Dnia 24.07.2018 roku miała miejsce konferencja prasowa poświęcona przedstawieniu stanu prac na rzecz realizacji odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Konferencja podczas której, przedstawiono m.in. bardzo dobrą dla ww. inicjatywy odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na pismo interwencyjne posła S. Zawiślaka, odbyła się na trenie Klubu 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.

W konferencji wzięli udział: Poseł na Sejm RP - Sławomir Zawiślak, Zastępca Dowódcy 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego - mjr Radosław Krawiec, Przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu - Tomasz Włodarczyk, Architekt - Jan Radzik, Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie - płk Krzysztof Kołb-Sielecki, Komendant 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - ppłk Jerzy Muzyka, Kierownik Klubu 3 Zamojskiego Batalionu  Zmechanizowanego - Agnieszka Biernacka.

Podczas konferencji przypomniano, że ponad dwa lata temu w Zamościu zawiązał się Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, który wystąpił z inicjatywą odbudowy pomnika wielkiego Polaka. Przewodniczący ww. Komitetu wystąpił pisemnie z oficjalną prośbą do posła na Sejm RP S. Zawiślaka - Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość o wsparcie budowy ww. pomnika.

Poseł  Sławomir Zawiślak, członek Związku od 19 lat, a od ponad 10 lat społecznie pełniący społecznie funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, objął to przedsięwzięcie honorowym patronatem. Parlamentarzysta, wspierając zasadność podjętej przez społeczeństwo inicjatywy, m.in. wystosował do Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka pismo interwencyjne. Pismo zawierało prośbę o wyrażenie zgody na zaangażowanie się Wojska Polskiego na rzecz wsparcia budowy pomnika poprzez wykonanie robót budowlanych mających na celu utwardzenie, oświetlenie, oraz zabezpieczenie placu na którym będzie ustawiony ww. pomnik. Wnioskowało ono aby to było zadanie inwestycyjne realizowane na koszt MON.

W efekcie działań parlamentarzysty Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa przy Ministerstwie Obrony Narodowej, doceniwszy szlachetny cel przedsięwzięcia, które będzie upamiętniać postać Marszałka Piłsudskiego, udzielił wsparcia w ramach posiadanych kompetencji wnioskowi posła, natomiast Departament Infrastruktury przy Ministerstwie Obrony Narodowej wyraził zgodę na użyczenie na rzecz Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu, na okres wykonywania prac związanych z jego posadowieniem, uzgodnionej części działki w kompleksie wojskowym w Zamościu.

Szczególnie ważna jest decyzja Ministra Obrony Narodowej, na mocy której  zabezpieczono środki w wysokości do 2 mln zł na realizację wnioskowanych przez posła S. Zawiślaka prac.  Poseł, wdzięczny za podjęcie tak korzystnej dla odbudowy pomnika decyzji, dodatkowo podniósł, że jest ona bardzo istotna także dla rozwoju, upiększenia infrastruktury zamojskiego Garnizonu Wojska Polskiego. W swoim piśmie do Ministra poseł podkreślił,  że wykonanie tych prac wpłynie korzystnie na otoczenie prężnie działającego współcześnie Klubu Batalionowego 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu i pozwoli właściwie zabezpieczyć pod względem technicznym eksploatację obiektu, także terenu kompleksu wojskowego.

Ww. decyzje, wsparcie posła S. Zawiślaka dla Obywatelskiego Komitetu w jego  pozostałych pracach m.in. przynoszących inne pozytywne dla realizacji zadania decyzje instytucji rządowych m.in w Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz poparcie inicjatywy przez władze samorządowe, społeczna praca członków Komitetu jak widać przynoszą dobre efekty.

Podczas ww. konferencji Przewodniczący Obywatelskiego Komitetu dziękując za owocną współpracę poinformował, że wstępnie ustalono datę uroczystego odsłonięcia pomnika na 4 listopad tego roku. Ulokowany na placu, przed Klubem 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, monument Marszałka Piłsudskiego będzie miał ponad 7 metrów wysokości.

mon pomnik 1 mon pomnik 2 mon pomnik 3

 

 

odp mon pomnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://roztocze.net/zamosc-znamy-termin-odsloniecia-pomnika-marszalka-jozefa-pilsudskiego/

https://lublin.tvp.pl/38210844/coraz-blizej-budowy-pomnika-marszalka-pilsudskiego

https://radio.lublin.pl/news/w-zamosciu-znow-stanie-pomnik-jozefa-pilsudskiego

http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/zamosc/a/pomnik-marszalka-pilsudskiego-jest-juz-w-zamosciu,13371790/

 

Konferencja 30.07.2018 2

Informujemy także,  że  dnia 30 lipca br. w zamojskim Klubie Batalionowym odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W konferencji udział wzięli: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość – Poseł Sławomir Zawiślak, Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” – Tomasz Dudek oraz Sekretarz ŚZŻAK O/Zamość, mieszkaniec gminy Komarów – Witold Marucha.

