Na zaproszenie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Leśmiana w Zamościu poseł uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami środowiska działkowców i mieszkańcami Zamościa. W trakcie spotkania poseł przedstawił stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz swoją opinię, związane z nowelizacją ustawy o ogrodach działkowych. Poseł wskazał, że jego Klub Parlamentarny poparł  obywatelski projekt ustawy z jednoczesnym zastrzeżeniem potrzeby wniesienia koniecznych poprawek i przeprowadzenia konsultacji społecznych, czemu służyło m.in. w/w spotkanie. Jednocześnie poinformował zebranych, że wraz z Klubem PiS głosował przeciwko projektowi PO, który jednak poparty przez posłów koalicji rządzącej w tym i PSL nie został odrzucony w I czytaniu, ROD -  sala Domu Działkowca w Zamościu.

Organizacja spotkań mieszkańców regionu z posłem na Sejm RP Antonim Macierewiczem- Przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r. Poseł uczestniczył w w/w spotkaniach z mieszkańcami Krasnegostawu, Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa i Biłgoraja.

Zobacz zdjęcia

Udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych upamiętniających Prezydenta RP śp. prof. Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałe ofiary katastrofy smoleńskiej. Wawel-Kraków.

Zakończenie regionalnego projektu historycznego „Miejsca martyrologii na Zamojszczyźnie" . Poseł jako patron honorowy konkursu razem z weteranami Armii Krajowej złożył gratulacje  zwycięzcom konkursu, sala Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.

Udział w finale konkursu Piosenki Żołnierskiej „Chłopcy malowani", zorganizowanego przez Dyrekcję Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu, ŚZŻAK Okręg Zamość i inne podmioty nad którym poseł objął patronat honorowy. W czasie uroczystości poseł wraz z weteranami AK wręczył nagrody książkowe dla laureatów konkursu, sala Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

Spotkanie posła ze społecznością Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Kostki Starowiejskiego w Łaszczowie. Tematem spotkania      było przedstawienie zasad funkcjonowania i działalności instytucji państwowych, w tym przede wszystkim Sejmu RP. Poseł przekazał do szkoły materiały n/t Sejmu RP.

Uczestnictwo w centralnych uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z obchodami 3. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Biuro Poselskie PosłaSławomira Zawiślaka zorganizowało bezpłatny wyjazd dwu autokarów z Zamościa i Biłgoraja; dzięki czemu mieszkańcy naszego regionu mogli udać się na w/w uroczystości do Warszawy.

Zobacz zdjęcia

Poseł, jako członek Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego, wziął udział we wspólnym posiedzeniu Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego i Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, którego tematem było omówienie sytuacji w służbie zdrowia na terenie województwa lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył również sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Sławomir Neumann, siedziba Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9.

Udział w spotkaniu weteranów AK i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Hetmana S. Czarnieckiego.  W czasie spotkania miała miejsce również projekcja dokumentalnych filmów historycznych, które powstały z inicjatywy ŚZŻAK Okręg Zamość, sala ZSP nr 5 im. Hetmana S. Czarnieckiego.

Spotkanie z władzami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn w sprawie organizacji przez ŚZŻAK Okręg Zamość we współpracy z Samorządem uroczystości poświęconych oficerowi AK por. Tadeuszowi Kuncewiczowi ps. „Podkowa", siedziba UMiG Szczebrzeszyn.

Poseł uczestniczył w spotkaniu Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości posła Joachima Brudzińskiego z mieszkańcami Radzynia i powiatu radzyńskiego.

Czytaj więcej na RadzynInfo.pl

Międzypokoleniowe historyczne spotkanie  weteranów AK ze społecznością szkolną Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu. Spotkanie połączone było z projekcją historycznych filmów dokumentalnych: „Sahryń. Pamięć  zapisana w kamieniu"oraz „Wyrok śmierci". Poseł jako Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość przekazał dla szkoły w/w filmy historyczne oraz komplet biuletynów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Zorganizowanie ,podczas 36 posiedzenia Sejmu RP, i uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielami Federacji Organizacji Kresowych oraz przedstawicieli władz Prawa i Sprawiedliwości w sprawie planów współpracy przy organizacji obchodów 70 rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, które planowane są na 11.07.2013 r. w Warszawie. W spotkaniu z ramienia PiS uczestniczyli obok posła: Marek Kuchciński – Wicemarszałek Sejmu RP, Mariusz Błaszczak -Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz prof. Ryszard Terlecki – poseł na Sejm RP, gabinet Wicemarszałka Sejm RP.

Poseł uczestniczył w XII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, sala konferencyjna Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.

Poseł wziął udział w uroczystościach religijno-patriotycznych ku pamięci pomordowanych przez UPA mieszkańców Tarnoszyna i okolicznych miejscowości. Poseł przekazał społeczności lokalnej (samorząd, szkoła) nagrane -staraniem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, którego społecznie jest Prezesem- filmy dokumentalne przedstawiające historyczne uwarunkowania walk żołnierzy AK z oddziałami UPA na Zamojszczyźnie, Kościół Parafialny p.w. Świętego Stanisława Biskupa w Tarnoszynie.

Zobacz zdjęcia

Uczestnictwo w ogólnopolskiej premierze filmu o losie Dzieci Zamojszczyzny- „Pieśń o wypędzonych" w reżyserii Lusi Ogińskiej, nad którą poseł  objął patronat honorowy, Centrum Kultury Filmowej „Stylowy" w Zamościu.

Udział w powiatowym spotkaniu Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność" w Zamościu z udziałem Przewodniczącego Zarządu Regionu Środkowowschodniego Związku Pana Mariana Króla i zaproszonych gości. W trakcie spotkania omawiano problemy występujące na rynku pracy, oceniano sytuację społeczno-gospodarczą regionu  oraz określano możliwości wspólnych działań mających na celu poprawę bytu mieszkańców Lubelszczyzny, sala Naczelnej Organizacji Technicznej w Zamościu.

Konferencja prasowa Lubelskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości, w czasie której jej Przewodniczący- poseł S. Zawiślak i  inni przedstawiciele m.in negatywnie ocenili brak projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego i Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz  nieuwzględnienie przez Zarząd Województwa Lubelskiego potrzeby przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych tych ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa dokumentów, Biuro Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie.

Spotkanie w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział w Lublinie. Tematem przeprowadzonych rozmów było omówienie sytuacji na rynku kolejowym  na terenie województwa lubelskiego oraz określenie możliwości podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju transportu kolejowego, oraz wdrożenia efektywnych działań mających na celu  zatrzymanie planów wyłączenia od grudnia br. z eksploatacji  linii kolejowych na terenie Lubelszczyzny, siedziba PKP PLK S.A. Oddział  w Lublinie.

Uczestnictwo w I posiedzeniu Lubelskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości, w trakcie którego poseł został wybrany na jej Przewodniczącego. LRR nadzoruje i koordynuje pracę polityczną PiS na terenie województwa lubelskiego tj. w dwu okręgach wyborczych- Okręgu wyborczym nr 6 i Okręgu wyborczym nr 7.Do zadań Rady należy m.in. reprezentowanie stanowiska PiS w sprawach wojewódzkich, organizacja akcji społeczno-politycznych i kampanii wyborczych, Biuro Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie.

Aktualności

Najnowsze galerie

Linki

sejmrp

pis

kppis

luw

uml

mypis solidarnosc

ruch-spol-kaczynski

Solidarni2010