Cieszę się, że decyzją Marszałka i Prezydium Sejmu drugie w tym roku wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, której mam zaszczyt być wiceprzewodniczącym, odbyło się 15.XI.2017 w Zamościu. Głównym tematem posiedzenia było rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat kierunków rozwoju medycyny uzdrowiskowej na rzecz zabezpieczenia potrzeb osób starszych. Temat ten jest bardzo ważny bowiem biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany demograficzne w naszym kraju ( starzenie się społeczeństwa ) istnieje potrzeba określenia nowej, ważnej roli lecznictwa uzdrowiskowego w systemie opieki medycznej w ścisłym powiązaniu z rehabilitacja medyczną. Baza naszych uzdrowisk może stanowić ważny element w budowaniu zabezpieczenia geriatrycznego. Rok temu temat nasza komisja uchwaliła istotny dezyderat w tej sprawie. Minister Zdrowia powołał specjalna komisję, która intensywnie pracowała nad poruszonym przez komisję problemem. Na posiedzeniu w Zamościu uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele świata nauki, medycyny, strony społecznej z terenu Zamojszczyzny, województwa lubelskiego dobrze ocenili przygotowany przez Ministra materiał co dobrze wróży ostatecznym efektom naszej wspólnej pracy. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom obrad Komisji, która odbyła się w Sali Konferencyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego delegatury w Zamościu, za liczne przybycie i aktywną dyskusję w tym temacie. Obserwując pozytywne reakcje członków komisji, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, ekspertów podczas m.in. zwiedzania naszych uzdrowisk i wizyty w terenie uważam że, posiedzenie było jednocześnie dobrą promocją dla naszego regionu.

http://roztocze.net/zamosc-nie-leczymy-pacjenta-tylko-dokumentacje-sprzed-2-lat/

http://zamosc.tv/tv/12560-sanatoria-a-ludzie/

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010