Gala Sportu Młodzieżowego, podsumowująca ogólnopolskie współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu miejskim za rok 2007, klub Stara Elektrownia w Zamościu.

  • uczestnictwo w zorganizowanym spotkaniu mediacyjnym dotyczącym sporu między Komitetem Protestacyjnym Kupców z Prezydentem Miasta Zamość, Panem Marcinem Zamoyskim w sprawie hali targowej „Nadszaniec”. W spotkaniu wzięli także udział: Przewodniczący Rady Miasta Zamość, przewodniczący klubów radnych oraz grupa radnych Rady Miasta Zamość, Urząd Miasta Zamość.

  • uroczystość religijno-patriotyczna związana z 65 rocznicą bitwy stoczonej 4 lutego 1943r. przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami.

Spotkanie z mieszkańcami Biłgoraja działającymi w Biurze Radia Maryja.

Spotkanie z mieszkańcami Żółkiewki, Urząd Gminy w Żółkiewce.

Wizyta w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.

  • Konferencja prasowa w Biurze Poselskim na temat budżetu Miasta Zamość. Wzięli w niej udział Radni Miasta Zamość.

    Galeria ->

  • Spotkanie z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, Stary Zamość

Spotkanie zorganizowane przez Prezydenta Miasta lublin, Pana Adama Wasilewskiego. Dotyczyło ono powstania siedziby Polskiej Grupy Energetycznej w Lublinie. Poseł w tej sprawie wraz z Parlamentarzystami Lubelszczyzny podpisał stosowny list intencyjny o budowie centrali PGE w Lublinie.

  • Spotkanie z Dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie, Panem Markiem Wojtowiczem, Panią Marią Król, Dyrektor NZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu, Dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krasnymstawie Panem Wiesławem Brodowskim, Dyrektorem Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju, Panem Zenonem Adaszkiem w kwestii Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2007r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, siedziba OW NFZ w Lublinie.
  • uczestnictwo w obradach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie, dotyczących omówieniu sytuacji cukrownictwa na terenie województwa lubelskiego w świetle planów restrukturyzacyjnych Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S. A. Tematem spotkania była sytuacja Cukrowni Lublin oraz omówiono propozycje przeciwdziałania zagrożeniu dalszego funkcjonowania cukrowni w regionie.

Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie rozpoczęła Msza Św. w Kościele Ojców Redemptorystów w Zamościu, a dalsza część spotkania miała miejsce w sali Naczelnej Organizacji Technicznej w Zamościu.

Galeria ->

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010