W trakcie konferencji przedstawiony został projekt Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, który nawiązuje do pierwotnej wersji projektu z 1936 roku. Nowy monument, o wysokości 18 metrów, u swojej podstawy ma zawierać mauzoleum z platformą widokową, nad którą górują skrzydła husarskie oraz sylwetki szarżujących kawalerzystów. Na ścianach postumentu zaprojektowano znaki wszystkich pułków kawalerii i artylerii konnej. Pomnik planuje się wznieść na wzgórzu 255 w Wolicy Śniatyckiej, o które toczyły się boje dnia 31 sierpnia 1920 roku a jego budowa byłaby spełnieniem testamentu kawalerzystów II RP.  Jego odsłonięcie przypadnie w 100. rocznicę Bitwy pod Komarowem w 2020 roku.

Punktem kulminacyjnym konferencji było podpisanie porozumienia, dotyczącego współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem” a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W ramach niniejszej współpracy Światowy Związek został upoważniony do podejmowania działań w zakresie promocji projektu związanego z budową pomnika, kontaktów z mediami, w tym wystąpień publicznych w sprawie budowy pomnika, a także do procedowania i wnioskowania o środki na rzecz budowy pomnika.

Jak podkreślał Tomasz Dudek członkowie ŚZŻAK O/Zamość, a szczególnie Poseł Sławomir Zawiślak i Witold Marucha, są ogromnym wsparciem i już służą pomocą zarówno w zakresie promocji, jak i pozyskiwania środków na budowę pomnika. Ww. zauważył też, że mimo braku wsparcia ze strony obecnej władzy lokalnej, Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem od czasu rozpoczęcia współpracy z ŚZŻAK Okręg Zamość może prężnie się rozwijać, z rozmachem organizować coroczne - promujące też nasz region - uroczystości upamiętniające bohaterstwo zwycięskiej jazdy polskiej w boju z Armią Budionnego. Dzięki podjętej kilka lat temu współpracy z ww. Związkiem Stowarzyszenie mogło m. in. nawiązać dobry dla podniesionego projektu kontakt m.in. z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów , Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poseł S. Zawiślak i Witold Marucha - z ramienia ŚZŻAK O/Zamość, który jest współorganizatorem corocznych obchodów rocznicy Bitwy pod Komarowem - są również czynnie zaangażowani w obecną edycję tegorocznego, kilkudniowego wydarzenia, podczas którego m.in. będzie można obejrzeć po raz kolejny największą w Europie inscenizację bitwy kawaleryjskiej. 

Podczas konferencji zostały także przedstawione szczegóły dotyczące etapów budowy pomnika. W tym miejscu warto wspomnieć, że od kilku lat prowadzona jest publiczna zbiórka pieniędzy na ten cel, dodatkowo środki finansowe można także wpłacać  na specjalnie utworzone subkonto. Potwierdzeniem każdej wpłaty są okolicznościowe cegiełki i certyfikaty. Zapowiedziano również licytację banneru przedstawiającego projekt pomnika, z podpisami gwiazd biorących udział w meczu Gortat Team vs. Wojsko Polskie. Ponadto zgodnie z założeniem, elementy pomnika przedstawiające znaki wszystkich pułków kawalerii i artylerii, w części sfinansowane zostaną przez środowisko kawaleryjskie.

W czasie konferencji podkreślano, że w proces budowy pomnika zaangażowane jest także środowisko wojskowe. Swoją pomoc zaoferowały m.in.: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego czy 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany. Jak podkreślał Prezes Stowarzyszenia – Tomasz Dudek, niniejszy pomnik będzie łączył nie tylko środowisko kawaleryjskie, ale i wojskowe, ponieważ przede wszystkim będzie to pomnik polskiego żołnierza.

 

Oglądaj od 11:45: https://lublin.tvp.pl/38294632/30-lipca-2018-g-1830

http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/podpisano-porozumienie-ws-budowy-pod-komarowem-pomnika-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-zdjecia/

http://roztocze.net/komarow-powstanie-pomnik-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej/

http://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/11502,aktorzy-i-sportowcy-wspieraja-pomnik-kawalerii,aktorzy-i-sportowcy-wspieraja-pomnik-kawalerii

 

[AKTUALIZACJA]

http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/pilsudski-powrocil-do-zamoscia-duzo-zdjec/

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010