neurologia baner zawislak 2019Działania na rzecz poparcia projektu inwestycyjnego dla przebudowy oraz poszerzenia działalności Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu prowadzone były  przez Posła Sławomira Zawiślaka jeszcze w 2017 roku. W tym czasie wspólnie z Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem, który wydał w przedmiotowej sprawie pozytywną opinię o celowości inwestycji, wielokrotnie podejmowali działania mające na celu dofinansowanie projektu, tej ważnej i szczególnie oczekiwanej inwestycji przez pacjentów, wymagających m.in. udzielenia niezwłocznej pomocy medycznej w wyniku udaru mózgu, ze środków budżetu państwa.

Utworzony wzorcowy ośrodek kompleksowej opieki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, jako jedna z ważniejszych inwestycji, pozwoliłaby jeszcze skuteczniej świadczyć usługi pacjentom ze schorzeniami neurologiczno-neurochirurgicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem udaru mózgu. Zamojski  Szpital jest jedyną wysokospecjalistyczną placówką medyczną w południowej części województwa lubelskiego, w którym na poziomie klinicznym działa oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym oraz oddział neurochirurgii, dlatego jak podkreśla poseł S. Zawiślak należy dołożyć wszelkich starań, aby jak najpilniej wesprzeć jego dalsze działania. Ponadto Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu jest jednym ośrodkiem leczenia udaru mózgu metodą trombektomii mechanicznej i embolizacji tętniaków krwawiących (krwotok podpajęczynówkowy) i niekrwawiących w tej części regionu. Dodatkowo ww. placówka dysponuje specjalistami z zakresu neurologii, neurochirurgii, radiologii zabiegowej, chirurgii naczyniowej, rehabilitacji oraz kadrą pomocniczą. Wszystkie te aspekty przemawiają za celowością działań inwestycyjnych.

Po wielu pismach w tej sprawie kolejnym potwierdzeniem aktywnych starań o pozyskiwanie rządowych funduszy na rzecz powyższego oddziału było złożenie przez Wojewodę, a popartego przez parlamentarzystę, wniosku o dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa tj. rezerwy ogólnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wynikiem powyższych działań, jak i współpracy z Panią Ordynator Oddziału Neurologii - dr n. med. Ewą Wierzchowską-Cioch oraz władzami Szpitala było m.in. przekazanie przez stronę rządową – 2 milionowego dofinansowania - na potrzeby ww. oddziału, w tym na zakup ważnego urządzenia tj. angiografu służącemu skuteczniejszemu leczeniu pacjentów. Przypomnijmy poseł S. Zawiślak wspólnie z Ordynator Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  uczestniczył także w kilku spotkaniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W trakcie, których omawiane były aktualne potrzeby i problemy placówki medycznej oraz sposoby ich rozwiązania.

KLIKNIJ ŻEBY ZOBACZYĆ CAŁY DOKUMENT:

neurologia morawiecki 14 06 2017 neurologia marszalek 25 07 2019 radziwill 06 03 2017 

dworczyk odp 31 07 2019 neurologia marszalek 28 02 2019

Pozytywnym podsumowaniem, m.in. skutecznych starań parlamentarzysty, było przekazanie przez stronę rządową dofinansowania w kwocie 2,5 mln zł na rzecz rozwoju Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu, a także ogłoszone zobowiązanie Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, że przekaże na rzecz szpitala dodatkowe środki w kwocie 2 mln zł.

Powyższe dobre wiadomości wraz z symbolicznym czekiem na utworzenie wzorcowego ośrodka kompleksowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami neurologiczno-neurochirurgicznymi zostały przekazane na ręce Pani Ordynator Oddziału Neurologii - dr n. med. Ewy Wierzchowską-Cioch oraz Dyrektora placówki Andrzeja Mielcarka przez ww. Wiceministra Jacka Sasina oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusza Cieszyńskiego podczas uroczystości poświęcenia i otwarcia hybrydowej sali operacyjnej. Wiceminister przekazując powyższe dofinansowanie, podkreślił duży udział i zaangażowanie posła S. Zawiślaka na rzecz wsparcia działań inwestycyjnych w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu, jak i funkcjonowania zamojskiego szpitala.

https://www.facebook.com/szpitalzam/videos/vb.1608883612724438/444894752799316/?type=2&theater

Powyższe uroczystości oddania nowej sali operacyjnej odbyły się w ramach jubileuszu 25-lecia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Poseł S. Zawiślak, również jako wieloletni członek Rady Społecznej ww. szpitala, na zaproszenie dyrekcji, uczestniczył w obchodach jubileuszowych, które były okazją do licznych podziękowań za udaną i zwieńczoną sukcesem współpracę.

https://roztocze.net/pl/696_zdrowie_i_uroda/339980_25_lecie_szpitala_wojewodzkiego_im_papieza_jana_pawla_ii.html

Jak podkreślił zamojski parlamentarzysta cieszy go jako mianowanego przez Wojewodę członka Społecznej Rady Szpitala bardzo dobra współpraca z Dyrekcją, lekarzami i personelem medycznym naszego szpitala. W ostatnim okresie szczególnie owocna była współpraca z Panią Ordynator E. Wierzchowską-Cioch ale jak podkreślił podobnie ceni współpracę z dr hab. n. med. Andrzejem Kleinrokiem w temacie pozytywnego sfinalizowania decyzji o pozyskaniu środków finansowych na trwającą rozbudowę zamojskiej kardiologii. W dniu Jubileuszu poseł składa serdecznie podziękowania i gratulacje wszystkim osobom związanym ze Szpitalem za ważną i bardzo dobrze wykonywaną pracę na rzecz bardzo licznych pacjentów szpitala.

Ważna konferencja z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka:

https://www.facebook.com/SlawomirZawislakPoselNaszejZiemi/posts/1490702860978460

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010