posel zawislak kola gospodyn wiejskichW ramach swojej aktywnej działalności poselskiej Poseł S. Zawiślak jako wieloletni parlamentarzysta  wspiera i współpracuje z różnymi środowiskami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Zaangażowany jest także w rozwój działalność lokalnych stowarzyszeń pozarządowych, w tym tak ważnej pracy członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Parlamentarzysta zauważając ogromną potrzebę ich wsparcia, głosował m.in. za ustawą rządową pozwalającą dziś ww. korzystać z dotacji i środków finansowych na bieżącą działalność i rozwój. Na przestrzeni ostatnich lat we współpracy z członkiniach KGW pozyskać duże środki na funkcjonowanie kół z różnych źródeł m.in. także od sponsorów reprezentujących spółki Skarbu Państwa oraz prywatną działalność gospodarczą.

Ww. ustawa o KGW przyznała kołom osobowość prawną, dzięki której mają one możliwość starać o dofinansowanie swojej działalności w ramach samorządowych oraz rządowych konkursów i dotacji. O akcji dofinansowania dla Kół Gospodyń Wiejskich – Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych, w tym  informacji jak przygotować odpowiedni wniosek można dowiedzieć się więcej na stronie https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/

30Powyższa wspierająca rozwój ww. stowarzyszeń pozarządowych decyzja m.in. pozwoli rozwinąć ich działalność, ale i zwiększyć aktywność stowarzyszeń, które wzbogacają życie społeczne i kulturalne naszych miejscowości oraz wsi. Kolejne inicjatywy powstające dzięki dodatkowym funduszom umożliwią jeszcze większą integrację lokalnego środowiska, a także będą okazją do przedstawienia ich  problemów i potrzeb. 

Poseł S. Zawiślak wyraził zadowolenie z faktu, że tak liczna i bogata działalność Kół Gospodyń Wiejskich w naszym regionie, zostanie dodatkowo dofinansowana. Poseł S. Zawislak w ostatnim czasie uczestniczył w spotkaniu Kół Gospodyń Wiejskich w Rzeplinie (Gmina Ulhówek), w której funkcjonuje ich 17. Powyższe spotkanie odbyło się dzięki przekazanym na ich ręce środkom finansowym przez lokalne, a także rządowe władze.

https://lublin.tvp.pl/44750920/8-pazdziernika-2019-g-1830 (17.33 min.)

Poseł był także uczestnikiem czwartkowej Konwencji Kół Gospodyń Wiejskich, która odbyła się w Zamościu.

Z inicjatywy parlamentarzysty, przypomnijmy, w ostatnim czasie zostało zorganizowane bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych mające na celu pozyskanie środków finansowych na prowadzenie statutowej działalności, w którym uczestniczyły również członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z naszego regionu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom za wspaniałą społeczną aktywność, kreowanie wielu różnorakich także kulturalnych przedsięwzięć, które służą integracji mieszkańców i wybitnie wzbogacają życie społeczne licznych miejscowości. Poseł jako głosujący za przyznanie dofinansowaniu KGW deklaruje kontynuację rządowego wsparcia w tym, ważnym kierunku.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010