ŚZŻAK Okręg Zamość dokonała tego delegacja w składzie: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł Sławomir Zawiślak, mjr Tadeusz Kopeć Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, por Andrzej Jaroszyński Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość. W delegacji uczestniczył także J.E ks. Bp. Mariusz Leszczyński i ks. prałat W. Galant.

W uroczystości udział wzięło kilkanaście pocztów sztandarowych, w tym m.in.                             3 Batalionu Zmech. w Zamościu, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Kół Rejonowych ŚZŻAK m.in z Zamościa (2), Tyszowiec, Szczebrzeszyna, Komarowa, Starego Zamościa, Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej DP AK z Lublina oraz poczty sztandarowe szkół z miasta Szczebrzeszyna.

Zaproszenie ŚZŻAK Okręg Zamość na uroczystości przyjęli m.in. Maria Kuncewicz (córka Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa"), Tadeusz Kuncewicz, Jerzy Kuncewicz  (synowie brata Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa"), gen. dyw. Krzysztof Szymański, przedstawiciele Wojska Polskiego, Straży Granicznej, organizacji kombatanckich i społecznych, samorządowcy, przedstawiciele organizacji społecznych, mieszkańcy Szczebrzeszyna   i regionu, w tym młodzież.

Ostatnim punktem uroczystości obchodów 70. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa" była żołnierska grochówka ufundowana dla wszystkich uczestników przez ŚZŻAK Okręg Zamość.

Andrzej Skiba- Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Szczebrzeszynie - w imieniu organizatorów uroczystości serdecznie dziękuje mieszkańcom Szczebrzeszyna za pomoc i wsparcie oraz wykazane obywatelskie i patriotyczne zaangażowanie na rzecz organizacji uroczystości.

W sposób szczególny dziękuje także wszystkim współorganizatorom: żołnierzom 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, ks. Pawłowi Pikuli proboszczowi Parafii p.w. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, Drużynie ZHR działającej przy w.w Parafii, druhom OSP w Szczebrzeszynie, Fundacji Niepodległości w Lublinie, Orkiestrze Myśliwskiej „Echo Kniei" pod batutą pana Józefa Magryty za przygotowanie i zabezpieczenie oprawy muzycznej; oraz  sponsorom uroczystości, którzy wsparli wysiłek  finansowy  organizacji w/w uroczystości.

GALERIA ZDJĘĆ KOMUNIKAT PRASOWY

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010