Dzięki interwencji Posła Sławomira Zawiślaka Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „Fram-Pol” nabyło bezkosztowo samochód, który służyć będzie jako środek transportu w czasie zbioru owoców miękkich.

Przedstawiciele Zrzeszenia w lutym 2007 r. zwrócili się do Posła z prośbą o podjęcie działań w sprawie bezpłatnego przekazania samochodu ciężarowego lub osobowego do przewożenia owoców. Wcześniej występowali z pismami do władz państwowych. Podkreślili, iż brak własnego samochodu stwarza ogromne trudności w zbieraniu owoców z poszczególnych punktów i dostarczanie ich do zakładów przetwórczych. Realizacja wniosku przyczyniłaby się do usprawnienia funkcjonowania powyższej grupy producenckiej i obniżenie kosztów jej działalności.

 Poseł w imieniu Zrzeszenia przedstawił ten problem władzom województwa lubelskiego. Po rozpatrzeniu wniosku w/w grupy producenckiej wydana została decyzja o bezkosztowym przekazaniu samochodu ciężarowego z zasobów majątkowych PKS.

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010