Uroczystości patriotyczno-religijne w Radecznicy, Klasztor oo. Bernardynów - 58 rocznica zamknięcia klasztoru.

Udział w XX Sesji Rady Miasta Zamość.

 • Uroczystości patriotyczno-religijne w Gminie Żółkiewka.
 • Koncert „Gloria Vitae”, kościół pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.
 • Uroczystość dla upamiętnienia 64 rocznicy żołnierzy BCH poległych w akcji zbrojnej z Niemcami w lesie poperczyńskim,  miejscowość Olchowiec.
 • Uroczystość patriotyczno-religijna- Zjazd  Żołnierzy 9 p.p. AK Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu.

Święto Patrona Szkoły, Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem

V Gminny Przegląd Pieśni o Naszej Ojczyźnie, Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie

Honorowy patronat nad VIII Plebiscytem Piłkarskim „Kroniki Tygodnia” 2007. Wręczenie  nagród i wyróżnień nastąpiło w czasie Gali Plebiscytu, Hotel „Senator” w Zamościu.

Konferencja prasowa w sprawie stanowiska Klubu Radnych Rady Miejskiej Prawa  i Sprawiedliwości w sprawie odmowy udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2007 r. dla Prezydenta Miasta Zamość.

Uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 63 rocznicę likwidacji Obozu Zagłady w Błudku zorganizowanego przez NKWD dla żołnierzy AK

 •  Obchody 217 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Gminny Dzień Strażaka-80 lat OSP Płoskie. W czasie uroczystości Poseł, jako fundator, wręczył sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoskiem

  Galeria ->
 • 3 maj - Uczestnictwo w miejskich obchodach 217 rocznicy Uchwalenia Konstytucji  3 Maja, Sala Consulatus oraz Rynek Wielki w Zamościu.

Na zaproszenie Dowództwa 3 Zamojskiego Batalionu Obrony Terytorialnej w Zamościu, Poseł wziął udział w uroczystości państwowej z okazji Dnia Flagi.

Wizyta Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Pana Jarosława Kaczyńskiego w Chełmie.

 • Uroczystości patriotyczno-religijne, w czasie których odsłonięto tablicę poświęconą Marianowi Wardzie (ps. „Polakowski”),  Kościół pw. św. Jana Nepomucena w Suścu.
 • Uroczystości patriotyczno-religijne poświęcone pamięci mjr. Józefa Śmiecha      ps. „Ciąg” i Józefa Kruka ps. „Kasztan”, Kościół parafialny w Skierbieszowie.

Spotkanie historyczne  z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu. Wzięli w nim udział również żołnierze Armii Krajowej Okręg Zamość.

 • Uroczystości patriotyczno-religijne poświęcone 63 rocznicy śmierci Edwarda Lachawca ps. „Konrad”,  Łabunie.
 • Obchody 65 rocznicy bombardowania wsi Majdan Sitaniecki.

Spotkanie z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie. Temat spotkania: Prawa i obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowych- przebieg procesu uwłaszczenia mieszkaniami spółdzielczymi na gruncie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, świetlica Spółdzielni „Słoneczko”.

GALERIA

Współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Zamojska Rodzina Katyńska” obchodów 68 rocznicy ludobójstwa dokonanego na polskich oficerach przez NKWD, Kościół  Rektoralny pw. Św. Katarzyny w Zamościu.

Inauguracja Dnia Olimpijczyka, OSiR w Zamościu.

Uczestnictwo w 68 rocznicy katyńskiej, obchodach ludobójstwa dokonanego na polskich oficerach przez NKWD, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Tomaszowie Lubelskim.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Wybór Posła na funkcję Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość.

Spotkanie z kupcami i Radnymi Rady Miejskiej w Zamościu w sprawie intensyfikacji działań na rzecz budowy hali targowej dla zamojskich kupców. Skutkiem spotkania  było skierowanie przez Radnych Prawa i Sprawiedliwość, Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Demokratów pisma do Prezydenta Miasta Zamość w sprawie potrzeby rozwiązania problemów zamojskich handlowców.

Zobacz więcej ->

Spotkanie z kupcami z Hali Targowej „Nadszaniec”, Radnymi Klubów i grup Radnych Rady Miejskiej w Zamościu. Poseł pełnił w nim funkcję mediatora.  Powyższe spotkanie dotyczyło kwestii rozwiązania konfliktu wokół Hali Targowej „Nadszaniec”.

Zobacz więcej ->

 • Samorządowy Dzień Kobiet w Białowoli, Gmina Zamość.
 • Udział w konferencji „Zamojska wieś-szanse rozwoju i zagrożenia”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu.

uczestnictwo w spotkaniu promującym książkę Ewy Lorentz „Szpital św. Mikołaja w Zamościu, siedziba Zamojskiego Szpitala Niepublicznego w Zamościu.

konferencja prasowa na temat podsumowania 100 dni rządu Donalda Tuska. Wzięli w niej udział  Tomasz Dudziński – Prezes Zarządu Okręgu PiS oraz gospodarz miejsca Sławomir Zawiślak. Posłowie przedstawili błędy i zaniechania rządu premiera Donalda Tuska, największy akcent kładąc na te spośród nich, które uderzają bezpośrednio w rozwój Lubelszczyzny, a tym samym uniemożliwiają realizację projektu Polski Solidarnej.

Zobacz więcej ->

spotkanie ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych, Stary Zamość. Zebranie dotyczyło wejścia OSP Stary Zamość do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych kapitana Tadeusza Cymberskiego, Prezesa Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Zamościu.

uczestnictwo w pogrzebie kapitana Roberta Kuźmy, który zginął w katastrofie lotniczej samolotu wojskowego CASA pod Mirosławcem, miejscowość Lipsko.

posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej, Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

uroczystość religijno-patriotyczna poświęcona 65 rocznicy wysiedlenia Grabowca i okolic.

 • organizacja i uczestnictwo w konferencji prasowej w sprawie projektu likwidacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu i utworzenia w jego miejsce dwóch niezależnych jednostek: Miejskiego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Swoje stanowiska w powyższej sprawie przedstawili: Pan Krzysztof Gałaszkiewicz, Przewodniczący Klubu Radnych Prawicy Powiatu Zamojskiego i Pan Krzysztof Zwolan, Przewodniczący Klubu Radnych PiS Rady Miejskiej w Zamościu.
 • spotkanie w sprawie zaprezentowania działań podejmowanych na rzecz utworzenia w Zamościu Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej i pozyskania inwestorów, Urząd Miasta Zamość.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010