P7019177Poseł Sławomir Zawiślak przez lata angażował się w działania na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców polskiej wsi. W sytuacji kiedy bliskie są mu wszelkie tematy dotyczące wsi, z przyjemnością przyjął zaproszenie na XXXII Wystawę Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie, która odbyła w dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2018 r. 

Podczas Wystawy, największego takiego rodzaju wydarzenia w naszym regionie, swoją ofertę dla rolników prezentowało ponad 400 podmiotów. W jej trakcie odbyły się m. in. pokazy maszyn i urządzeń rolniczych, wystawy zwierząt hodowlanych, kiermasze sztuki ludowej, podsumowania konkursów oraz naukowe seminaria tematyczne. Organizatorami Wystawy corocznie są Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie.

Jednym z priorytetów polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości jest kreowanie działań na rzecz podniesienia pozycji naszego rolnictwa i produkcji żywności do rangi strategicznej gałęzi gospodarki naszego kraju. Podjęto już wiele działań mających na celu poprawienie sytuacji ekonomicznej rolników. Praca polskiego rolnika jest ważna dla rozwoju gospodarczego kraju i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców Polski. Ponadto odgrywa szczególnie istotną rolę w kultywowaniu tradycji i dziedzictwa narodowego. Jest ona wyjątkowo ciężka, narażona na liczne zagrożenia np. kaprysy pogody, choroby roślin i zwierząt, a jej wyniki są niszczone z powodu występujących licznych problemów, powstałych w wyniku złych decyzji poprzednich rządów, które m.in. wprowadziły polskie rolnictwo na gorszych zasadach ekonomicznych do Unii Europejskiej, praktycznie zniszczyły lub oddały w obce ręce zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego. Dlatego tak ważne jest aby polski rolnik mógł zapoznać się z najnowszymi zdobyczami techniki rolniczej celem wykorzystania jej dla ulżenia wykonywanej pracy, pokonania trudności i wreszcie uzyskania jak najlepszej dochodowości z gospodarstwa.  

Poseł S. Zawiślak wyraża słowa uznania dla Dyrekcji i Pracowników LODR w Końskowoli oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie za po raz kolejny podjęty owocny trud organizacji tak wielkiego rolniczego przedsięwzięcia oraz ofiarne wspieranie rolników w ich codziennej pracy na roli. Dziękuje wystawcom, przedsiębiorstwom za przygotowaną bogatą ofertę – dzięki której rolnicy, mieli możliwość zapoznania się i skorzystania z nowości pomagających w uprawie roślin i hodowli zwierząt. Szczególnie serdeczne słowa podziękowania poseł kieruje do rolników, dzięki których pracy na nasze stoły trafia bochen chleba – symbol dostatku i pomyślności. 

Celem pracy przedstawicieli każdej władzy w Polsce ( też Sejmu RP ) musi być wprowadzenie skutecznej zmiany polityki państwa, która ma skutkować tym, że sektor rolniczy stanie się jeszcze bardziej dochodowy i szanowany. Produkcja, też promocja polskiej, zdrowej żywności musi być wspierana, także poprzez jej eksport na kolejne, nowe rynki zagraniczne. 

Poseł  deklaruje wszelaką pomoc i  kontynuację współpracy z rolnikami, wszystkimi osobami i instytucjami, które chcą działać na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.  

Media:

http://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/7247,wystawa-sitno-2018-jedyna-taka-wystawa

http://roztocze.net/region-wystawa-w-sitnie-trwa-foto/

http://www.kurierlubelski.pl/strefa-agro/wiadomosci/a/wystawa-rolnicza-w-sitnie-2018-gratka-dla-rolnikow-ktorzy-ida-z-duchem-czasu-zdjecia,13304529/

http://www.ezamosc.pl/wiadomosci/item/2709-wystawa-sitno-2018-trwa-wielka-imreza-rolnicza-zdjecia

 

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010