IMG 20190225 104040Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lutego 2019 roku w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP, Sławomira Zawiślaka odbyła się konferencja prasowa, której tematem było przekazanie do wiadomości opinii publicznej informacji na temat nowych propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości, przedstawionych podczas sobotniej konwencji programowej przez Prezesa  Jarosława Kaczyńskiego.

Ww. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości odbyła się w wyjątkowej oprawie i była okazją do podsumowania pracy rządu PiS oraz wskazania kolejnych, bardzo ważnych i korzystnych dla społeczeństwa nowych programowych celów i wyzwań na przyszłość. Parlamentarzyści PiS udowodnili, że podążają słuszną drogą oraz, że dotrzymują słowa poprzez spełnianie wyborczych obietnic. To właśnie wiarygodność i konsekwencja w realizacji programu PiS jest naszą największą siłą, a wspólne cele mają łączyć wszystkich Polaków. Program PiS gwarantuje pracę oraz godne życie dla wszystkich polskich rodzin przy jednoczesnym przywracaniu równości, wolności i godności narodowej. Partia  PiS zamierza realizować swój plan tak długo aż Polsce uda się dogonić państwa Europy Zachodniej pod względem zarobków i poziomu życia. Na arenie międzynarodowej zadba natomiast o narodowy interes wszystkich Polaków.

W konferencji obok Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka wziął udział Jerzy Chróścikowski, Senator RP.

Tzw. "Piątka" PiS to nowy program partii uwzględniający potrzeby polskiej rodziny, ludzi młodych, osób pracujących do 26 roku życia i seniorów. Ww. program zakłada wprowadzenie 500+ na pierwsze dziecko, zniesienie obowiązku podatkowego PIT dla pracowników do 26. roku życia, „trzynastki” dla emerytów oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy.

W trakcie konferencji Poseł Zawiślak  szczegółowo omówił wszystkie pięć elementów nowego programu odnosząc je także do mieszkańców naszego regionu. W kwestii dotyczącej rodziny parlamentarzysta przekazał obecnym na konferencji przedstawicielom mediów informacje, że od lipca 2019 roku  na każde pierwsze dziecko rodzice otrzymają świadczenie 500+. Odnosząc się do drugiego i trzeciego z postulatów „nowej piątki” zatytułowanych „młodzi i praca” Poseł Zawiślak powiedział, że polski rząd, dostrzegając problemy z którymi młodzi ludzie borykają się już na starcie, zdecydował się na likwidację podatku PIT 37 dla osób, które do 26 roku życia podejmą pierwszą pracę. Czwarta „nowa piątka” Prawa i Sprawiedliwości zatytułowana „starsi i słabsi”  obejmuje świadczenia dla emerytów. Parlamentarzysta wyjaśnił, że od 1 maja 2019 roku, o ile wyborcy będą nadal popierać Prawo i Sprawiedliwość, co roku dla każdego emeryta w Polsce wypłacana będzie tzw. trzynasta pensja w kwocie 1100 złotych. Ostatni postulat, na temat którego szeroko wypowiedział się Senator Jerzy Chróścikowski, dotyczył infrastruktury, a mianowicie przywrócenie połączeń w transporcie publicznym, zwłaszcza zredukowanych połączeń autobusowych w mniejszych miastach i wsiach.

Na zakończenie konferencji parlamentarzyści przywołując dotychczasową dobrą pracę rządu PiS, podkreślili, że przedstawione na poniedziałkowej konferencji postulaty, są  kolejnymi, korzystnymi dla Polek i Polaków decyzjami podjętymi dla poprawy życia polskich rodzin, polskiego narodu i państwa. Wszystkie propozycje są dobrze przemyślane, bilansują się w budżecie, a Rząd PiS, który dotrzymał równie korzystnych, wcześniejszych obietnic wyborczych i tym razem zrealizuje przedstawiony społeczeństwu cel. 

 

 

http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/posel-zawislak-i-senator-chroscikowski-o-nowej-piatce-pis-film/

http://zamosc.naszemiasto.pl/artykul/posel-zawislak-500-plus-na-kazde-dziecko-i-trzynastka-dla,5009608,art,t,id,tm.html

http://roztocze.net/zamosc-nowa-piatka-pis-konferencja-posla-zawislaka-i-senatora-chroscikowskiego-foto-video/

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010