Dnia 13 października 2014r. na Wydziale Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z siedzibą przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu odbyło się spotkanie Władz Wydziału, studentów i Prorektora UP Lublin ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Krzysztofa A. Gołackiego. Tematem spotkania była niepewna przyszłość Zamojskiego Wydziału Biogospodarki. W najbliższych dniach będą się bowiem ważyć jego losy jako że Senat Uczelni zamierza przegłosować decyzję o zamknięciu w.w Wydziału.  Z  taką decyzją nie zgadzają się jego pracownicy i studenci.

Poseł na Sejm RP S. Zawiślak osobiście uczestniczył w ww. spotkaniu podczas którego poparł on postulaty studentów wnioskujące o umożliwienie im ukończenia studiów na Wydziale oraz przyznanie szansy do przystąpienia do rekrutacji na Wydział w kolejny roku. Poseł uznał za szczególnie słuszne oczekiwania studentów dotyczące prawa ukończenia już rozpoczętych  studiów w Zamościu w sytuacji gdy nie godzą się oni na przeniesienie do Lublina z powodów osobistych czy materialnych tj. wzrostu kosztów studiów. Mając na uwadze powyższe, poseł podjął się również dokonania analizy prawnej umowy zawartej między studentem a uniwersytetem w której zapisane jest, że uczelnia gwarantuje studentom ukończenie studiów w Zamościu. Zadeklarował on także przekazanie problemu lokalnym władzom samorządowym i innym parlamentarzystom z wiarą w ich aktywne zaangażowanie i wsparcie.

Na ręce Prorektora poseł przekazał stosowne pismo interwencyjne skierowane do Rektora UP w Lublinie.

 

GALERIA ZE SPOTKANIA

Artykuły:

Uniwersytet Przyrodniczy zlikwiduje wydział w Zamościu? Studenci do Lublina
dziennikwschodni.pl

Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu do likwidacji
radiozamosc.pl

Wydział Nauk Rolniczych UP do likwidacji?
ezamosc.pl

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010