IMG 20190305 083650Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 marca 2019 roku w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP, Sławomira Zawiślaka odbyła się konferencja prasowa, której tematem było przekazanie do wiadomości opinii publicznej kolejnych informacji na temat propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości. W konferencji udział wzięli Poseł na Sejm RP - Sławomir Zawiślak oraz Senator RP - Jerzy Chróścikowski. To już druga konferencja prasowa zorganizowana w ostatnim czasie przez zamojskich parlamentarzystów dotycząca dalszych, dobrych działań  rządu na rzecz rozwoju gospodarczego i polityki socjalnej.

Podczas ww. konferencji Parlamentarzyści dokonali m.in. podsumowania dotychczasowych korzystnych działań rządu na rzecz rozwoju gospodarczego i polityki socjalnej. Wśród omówionych kwestii znalazły się tzw. „piątka Morawieckiego”: obniżka CIT, niższy ZUS dla małych firm, wyprawka 300 zł dla każdego ucznia, fundusz budowy dróg lokalnych czy program Dostępność Plus dla osób niepełnosprawnych.  Ww. odnieśli się także do niedawno ogłoszonych przez Prezesa Prawa i Sprawiedliwości – Jarosława Kaczyńskiego nowych propozycji rządu czyli tzw. Nowej "Piątki Kaczyńskiego” - programu uwzględniającego potrzeby polskiej rodziny ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych i seniorów. W skład ww. propozycji wchodzi rozszerzenie programu 500 + na pierwsze dziecko, zniesienie obowiązku podatkowego PIT dla pracowników do 26. roku życia, „trzynastki” czyli dodatkowe wypłaty rent i emerytur, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych oraz obniżenie kosztów pracy.

Najwięcej uwagi podczas wtorkowej konferencji parlamentarzyści poświecili przybliżeniu kolejnych postulatów  rządowych, tj. programów Maluch +, Mama 4 +, Senior + oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.  Ww. propozycje zostały kolejno omówione w kontekście płynących z nich dla polskiego społeczeństwa korzyści – szczegółowy materiał dotyczący ww. kwestii, uzupełniony o plansze wizualizacyjne oraz zdjęcia z konferencji przesyłamy w załączeniu.
Zgodnie z informacjami podanymi podczas konferencji Program Maluch+" to, obok programu 500 +, jeden z głównych filarów polityki prorodzinnej Prawa i Sprawiedliwości. Ww.,  jako program wspierający, ma na celu  tworzenie nowych miejsc opieki dla najmłodszych oraz  dofinansowanie działań już istniejących. Przy okazji omawiania tego programu Poseł Zawiślak zachęcił samorządowców z naszego regionu do podejmowania działań mających na celu tworzenie nowych żłobków, stanowiących ogromną pomoc dla rodziców, zwłaszcza matek, które chciałyby wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim.

Mama +  natomiast to pierwszy taki program, który nadaje codziennej pracy na rzecz rodziny, wychowaniu dzieci ogromną wartość. Stanowi on m.in. ukłon w stronę kobiet wychowujących 4 lub więcej dzieci, które podejmując się trudu wychowania licznej rodziny musiały zrezygnować lub nie mogły podjąć pracy zarobkowej. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które nie wypracowały emerytury minimalnej lub ich emerytura jest niższa od najniższego świadczenia. Otrzymają ją kobiety, które osiągnęły wiek emerytalny - 60 lat. Ww. emerytura dotyczy również ojców, w sytuacji gdy matka porzuciła rodzinę lub wcześnie zmarła (w przypadku mężczyzn kryterium wiekowe to 65 lat). Kwota emerytury wynosi 1100 zł brutto i jest wypłacana od 1 marca 2019 roku odpowiednio przez ZUS lub KRUS.

Jak poinformowano opinię publiczną w kontekście osób niepełnosprawnych Rząd podjął szereg działań mających na celu poprawę ich sytuacji poprzez m.in. zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług ambulatoryjnych i rehabilitacji oraz wsparcie finansowe polegające na podniesieniu renty socjalnej do 1 100 zł, zasiłku pielęgnacyjnego do 215 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego do 620 zł. Zgodnie ze złożoną obietnicą równolegle powołano Solidarnościowy Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Nowy program usług opiekuńczych ma zagwarantować osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, m.in. zapewniając odpowiednie środki umożliwiające przezwyciężenie barier utrudniających ww. pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne. Co warte podkreślenia nowe propozycje Prawa i Sprawiedliwości dotyczące m.in. programu Rodzina 500+ czy trzynastych emerytur i rent skierowane są także do osób z niepełnosprawnościami.

W swojej wypowiedzi odnośnie tego punktu Poseł Zawiślak nawiązał m.in. do wieloletniej współpracy z zamojskimi instytucjami wspierającymi niepełnosprawne dzieci i dorosłych takimi jak Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, zachęcając do wspierania ich niezastąpionej działalności w naszym regionie.

Ostatnim zaprezentowanym przez zamojskich parlamentarzystów PiS punktem konferencji był przedstawienie nowych oczekiwanych przez społeczeństwo propozycji dotyczących waloryzacji rent i emerytów. Od 1 marca 2019 roku ww. świadczenia wzrosły o ustawowy wskaźnik waloryzacji, nie mniejszy niż 70 zł. Jednocześnie podwyższone zostaną także najniższe świadczenia. Minimalna emerytura wzrośnie do 1100 złotych, a minimalna renta do 825 zł.

Na koniec padła deklaracja parlamentarzystów, że zapowiedziane wyżej projekty będą skutecznie wprowadzane  natomiast cały program nowej "Piątki PiS" zostanie zrealizowany do jesieni bieżącego roku.

 

 

https://portalzamojski.pl/wiadomosci/3061-slawomir-zawislak-pis-realizujemy-obietnice-wyborcze

https://www.radio.lublin.pl/news/zamosc-politycy-zaprezentowali-zalozenia-nowej-piatki-pis

http://roztocze.net/pis-odkrywa-karty-maluch-mama-4-podwyzka-rent-emerytur-pomoc-dla-niepelnosprawnych-video/

https://zyciezamoscia.pl/reportaze/pis-stawia-na-rodzine/

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010